PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki



Letna in druga poročila

Informacije

V skladu z Zakonom o državni statistiki in Letnim programom statističnih raziskovanj AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov, ki jih predložijo na poenotenih obrazcih. Na podlagi podatkov, zajetih v podatkovnih zbirkah, pripravlja uskupinjene informacije o poslovanju poslovnih subjektov.



Poslovanje družb in zadrug

Za leto 2015 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 65.214 gospodarskih družb in 341 zadrug.



Poslovanje podjetnikov

Za leto 2015 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 62.159 majhnih in 7 srednjih samostojnih podjetnikov.



Poslovanje po statističnih regijah, hitro rastoča podjetja in drugi podatki

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki se razvrščajo v 12 statističnih regij v skladu z Uredbo 1059/2003/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).



Poslovanje nepridobitnih organizacij

Za leto 2015 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 6.234 nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava.



Poslovanje društev

Za leto 2015 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 22.975 društev.



Poslovanje prostovoljskih organizacij

Za leto 2015 je AJPES  zbral 1.037 poročil prostovoljskih organizacij. Na podlagi podatkov je ministrstvo, pristojno za javno upravo, pripravilo skupno poročilo.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?