PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri
  • 6 let delovnih izkušenj
  • tekoče znanje slovenskega jezika
  • zelo dobro znanje angleškega jezika
  • vozniški izpit B-kategorije
  • 4 – mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidata pričakujemo organizacijske, pogajalske in komunikacijske sposobnosti, izkušnje z vodenjem projektov, poznavanje metodologije projektnega dela, strokovno in pravočasno opravljanje nalog z delovnega področja, poznavanje Windows in Linux operacijskih sistemov, virtualizacije Hyper-V, poznavanje tehnologij  za upravljanje nadomestnega podatkovnega centra (DRC), poznavanje relacijskih baz podatkov MS-SQL in/ali ORACLE, poznavanje orodij za sistemsko administracijo, poznavanje izdelave poizvedb v bazah podatkov, izkušnje na področju informacijske varnosti, izkušnje pri vodenju in delu z ljudmi, samostojnost in samoiniciativnost pri delu, pripravljenost za pridobivanje in vzdrževanje strokovnega znanja s področja dela, smisel za analitično ter logično delo, sposobnost dela v timu, odločnost in osebna ter poslovna urejenost.

Naloge in vrste dela:  vodenje in organiziranje skrbništva mrežnih strežnikov in delovnih postaj, sodelovanje in pomoč uporabnikom pri delu s standardno in z namensko programsko opremo, nameščanje in vzdrževanje mrežne, strojne in programske opreme, podpora uporabnikom, izvajanje nalog na področju informacijske varnosti, opravljanje nadzora nad delovanjem strojne in programske opreme, izvajanje in nadzor lokalnih obdelav podatkov ter izvajanje drugih nalog s področja dela službe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in osebni razvoj.

Rok za prijavo: 20 dni od javne objave na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, pošljete na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »DM –VODJA ODDELKA SP«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

[1] Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške  

Štev.:         110-27/2018

Ljubljana,  13. 4. 2018
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?