AJPES logo
Ljubljana, 6.2.2023
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3347/2022-6-GD-UK 30.01.2023 JOŽE NOVAK, TRNOVSKI PRISTAN 10, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 6.02.2023 AJPES IZPOSTAVA LJUBLJANA SOBA 9 Knez Urška
2 Velenje Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-13-04714/2022-2 06.12.2022 ŽK FENIX, Željko Kundović s.p., 13. Kovanlučka 2, Kraljevo, Srbija Neznan na naslovu 2.02.2023 AJPES, Izpostava Velenje, soba 403 Vesna Hudovernik
3 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-02-00325-2023/2 31.01.2023 FOMINAS, Blanka Klemenc s.p., Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 2.02.2023 PRS
4 Ljubljana Vpis v PRS Odločba o zavrnitvi pritožbe, izdana s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 021-10/2022-2 26.01.2023 Sanela Mustafoska, Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 1.02.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 8 Sonc Avsec Mojca
5 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3055/2022-4-GD-LH;ODL 30/2023-0212 16.01.2023 ANDREJ TOMAN,MENCINGERJEVA ULICA 24,4264 BOHINJSKA BISTRICA Preseljen, nov naslov ni znan 1.02.2023 Izpostava Ljubljana, soba 39 Hribar Lidija
6 Nova Gorica Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-09-02959-2022/2  17.11.2022 SENAD GIGOVIĆ, Cesta Goriške fronte 64B, 5290 Šempeter pri Gorici nima h.p. 25.01.2023 soba 26 Nežika Kavčič
7 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-00120-2023/2 16.01.2023 Alberto Ravazzini, Kolodvorska cesta 7, 6000 Koper - Capodistria Neznan na naslovu 25.01.2023
8 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3616/2022-7-DR-MČ 24.01.2023 DRUŠTVO LOOP TEAM SLOVENIJA, KOPALIŠKA CESTA 3, 1230 DOMŽALE Neznan na naslovu 24.01.2023 SOBA 29 Čampa Mitja
9 Koper Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-04-03159/2022-2 22.12.2022 Gabriele Marchi, Via Orlanda 118, 30100 Venezia Italija Preseljen, nov naslov ni znan 23.01.2023 Pisarna 210 Gojtanić Barbara
10 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-02-00170-2023/2 23.01.2023 Edin Hamulić, St. Veiter Strasse 75, 9020 Klagenfurt am Wötrhersee, Avstrija Neznan na naslovu 23.01.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 7 Tome Blanka
11 Ljubljana Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-02-00194-2023/2 19.01.2023 EL VALON, Valon Provolija s.p. Neznan na naslovu 20.01.2023 PRS  Arta Ibishi Puhek
12 Trbovlje Vpis v PRS Sklep o zavrženju 316-12-03600-2022-4 22.12.2022 Thom Edward Robinson, Matjaževa ulica 17, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 13.01.2023 AJPES, izpostava Trbovlje, soba 28 Šikovec Marija