PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki



Letna in druga poročila

Informacije

V skladu s predpisi AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov, ki jih ti predložijo na poenotenih obrazcih. Na podlagi podatkov, zajetih v podatkovnih zbirkah, pripravlja uskupinjene informacije o poslovanju poslovnih subjektov.



Poslovanje družb in zadrug

Za leto 2017 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 66.470 gospodarskih družb in 420 zadrug.



Poslovanje podjetnikov

Za leto 2017 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 56.148 samostojnih podjetnikov.



Poslovanje po statističnih regijah, hitro rastoča podjetja in drugi podatki

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki se razvrščajo v 12 statističnih regij v skladu z Uredbo 1059/2003/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).



Poslovanje nepridobitnih organizacij

Za leto 2017 je 6.592 nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava AJPES predložilo podatke iz letnih poročil za državno statistiko na poenotenih obrazcih.



Poslovanje društev

Za leto 2017 je 23.539 društev AJPES predložilo podatke iz letnih poročil za državno statistiko na poenotenih obrazcih.



Poslovanje prostovoljskih organizacij

Za leto 2017 je AJPES zbral in javno objavil 1.650 poročil prostovoljskih organizacij (od tega 154 poročil organizacij s prostovoljskim programom). Na podlagi podatkov ministrstvo, pristojno za javno upravo, pripravi skupno poročilo.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?