PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2012 - 2016


AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2012-2016.

Število vključenih podjetij: 124.490
Število hitro rastočih podjetij: 6.150
Število podjetij, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let: 488

V obdobju 2012-2016 so hitrorastoča podjetja predstavljala 4,9 % vseh gospodarskih subjektov (največ do sedaj) in jih je za 745 oziroma za 0,7 odstotne točke več kot v preteklem opazovanem obdobju. Zaposlovala so več kot petino vseh delavcev v državi (117.407) in dosegla 20,8 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje. Število hitro rastočih podjetij je največje v Osrednjeslovenski regiji (2.150 podjetij oziroma 35,0 %), sledi ji Podravska regija z 759 oziroma 12,3 % podjetij.

 

 

Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti je v letu 2016 delovalo 1.696 oziroma 27,6 % hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala skoraj polovico (47 %) vseh delavcev in ustvarile 8,7 mrd evrov prihodkov od prodaje.

 

Primerjalna analiza podatkov med obdobjema 2007-2011 in 2012-2016 je pokazala zanimive rezultate. V tem šestletnem obdobju so hitro rastoča podjetja ustvarila 38.672 novih delovnih mest in povečala prodajo za 2,5 mrd evrov. Gonilna sila rasti in zaposlovanja so mala in srednja podjetja, ki tvorijo skoraj 70 % vseh hitro rastočih podjetij, njihov delež pa se je v obravnavanem obdobju povečal za 23 %. V povprečju so mala in srednja podjetja v šestletnem obdobju povečala število delovnih mest za 76 % (na novo so zaposlili 24.670 novih delavcev), prodaja pa se je v tem času povečala za 3,7 mrd evrov oziroma za več kot 60 % (indeks rasti 161).

 

 

 OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?