AJPES logo
Ljubljana, 9.6.2023
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Koper Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-04-00228/2023-2 08.05.2023 Zoran Torbica, Dalmatinska ulica 46, 23440 Gračac, Hrvaška Neznan na naslovu 8.06.2023 Soba 208 Kocjančič Slavica
2 Koper Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-04-01830-2023/2 08.05.2023 Walter Jagodic, Via Cesare Battisti 7, 34100 Trieste, Italija Neznan na naslovu 8.06.2023 Soba 208 Kocjančič Slavica
3 Velenje Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1148/2022-4 15.03.2023 VER 88 posredništvo in storitve d.o.o., Kardeljev trg 1, 3320 Velenje Neznan na naslovu 8.06.2023 soba 403 Marija Močnik
4 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01779-2023/2 26.04.2023 Annalisa Seminara, Via Orione nr. 23 Sc. B Pi.2 23, 95123 Catania, Italija Neznan na naslovu 7.06.2023 Pisarna 210 Gojtanić Barbara
5 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01653/2023-2 13.04.2023 Vladan Dabić, Lugavčina Srbina 45, 11321 Smederevo - Srbija Preseljen, nov naslov ni znan 7.06.2023 PISARNA 210 Gojtanić Barbara
6 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01778/2023-2 26.04.2023 Gostinske storitve, Patricija Faruolo s.p., Via Ermanno Toneatti 10, 34148 Trieste -Italija Preseljen, nov naslov ni znan 6.06.2023 Pisarna 210 Gojtanić Barbara
7 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01957/2023-2 15.05.2023 RUŠENJE OBJEKTOV, MARINO TOFFANO S.P., Partizanska cesta 33B, 6210 Sežana Neznan na naslovu 6.06.2023 Izpostava Koper, pisarna 210 Gojtanić Barbara
8 Koper Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-04-00966/2023-2 06.03.2023 SWAN, svetovanje v mednarodnem prometu, Antonio Del Latte s.p., Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper - Capodistria Neznan na naslovu 6.06.2023 IZPOSTAVA KOPER, PISARNA 210 Gojtanić Barbara
9 Koper Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-04-02029/2023-2 16.05.2023 Dalibor Ivanović s.p., Hrvatinova ulica 12, 6280 Ankaran Preseljen, nov naslov ni znan 6.06.2023 IZPOSTAVA KOPER PISARNA 210 Gojtanić Barbara
10 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-02-01296-2023/2 15.05.2023 Ana Stojanova, Lesno Brdo 85/b, 1360 Vrhnika Neznan na naslovu 6.06.2023 pisarna št.5 Strnad Anka
11 Celje Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1022/2023-2 01.06.2023 KA-HA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., Ljubljanska c. 60a, Celje Neznan na naslovu 5.06.2023 Izpostava Celje, soba 206 Čatar Simona
12 Celje Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-732/2023-2 01.06.2023 ODVETNIŠKA DRUŽBA PREBIL, Mariborska cesta 86, Celje Neznan na naslovu 5.06.2023 Izpostava Celje, soba 206 Čatar Simona
13 Krško Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-06-01449-2023/2 29.05.2023 Preprosta fizična dela, Marin Ciglar s.p., sedež Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 3.06.2023 AJPES Izpostava Krško Papež Andreja
14 Kranj Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-05-01461-2023/2 30.05.2023 Dalibor Mitrović Neznan na naslovu 3.06.2023 Pisarna št. 1/III Juvan Amadeja
15 Maribor Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-07-02318-2023/2 21.04.2023 Zorica Šišović s.p., Glavni trg 17B, 2000 Maribor Preseljen, nov naslov ni znan 3.06.2023 Pisarna št.13  Doroteja Kirbus
16 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3437/2022-6-GD-UK 23.05.2023 MIŠIĆ SLAVKO, LETOVIŠKA POT 1, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE Preseljen, nov naslov ni znan 29.05.2023 Soba 9 Knez Urška
17 Kranj Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 319-05-01387-2023/2 22.05.2023 Gani Zymeri, Dumnice e Poshtme-Podujevo 11000, Kosovo Preseljen, nov naslov ni znan 26.05.2023 III/1 Govekar Dragica
18 Postojna Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-11-00900-2023-2 23.05.2023 Marko Milošević Preseljen, nov naslov ni znan 25.05.2023 Pisarna 4 Ostanek Nataša
19 Postojna Vpis v PRS Sklep o ustavitvi postopka 316-11-00903-2023-2 19.05.2023 SAMO BAJZEK Neznan na naslovu 25.05.2023 AJPES IZPOSTAVA POSTOJNA Ostanek Nataša
20 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-02-01359-2023/2 19.05.2023 Keramičarstvo Ibriqi, Argjend Ibriqi s.p., Spodnje Stranje 34, 1242 Stahovica Neznan na naslovu 24.05.2023 Pisarna št. 7 Tome Blanka
21 Krško Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-313/2023-2 03.05.2023 KULTURNO DRUŠTVO PEVCI ZVOKA, Hrastinska pot 40, 8250 Brežice Neznan na naslovu 12.05.2023 AJPES izpostava Krško Papež Andreja