Na vsebino


Letna in druga poročila

Informacije

V skladu s predpisi AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov, ki jih ti predložijo na poenotenih obrazcih. Na podlagi podatkov, zajetih v podatkovnih zbirkah, pripravlja uskupinjene informacije o poslovanju poslovnih subjektov.



Poslovanje družb in zadrug

Za leto 2022 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 70.071 gospodarskih družb in 397 zadrug.



Poslovanje podjetnikov

Za leto 2022 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 48.940 samostojnih podjetnikov. 



Poslovanje po statističnih regijah, hitro rastoča podjetja in zbirni podatki

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki se razvrščajo v 12 statističnih regij v skladu z Uredbo 1059/2003/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).



Poslovanje nepridobitnih organizacij

Za leto 2022 je 6.790 nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava AJPES predložilo podatke iz letnih poročil za državno statistiko na poenotenih obrazcih.



Poslovanje društev

Za leto 2022 je 22.572 društev AJPES predložilo podatke iz letnih poročil za državno statistiko na poenotenih obrazcih.



Poslovanje prostovoljskih organizacij

Za leto 2022 je AJPES zbral in javno objavil 2.341 poročil o prostovoljstvu prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Na podlagi podatkov ministrstvo, pristojno za javno upravo, pripravi skupno poročilo.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?