PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 81/19) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Izpostavi Celje

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

Vodja oddelka za registre in evidence podatkov, šifra  I017160 (m/ž)
za nedoločen čas

 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  1. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) – 7. raven strokovne izobrazbe, družboslovne smeri
  2. 5 let delovnih izkušenj
  3. strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
  4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
  5. znanje slovenskega jezika
  6. dobro znanje angleškega jezika
  7. 4-mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točko 3. in 4., mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima oseba univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovne naloge:

- vodenje in organizacija dela v oddelku za registre in evidence podatkov,

- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,

- vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,

- spremljanje predpisov s področja dela,

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,

- sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,

- izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela ,

- objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,

- sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,

- dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev in

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS), drugih registrov in evidenc,  storitev točke SPOT – Registracija poslovnih subjektov (VEM točka)  ter drugih področij dela izpostave.

 

Od kandidatov pričakujemo: 

  • strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost in natančnost, pripadnost, etičnost, komunikativnost, vodstvene sposobnosti, samostojnost,  samoiniciativnost, sposobnost logičnega in analitičnega razmišljanja, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost ter sposobnost za timsko delo,
  • poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov;
  • znanje s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Celje, Gubčeva 2, Celje.

Rok za prijavo: 8 dni od javne objave na spletni strani AJPES, na portalu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Celje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 4. 2. 2020 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI SVETOVALEC/CE«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestil v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v prijavi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa v Izpostavo Celje, tel. 03/4267 302 (Darja Lipičnik).

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:    100-22/2020

Ljubljana,   27. 1. 2020
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?