PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest

Objavljamo javni razpis za zasedbo prostih delovnih mest

AJPES objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta

SISTEMSKI OPERATER VI (m/ž)

v Službi za informacijsko tehnologijo, Oddelku za sistemsko podporo

za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  1. višja strokovna izobrazba, smer informatika (6/1)
  2. vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj
  3. tekoče znanje slovenskega jezika
  4. vozniški izpit B kategorije
  5. tri mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge: organiziranje in skrbništvo mrežnih strežnikov in delovnih postaj; koordiniranje dela z izpostavami in uporabniki; oddaljena, telefonska in neposredna pomoč uporabnikom pri delu s standardno in namensko programsko opremo; nameščanje in vzdrževanje mrežne, strojne in programske opreme; podpora uporabnikom pri problemih s strojno opremo; opravljanje nadzora nad delovanjem strojne in programske opreme; izvajanje postopkov za varnostno shranjevanje podatkov; izvajanje in nadzor lokalnih obdelav podatkov in izvajanje drugih nalog s področja dela.

Od kandidatov pričakujemo: dobro poznavanje operacijskih sistemov Windows in standardnih orodij; zagotavljanje tehnične podpore s poznavanjem dobre prakse in tehnologij; sposobnost zaznave in odpravljanja tehničnih napak; pozitiven odnos do pomoči uporabnikom; izkušnje in znanje na področju vzdrževanja računalniške opreme ter usmerjenost k doseganju ciljev. Delo zahteva  logično in analitično razmišljanje, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost. Nudimo timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju ter možnost sprotnega strokovnega izobraževanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s krajšim delovnim časom od polnega (20 ur/teden) za popolnitev dela invalida. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Moja zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj in s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 30. 6. 2017 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka:   110-25/2017
Ljubljana,  15. 6. 2017
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?