AJPES logo
Ljubljana, 19.4.2024
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-02-01313-2024/2 18.04.2024 Iztok Žgavec s.p., Mangly bš, Madagaskar Neznan na naslovu 18.04.2024 PRS pisarna 7 Ljubljana Ribarič Marija
2 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3238/2023-4-ZP-LH;ODL 336/2024-0212 11.04.2024 ZAVOD IDEJA, BRAVNIČARJEVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 17.04.2024 Pisarna št. 30 Hribar Lidija
3 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3397/2023-6-GD-LH;ODL 338/2024-0212 12.04.2024 DALIBORKA ŽIVIĆ, ULICA 28. MAJA 071, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 17.04.2024 Pisarna št. 30 Hribar Lidija
4 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3401/2023-6-GD-LH;ODL 340/2024-0212 12.04.2024 AJOBAMI, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O, DUNAJSKA CESTA 136, 1000 LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 17.04.2024 Pisarna št. 30 Hribar Lidija
5 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1444/2023-6/TER 26.03.2024 GOSTINSKE STORITVE G.ST., družba za gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o. | matična številka 6461697000, Sokolska uli Neznan na naslovu 16.04.2024 pisarna št. 10 Terbuc Munda Andreja
6 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1433/2023-6/TER 26.03.2024 DS GRADNJE, vzdrževanje objektov in čistilni servis, d.o.o. | matična številka 6430929000, Mlinska ulica 1, 2000 Maribor Neznan na naslovu 16.04.2024 pisarna št.10 Terbuc Munda Andreja
7 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o vpisu spremembe v PRS po uradni dolžnosti 316-02-00965-2024/2-BS 11.04.2024 GORAN HVALIČ, naslov neznan Neznan na naslovu 11.04.2024 Oddelek PRS Barbara Smerdel 
8 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 326/2024-0218 20.03.2024 IREDMAIL, INFORMACIJSKE REŠITVE, D.O.O., BREZNIKOVA CESTA 97 A, 1230 DOMŽALE Neznan na naslovu 10.04.2024 Pisarna št. 32 Knez Urška
9 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-195/2024-2-BS 08.04.2024 ROBERT MARINKO, NASLOV NEZNAN Neznan na naslovu 8.04.2024 Oddelek PRS Barbara Smerdel 
10 Celje Vpis v PRS Sklep o zavrženju 316-03-02075-2024-2 21.03.2024 Andrej Petrič s.p., Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 6.04.2024 Pisarna 106 Mastnak Sonja
11 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-02-00933-2024/2 11.03.2024 OGRAJE Enes Suljić s.p., Cankarjeva cesta 8, Mekinje, 1241 Kamnik Neznan na naslovu 4.04.2024 Pisarna št. 32 Porenta Vesna
12 Maribor Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-07-01130-2024/2 14.02.2024 Gabor Gabor, Oltului 20, Oltului, Romunija Neznan na naslovu 14.03.2024 Pisarna št. 13 Doroteja Kirbus