PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki



Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava
 

Datum zadnje objave: 10. 1. 2017

(v 000 EUR)
Leto 2016

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar          4.490 67.384 351.511 263.855 86.150 1 1.505
Februar 4.816 70.391 333.900 243.775 88.612 - 1.513
Marec 4.886 69.799 335.478 242.308 91.643 - 1.527
April 4.572 70.832 331.665 241.019 89.255 - 1.391
Maj 4.729 71.463 322.059 233.229 87.378 - 1.452
Junij 4.740 70.731 324.862 240.784  82.804 -  1.274 
Julij 4.317 68.030 317.060 236.983  78.845 1.232
Avgust 4.554 68.488 325.000 238.886 84.795 1 1.318
September 4.540 70.061 326.589 240.447 84.567 - 1.575
Oktober 4.449 69.102 330.536 245.204 84.118 - 1.214
November 4.606 71.617 313.537 226.495 86.029 - 1.013
December 4.468 69.471 305.605 220.170 84.595 - 840

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2016

 NepObv 2016 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2016 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2016 velikost PO - po velikosti

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2016

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek
 
1.003
21.040

574
10.181

573
21.444

645
31.812

638
89.710

436
71.779

621
105.545
Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek

1.354
20.171

508
6.726

654
16.666

620
40.146

620
72.385

423
70.393

637
107.413
Marec
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek

1.407
20.580

682
12.425

507
13.401

634
40.344

621
71.526

394
61.457

641
115.745
April 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek

1.149
19.016

646
19.129

518
12.944

643
40.126

619
67.290

358
51.717

639
121.443
Maj 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek

1.427
14.413

528
30.476

516
12.185

646
34.008

622
55.452

353
43.227

637
132.298
Junij 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek
 
1.385
15.367

600
21.461

604
26.376

559
26.242

608
61.951

341
39.267

643
134.198
Julij 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek
 
892
 8.873

701
 5.421 

539
 40.655 

612
 29.125 

616
 53.948 

340
 45.297 

617
 133.740 

Avgust
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek


1.307
25.721

513
10.225

593
32.044


630
29.675


576
51.115

329
42.840

606
133.381
September
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek


1.289
21.133


534
19.426

601
24.977

607
27.228

584
50.937

309
49.290

616
133.598
Oktober
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek


1.156
18.208


643
15.708

545
13.784

599
43.397

567
50.444

311
53.735

628
135.260
November
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek


1.365
17.141


598
10.264

515
20.942

635
47.191

574
46.588

300
54.210

619
117.201
December
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek


1.240
13.264


765
21.389

621
34.309

613
43.068

496
54.868

252
45.917

481
92.791

 

Datum zadnje objave: 10. 1. 2017

(v 000 EUR) 
Leto 2016 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar          5.384 167.782 122.798 66.673 55.758 266 99
Februar 5.826 179.755 123.755 66.878 56.539 260 78
Marec 5.880 185.371 121.741 66.268 55.129 267 77
April 5.747 185.236 120.463 66.433 53.645 268 117
Maj 5.768 190.869 119.639 65.660 53.589 288 103
Junij 5.596 186.967 114.956 62.286 52.317 285 68
Julij 5.286  186.310   112.950   61.823   50.780   275   72 
Avgust 5.356 181.957 108.790 58.925 49.522 277 66
September 5.302 183.078 108.524 58.852 49.309 269 94
Oktober 5.224 172.281 105.325 57.329 47.676 266 54
November 5.083 174.184 102.735 55.836 46.625 238 36
December 4.820 167.712 99.429 53.877 45.276 246 30
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2016

NepObv 2016 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2016 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2016

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.076
3.637

354
1.580

504
4.777

742
7.439

811
36.097

646
20.144

1.251
49.124
Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.455
5.094

491
1.670

466
4.990

720
7.986

822
36.558

597
15.927

1.275
51.529
Marec 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.464
3.907

686
2.890

363
3.550

676
9.314

824
18.940

591
31.826

1.276
51.314
April 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.415
3.409

591
2.769

427
3.315

669
10.249

813
17.735

552
31.500

1.280
51.486
Maj 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.535
5.622

474
1.672

491
3.234

612
9.549

821
18.497

564
32.077

1.271
48.988
Junij 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek
 
1.464
3.547

486
2.386

538
3.435

516
8.691

813
19.023

522
30.746

1.257
47.128
Julij 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.149
5.880

573
2.811 

451
 3.051 

561
 9.522 

786
18.813 

517
 27.594 

1.249
 45.279 
Avgust
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.429
4.444


417
2.059


449
3.021

581
9.870

743
17.443

505
27.811

1.232
44.142
September
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.461
4.799

408
1.481

460
3.715

557
9.540

719
15.377

476
29.218

1.221
44.393
Oktober
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.467
3.567

508
2.688

380
3.091

517
5.231

698
17.392

469
29.896

1.185
43.460
November
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.490
5.301

406
1.031

359
2.782

534
5.742

672
16.727

453
29.407

1.169
41.744
December
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek

1.361
4.342

492
2.002

505
6.769

574
6.767

586
14.677

390
31.993

912
32.880

 

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2015
 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2015

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

 Leto 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?