Na vsebino

Razpisi delovnih mest

Si želite novih izzivov? Se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Sektorju za statistiko in informiranje vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

PODROČNI SVETOVALEC II, šifra I017112 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela (letna, zaključna in druga poročila)
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja letnih in drugih poročil poslovnim subjektom
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja oz. prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/2);
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj;
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • 6-mesečno  poskusno delo.

Za izvajanje nalog je priporočeno poznavanje: poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov (MS SQL); dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Pričakovane kompetence kandidata: potrebna je samoiniciativnost, samoorganiziranost, interdisciplinarnost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komunikativnost, natančnost ter pozitiven odnos do dela.

Zgotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Po uspešno opravljenem poskusnem delu je možno občasno opravljanje dela na domu. Zagotovljeno brezplačno parkirno mesto.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 31. 3. 2023 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SVETOVALEC II-SSI«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 01/4774-151 (mag. Martina Resnik).

 

Številka: 100-64/2023

Ljubljana, 21. 3. 2023

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjali, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju v IT ekipi? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

PODROČNI PODSEKRETAR – strokovnjaka za informacijsko varnost, šifra I017054 (m/ž)

za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • pregled in priprava metodoloških izhodišč in internih aktov na področju strategije in politik varovanja informacij, kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja;
 • preverjanje skladnosti implementacije upravljanja informacijske varnosti v informacijskih sistemih;
 • izvajanje programa ozaveščanja zaposlenih o varovanju informacij;
 • izvajanje notranjih presoj in koordinacija zunanjih vodstvenih pregledov sistema za upravljanje informacijske varnosti;
 • sodelovanje z internimi in zunanjimi strokovnjaki pri načrtovanju in izvajanju varnostnih pregledov in testov;
 • upravljanje informacijski tveganj in kibernetskih groženj;
 • poročanje o delovanju sistema za varovanje informacij;
 • opredelitev potrebnih notranjih kontrol za varovanje informacij v projektih in razvojnih nalogah;
 • sodelovanje v najzahtevnejših projektnih, nedresorskih in mednarodnih skupinah;
 • samostojna analiza incidentov informacijske varnosti;
 • izdelava poročil o incidentih;
 • upravljanje ranljivosti in zaščitnih ukrepov v informacijsko komunikacijskih sistemih;
 • upravljanje incidentov informacijske varnosti;
 • sodelovanje in spremljanje odzivov na varnostne incidente organizacij SI-CERT/CSIRT;
 • vodenje in izvajanje operativnih nalog na področju informacijske varnosti.

Kaj pričakujemo:

 • vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja in upravljanja informacijske varnosti;
 • zmožnost hitrega prilaganja nepredvidljivim situacijam;
 • kompetence za timsko delo ter sposobnost povezovanja različnih deležnikov v ekipe;
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti; samoiniciativnost, raziskovalna usmerjenost, inovativnost, sodelovalnost, iznajdljivost in nenehno iskanje optimalnih rešitev;
 • želja po učenju, timska naravnanost, integriteta, zaupanje in profesionalnost pri delu.

Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo administracijo in upravljanje:

 • standardov družine ISO/IEC 27001;
 • druge glavne okvirjev in standardov informacijske in kibernetske varnosti;
 • orodja in tehnik za zagotavljanje kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja;
 • arhitekture, varnosti in zaščite informacijsko komunikacijskih sistemov;
 • operacijskih sistemov Windows in Linux;
 • omrežnih in domenskih storitev ter dela v virtualizacijskih okoljih;
 • spletnih storitev in podatkovnih zbirk.

Pogoji:

 • za VII. tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja IT ali druge tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri;
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje;
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • zelo dobro znanje angleškega jezika;
 • izpit B- kategorije;
 • 6-mesečno poskusno delo.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo je 30 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.si.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do  8. 4. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODSEKRETAR-SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 226.

 

Številka:   100-58/2023

Ljubljana,  9. 3. 2023

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?