AJPES logo
Ljubljana, 14.6.2024
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Kranj Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-568/2024-2 05.06.2024 MASAŽE IN STORITVE, DMITRIY ULYANOV S.P., Mavčiče 10, 4211 Mavčiče Neznan na naslovu 11.06.2024 Pisarna št. 10 Tavčar Panjtar Damjana
2 Kranj Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-260/2024-2 05.06.2024 MOTOKLUB STREETFIGHTERS, Šorlijeva ulica 17, 4000 Kranj Neznan na naslovu 11.06.2024 Pisarna št. 10 Tavčar Panjtar Damjana
3 Krško Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-06-01327-2024/2 28.05.2024 Alen Mehulić Preseljen, nov naslov ni znan 5.06.2024 Ajpes izpostava krško Kužner Mateja
4 Velenje Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-13-01958/2024-2 30.05.2024 Nuriman Nuhija, Gosposvetska cesta 7, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 4.06.2024 soba 403 Vesna Hudovernik
5 Velenje Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-13-01587-2024/2 17.05.2024 Katja Kavaš, Ulica Vilka Novaka 10, 9231 Beltinci Preseljen, nov naslov ni znan 4.06.2024 soba 403 Vesna Hudovernik
6 Velenje Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-24752023-6 26.04.2024 DISK GOLF KLUB MEŽICA, Pod gmajno 5, 2392 Mežica Neznan na naslovu 30.05.2024 soba 403 Marija Močnik
7 Ljubljana Postopek o prekršku Zahteva za dopolnitev vloge 7100-3081/2023-11-GD-UK 15.05.2024 GREGOR TRATNIK, TRNOVSKI PRISTAN 22, 1000 LJUBLJANA PRESELJEN, NA POSREDOVANEM NASLOVU VROČEVALCA NEZNAN 30.05.2024 Pisarna št. 32 Knez Urška