AJPES logo
Ljubljana, 29.9.2023
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Kranj Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-05-02314-2023/2 11.09.2023 Andrej Rozman, Hueblergasse 3, 9150 Pliberk, Avstrija Preseljen, nov naslov ni znan 29.09.2023 Pisarna III/1 Rogelj Tina
2 Kranj Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-05-02457-2023/2 25.09.2023 Bastri Berbatovci, Cesta Staneta Žagarja 25, 4000 Kranj Preseljen, nov naslov ni znan 28.09.2023 Pisarna III/1 Rogelj Tina
3 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1480/2023-4/ŠKR 22.09.2023 Tamara Rat, Besednjakova ulica 3, 2000 Maribor Preseljen, nov naslov ni znan 28.09.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
4 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1480/2023-4/ŠKR 22.09.2023 Športno društvo Fit in Town, Besednjakova ulica 3, 2000 Maribor Preseljen, nov naslov ni znan 28.09.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
5 Celje Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-03-05678-2023/2 22.09.2023 Miloš Cvetinović, Kosovelova ulica 16, 3000 Celje Preseljen, nov naslov ni znan 27.09.2023 Soba 107 Zalokar Nataša
6 Celje Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-03-04358-2023/2 04.07.2023 SIMPLEX Eduard Bejan s.p., Linhartova ulica 22, 3000 Celje Neznan na naslovu 26.09.2023 Soba 107 Zalokar Nataša
7 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1421/2023-4/ŠKR 20.09.2023 JAHTNI CLUB ADVENTURE MARIBOR, Jablance 39A, 2242 Zgornja Korena Neznan na naslovu 26.09.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
8 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1427/2023-4/ŠKR  20.09.2023 DRUŠTVO LASTNIKOV ZEMLJIŠČ V KATASTRSKI OBČINI KRNICA, Koprska ulica 2, 2000 Maribor Neznan na naslovu 26.09.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
9 Nova Gorica SKLEP O IZBRISU SKLEP O IZBRISU SODD 1100-142/2023-2 08.08.2023 Jasmin Crnolić, ARZBERGSTRASSE 7/22, 6410 TELFS, AVSTRIJA  Neznan na naslovu 25.09.2023 AJPES IZPOSTAVA NOVA GORICA, SOBA 25 Vesna Dominko
10 Kranj Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-05-02352-2023/2 14.09.2023 Valdim Bytyqi, Trg mladosti 6, 3320 Velenje Neznan na naslovu 25.09.2023 AJPES Izpostava Kranj, Pisarna III/1 Rogelj Tina
11 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1107/2023-7/ŠKR 15.09.2023 INŠTITUT ZA PSIHOSINTEZO MARIBOR, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor Neznan na naslovu 21.09.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
12 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1081/2023-4/ŠKR 15.09.2023 PRO-PRO ZAVOD ZA RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE SLOVENSKA BISTRICA, Sokolska ulica 46, 2000 Maribor Preseljen, nov naslov ni znan 21.09.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
13 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1089/2023-6/ŠKR  15.09.2023 INŠTITUT ZA POSLOVNO PRAVO MARIBOR, Koroška cesta 77, 2000 Maribor Preseljen, nov naslov ni znan 21.09.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
14 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1644/2023-2 04.08.2023 Elroma, gostinstvo, d.o.o., Razlagova ulica 22, 2000 Maribor Neznan na naslovu 20.09.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
15 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1700/2023-2 04.08.2023 TOPMEDIA, družba za trgovino in storitve, d.o.o., Jadranska cesta 27, 2000 Maribor Neznan na naslovu 20.09.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
16 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1701/2023-2 04.08.2023 BALETNA AKADEMIJA ANTONA BOGOVA, izobraževanje in umetniško udejstvovanje, d.o.o., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Neznan na naslovu 20.09.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
17 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-2938/2023-2 09.08.2023 Klub igralcev pikada in drugih družabnih iger, Titova cesta 55, 2000 Maribor Neznan na naslovu 20.09.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
18 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-2973/2023-2 09.08.2023 DELAVSKI NOGOMETNI KLUB ATLETIKO, Ob gozdu 1, 2212 Šentilj v Slov. goricah Neznan na naslovu 20.09.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
19 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-2973/2023-3 09.08.2023 Boštjan Majcen, Polanska ulica 44, 9220 Lendava Preseljen, nov naslov ni znan 20.09.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
20 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-02-02226-2023/4 15.09.2023 Ahmet Asan s.p., Francoska ulica 15, 1000 Ljubljana Preseljen, nov naslov ni znan 19.09.2023 Pisarna št. 9 Porenta Vesna
21 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-3976/2023-2-GD-UK 13.09.2023 MAKSIMON, PREVOZNIŠTVO, D.O.O., CELOVŠKA CESTA 69 N, 1000 LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 18.09.2023 Soba 9 Knez Urška
22 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-3980/2023-3-GD-UK 13.09.2023 BRATISLAV ANDJELKOVIC, POVŽANE 18, 6242 MATERIJA Preseljen, nov naslov ni znan 18.09.2023 Soba 9 Knez Urška
23 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-3941/2023-3-GD-UK 13.09.2023 MARIJA JURJEVIĆ, ZALOŠKA CESTA 87, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 18.09.2023 Soba 9 Knez Urška
24 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-2258/2023-3-GD-UK 12.09.2023 MIŠIČ SLAVKO, LETOVIŠKA POT 1, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE Preseljen, nov naslov ni znan 18.09.2023 Soba 9 Knez Urška
25 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-3559/2023-3-GD-UK 12.09.2023 SAU MOR1NA, GOSPOSKA ULICA 28, 2000 MARIBOR Preseljen, nov naslov ni znan 18.09.2023 Soba 9 Knez Urška
26 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-2719/2023-2-GD-UK 12.09.2023 ALMA ENERGETIKA, OBNOVUIVI VIRI D.O.O., DUNAJSKA CESTA 158,1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 18.09.2023 Soba 9 Knez Urška
27 Krško Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-06-02043-2023/2 05.09.2023 Urejanje parkov VRTOVI OBALE Nežka Kalan s.p. Preseljen, nov naslov ni znan 16.09.2023 AJPES Izpostava Krško Papež Andreja
28 Maribor Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-07-04950-2023/2 18.08.2023 Amir Bekjiroski s.p., Ulica Veljka Vlahovica 62, 2000 Maribor Neznan na naslovu 14.09.2023 Pisarna št. 13 Škarabot Mojca
29 Maribor Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-07-03854-2023/2 05.07.2023 Zorica Šišović, Šume b.b., 32250 Ivanjica, Srbija Neznan na naslovu 22.08.2023 AJPES Maribor Doroteja Kirbus