PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

 

RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I), šifra J017095 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • vozniški izpit B-kategorije
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Delovne naloge:

 • načrtovanje informacijskih sistemov in uvajanje novih tehnologij,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • izdelovanje ocen izvedljivosti projektov,
 • analiziranje procesov in procesno modeliranje,
 • analiziranje podatkov in podatkovno modeliranje,
 • analiziranje zahtev in uporabniških potreb,
 • izdelovanje specifikacij zahtev za razvoj programske opreme,
 • vodenje in sodelovanje pri razvoju, testiranju in uvajanju projektov,
 • upravljanje s katalogi znanja in knjižnico skupnih programskim modulov,
 • izdelovanje projektne dokumentacije in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

 

Od kandidatov pričakujemo: 

 • Izkušnje na področju razvoja aplikacij v raznih okoljih;
 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost ter sposobnost timskega dela;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost in delovanje v skladu s standardi kakovosti, pripadnost in etičnost, odlično komuniciranje in natančnost;

 

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne, Službe za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 31. 1. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAZVOJNI INŽENIR I«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774 131 (Alenka Lepenik).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka:    100-27/2021

Ljubljana,   21. 1. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE ) AJPES objavlja prosto delovno mesto v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za financiranje in računovodstvo

 

RAČUNOVODJA VII/2 (III), šifra J017093 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovne naloge:

 • obračunavanje in zaračunavanje storitev,
 • vodenje in vzdrževanje šifranta poslovnih partnerjev,
 • kontroliranje in evidentiranje zunanjih knjigovodskih listin (prejetih računov in spremljajoče dokumentacije) in vodenje evidence,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelovanje poročil,
 • odgovarjanje na zahtevna telefonska vprašanja v zvezi z izdanimi računi in e-računi,
 • pridobivanje soglasij za sprejem elektronskih računov ter vodenje in ažuriranje evidence,
 • kontroliranje podatkov in priprava obračuna davka na dodano vrednost,
 • samostojno vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja in priprava poročil ter usklajevanje s knjigovodskimi evidencami,
 • priprava dokumentacije za izvedbo popisa opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij ter
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

 

Od kandidatov pričakujemo: 

 • delovne izkušnje s področja računovodstva;
 • dobro usposobljenost za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office (predvsem delo s preglednicami);
 • poznavanje programa NAVISION predstavlja prednost;
 • logično in analitično razmišljanje;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za računovodstvo, Službe za financiranje in računovodstvo.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da Pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 27. 1. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAČUNOVODJA VII/2«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:    100-22/2021

Ljubljana,   19. 1. 2021
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?