PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki



Poslovni register Slovenije

Poročila
Vstop v aplikacijo

ePRS

  • Iskanje po poslovnih subjektih
  • Iskanje po osebah
  • Kontrola fantazijskega imena

Za podatke o številu začetih in končanih postopkov zaradi insolventnosti glej eObjave v postopkih zaradi insolventnosti > Število postopkov.

Namen statistične raziskave 

AJPES objavlja konec vsakega četrtletja zbirne podatke Poslovnega registra Slovenije o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije se med poslovne subjekte štejejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti oziroma s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti ter glavne podružnice tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. 

Periodika

AJPES pripravlja podatke za objavo trimesečno. 

Okviri raziskave

Enota opazovanja: poslovni subjekt in glavna podružnica tujega poslovnega subjekta (s sedem-mestno identifikacijsko številko) 

Zajetje podatkov: vse pravnoorganizacijske oblike posameznih enot opazovanja

Način zbiranja podatkov: Podatki, ki se vodijo v PRS, se pridobijo od primarnih registrskih organov, ki so pooblaščeni za vodenje registrov, evidenc in razvidov o poslovnih subjektih, od poslovnih subjektov in iz drugih virov v skladu z zakonskimi predpisi. AJPES pripravi podatke za potrebe statistične raziskave v zbirni obliki.

Vir podatkov: vzpostavljena podatkovna baza PRS po stanju na določen dan

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije

Datum objave: 17. 1. 2017 (po stanju na dan 31. 12. 2016)

AJPES je uvedel že v letu 2008 spremenjen način objavljanja podatkov o gibanju števila poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije na spletnem portalu AJPES. Spremembe se nanašajo na nov način razvrščanja poslovnih subjektov po veljavnih pravnoorganizacijskih oblikah, ki je usklajen z razvrščanjem poslovnih subjektov po pravnoorganizacijskih oblikah na drugih področjih dela AJPES ter na oblikovno in vsebinsko prenovo informacije.

Informacije o številu novo registriranih in številu izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah

V Poslovnem registru Slovenije (PRS) je vpisanih približno 208.000 poslovnih subjektov, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi določene dejavnosti. V primerjavi z letom 2015 sta za leto 2016 značilna manjši vpis poslovnih subjektov v PRS in manjši izbris poslovnih subjektov iz PRS. Dinamiko vpisov in izbrisov prikazuje pregled.

 Število novo registriranih in število izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah, v mesecih leta 2016 

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, po četrtletjih

 1. četrtletje 2016, 2. četrtletje 2016, 3. četrtletje 2016, 4. četrtletje 2016

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti SKD in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2016, 2. četrtletje 2016, 3. četrtletje 2016, 4. četrtletje 2016

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2016, 2. četrtletje 2016, 3. četrtletje 2016, 4. četrtletje 2016

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2016, 2. četrtletje 2016, 3. četrtletje 2016, 4. četrtletje 2016

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po pravnoorganizacijskih oblikah, po četrtletjih

 1. četrtletje 2016, 2. četrtletje 2016, 3. četrtletje 2016, 4. četrtletje 2016

Arhiv

 Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, po četrtletjih (2008 - 2015)

 Življenjska doba gospodarskih subjektov v Sloveniji - število vpisov in izbrisov po letih (2006 - 2015)

 Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po pravnoorganizacijskih oblikah, po četrtletjih (2008 - 2015)

Podatki o številu novo registriranih in izbrisanih poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije

 2015201420132012, 2011, 2010, 2009 (po mesecih)
 

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti SKD in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2015, 2. četrtletje 2015, 3. četrtletje 2015, 4 četrtletje 2015
 1. četrtletje 2014, 2. četrtletje 2014, 3. četrtletje 2014, 4. četrtletje 2014
 1. četrtletje 2013, 2. četrtletje 2013, 3. četrtletje 2013, 4. četrtletje 2013
 1. četrtletje 2012, 2. četrtletje 2012, 3. četrtletje 2012, 4. četrtletje 2012
 1. četrtletje 2011, 2. četrtletje 2011, 3. četrtletje 2011, 4. četrtletje 2011
 1. četrtletje 2010, 2. četrtletje 2010, 3. četrtletje 2010, 4. četrtletje 2010
 1. četrtletje 2009, 2.četrtletje 2009, 3. četrtletje 20094. četrtletje 2009
 1. četrtletje 2008, 2.četrtletje 2008, 3. četrtletje 2008, 4. četrtletje 2008

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2015, 2. četrtletje 2015, 3. četrtletje 2015, 4. četrtletje 2015
 1. četrtletje 2014, 2. četrtletje 2014, 3. četrtletje 2014, 4. četrtletje 2014
 1. četrtletje 2013, 2. četrtletje 2013, 3. četrtletje 2013, 4. četrtletje 2013
 1. četrtletje 2012, 2. četrtletje 2012, 3. četrtletje 2012, 4. četrtletje 2012
 1. četrtletje 2011, 2. četrtletje 2011, 3. četrtletje 2011, 4. četrtletje 2011
 1. četrtletje 2010, 2. četrtletje 2010, 3. četrtletje 2010, 4. četrtletje 2010
 1. četrtletje 2009, 2.četrtletje 2009, 3. četrtletje 20094. četrtletje 2009
 1. četrtletje 2008, 2.četrtletje 2008, 3. četrtletje 2008, 4. četrtletje 2008

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2015, 2. četrtletje 2015, 3. četrtletje 2015, 4. četrtletje 2015
 1. četrtletje 2014, 2. četrtletje 2014, 3. četrtletje 2014, 4. četrtletje 2014
 1. četrtletje 2013, 2. četrtletje 2013, 3. četrtletje 2013, 4. četrtletje 2013
 1. četrtletje 2012, 2. četrtletje 2012, 3. četrtletje 2012, 4. četrtletje 2012
 1. četrtletje 2011, 2. četrtletje 2011, 3. četrtletje 2011, 4. četrtletje 2011
 1. četrtletje 2010, 2. četrtletje 2010, 3. četrtletje 2010, 4. četrtletje 2010
 1. četrtletje 2009, 2.četrtletje 2009, 3. četrtletje 20094. četrtletje 2009
 1. četrtletje 2008, 2.četrtletje 2008, 3. četrtletje 2008, 4. četrtletje 2008

Zbirni podatki o številu poslovnih subjektov v PRS

 31. 12. 200730. 9. 200730. 6. 2007, 31. 3. 2007, 31. 12. 2006 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?