PRIJAVA

 

Registrirani uporabnikiRazpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v izpostavi AJPES Murska Sobota

PODROČNI REFERENT, šifra I015033 (m/ž)

-  eno delovno mesto za določen čas, s krajšim delovnim časom (20 ur/teden)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri (zaželeno ekonomski tehnik),
 2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 3. tekoče znanje slovenskega jezika,
 4. 2 – mesečno poskusno delo.

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidata pričakujemo:

 • strokovno, pravočasno in natančno opravljanje nalog,
 • zavzemanje za kakovost,
 • izkušnje za občasno delo s strankami in elektronskim poslovanjem,
 • zaželena je dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office in poznavanjem dela z dokumentarnim gradivom.

Naloge in vrste dela:

 • sprejemanje, preverjanje, vnašanje, izpisovanje in obdelovanje podatkov in dokumentacije s področja dela,
 • vodenje evidenc in sestavljanje enostavnih poročil,
 • izdelovanje enostavnih informacij in analiz s področja dela,
 • dajanje pojasnil in nudenje pomoči poslovnim subjektom in strankam,
 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja in sodelovanje pri materialnem-finančnem poslovanju,
 • urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva (zavarovanje gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo, posredovanje informacij in dokumentov uporabnikom ter urejanje stalne zbirke dokumentarnega gradiva),
 • izločanje dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hranjenja,
 • sprejemanje, evidentiranje, razvrščanje ter odpremljanje pošte,
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov in 
 • opravljanje drugih nalog s področja dela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (do konca leta 2019), s krajšim delovnim časom od polnega (20 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Murska Sobota, Slovenska ulica 2, Murska Sobota.

Rok za prijavo: 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Murska Sobota in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 18. 4. 2019 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »REFERENT-MS«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:    110-14/2019
Ljubljana,  10. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?