PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Razpisi delovnih mest

 Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) AJPES objavlja prosto delovno mesto Centrali AJPES Ljubljana, v Sektorju za registre in evidence podatkov, v Oddelku za Poslovni register Slovenije

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, šifra I017160 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri
 2. najmanj 5 let delovnih izkušenj
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 5. tekoče znanje slovenskega jezika
 6. zelo dobro znanje angleškega jezika
 7. 4 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točkama 3 in 4, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge:

 • vodenje in odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja,
 • obdelava podatkov (priprava poizvedb, analiz, poročil, primerjav podatkov),
 • spremljanje predpisov s področja dela,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,
 • izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje orodij za delo s podatkovnimi bazami (MS SQL);
 • izkušnje s pripravo analiz podatkov in različnih poročil;
 • poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov;
 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, sposobnost timskega dela in vodstvene sposobnosti;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost;

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Sektorju za registre in evidence podatkov, v Oddelku za Poslovni register Slovenije.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do       25. 11. 2020 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI SVETOVALEC II«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo pisno obvestili po elektronski poti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   100-142/2020

Ljubljana,  17. 11. 2020
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?