PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. višja strokovna izobrazba (6/1) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/1),
 2. najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
 3. tekoče znanje slovenskega jezika,
 4. 3–mesečno poskusno delo.

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat višjo stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela:

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom s področja dela,
 • sprejemanje, preverjanje, vnašanje in obdelovanje podatkov in dokumentacije s področja dela,
 • izdelovanje izpisov podatkov s področja dela in vodenje predpisanih evidenc,
 • sodelovanje pri uvedbi novih informacijskih in programskih rešitev,
 • organiziranje nalog arhiviranja in zagotavljanja podatkov iz dokumentarnega gradiva ter odbiranje   arhivskega gradiva s področja dela,
 • pripravljanje poročil in gradiv,
 • izvajanje manj zahtevnih nalog s področja dela,
 • izdelovanje manj zahtevnih informacij in analiz s področja dela in
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Delo je raznovrstno in dinamično ter zahteva stalno prilagajanje spremembam predpisov.

Od kandidata pričakujemo tudi  strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela. Pri izvajanju nalog je potrebna samostojnost, natančnost, sposobnost povezovanja znanj z različnih delovnih področij, komunikativnost, prilagodljivost ter pozitiven odnos do dela. Od kandidata se pričakuje dobro poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz (Word, Excel), delo z zbirkami podatkov, dobre komunikacijske sposobnosti za delo s strankami (zunaj in znotraj AJPES),  pripravljenost za osvajanje novih znanj, poznavanje področja letnih poročil ter poznavanje in spoštovanje določb s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom, za čas nadomeščanja dalj časa odsotnega uslužbenca. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, Tržaška cesta 16, Ljubljana.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in osebni razvoj.

Rok za prijavo: 15 dni od javne objave na spletni strani AJPES, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in na portalu Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 24. 8. 2018 na naslov:  AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI PODROČNI REFERENT«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

Opomba:  V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

Številka:    110-51/2018
Ljubljana,  9. 8. 2018

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/2),
 2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 3. tekoče znanje slovenskega jezika,
 4. 4-mesečno  poskusno delo.

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat višjo stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela:

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom s področja dela,
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v  sodelovanju s poslovnimi subjekti,
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidata pričakujemo:  strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno  izvajanje delovnih nalog s področja dela. Pri izvajanju nalog je potrebna samostojnost, natančnost, sposobnost povezovanja znaj iz različnih delovnih področij,  sposobnost jasnega pisnega in ustnega komuniciranja (zunaj in znotraj AJPES), prilagodljivost, fleksibilnost ter pozitiven odnos do dela,  izdelovanje informacij in analiz, smisel za analitično ter kreativno delo, sposobnost dela v timu in dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office, delo z zbirkami podatkov, pripravljenost za osvajanje novih znanj, poznavanje področja letnih poročil  ter statističnih obdelav.  Potrebno je poznavanje in spoštovanje določb s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, Tržaška cesta 16, Ljubljana.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in osebni razvoj.

Rok za prijavo: 15 dni od javne objave na spletni strani AJPES, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in na portalu Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pošljete do 24. 8. 2018 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODROČNI SVETOVALEC II«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire. Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

Opomba:  V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Štev.: 110-50/2018
Ljubljana, 9. 8. 2018

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri
 2. 6 let delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. zelo dobro znanje angleškega jezika
 5. vozniški izpit B-kategorije
 6. 4 – mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela:  

 • vodenje in organiziranje skrbništva mrežnih strežnikov in delovnih postaj,
 • sodelovanje in pomoč uporabnikom pri delu s standardno in z namensko programsko opremo,
 • nameščanje in vzdrževanje mrežne, strojne in programske opreme,
 • podpora uporabnikom,
 • izvajanje nalog na področju informacijske varnosti,
 • opravljanje nadzora nad delovanjem strojne in programske opreme,
 • izvajanje in nadzor lokalnih obdelav podatkov ter
 • izvajanje drugih nalog s področja dela službe.

Od kandidata pričakujemo:

 • dobre organizacijske,
 • pogajalske in komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje z vodenjem projektov z delovnega področja,
 • strokovno in pravočasno opravljanje nalog,
 • poznavanje Windows in Linux operacijskih sistemov,
 • virtualizacije Hyper-V,
 • poznavanje tehnologij za upravljanje nadomestnega podatkovnega centra (DRC),
 • poznavanje relacijskih baz podatkov MS-SQL in/ali ORACLE,
 • poznavanje orodij za sistemsko administracijo,
 • poznavanje izdelave poizvedb v bazah podatkov,
 •  izkušnje na področju informacijske varnosti,
 • izkušnje pri vodenju in delu z ljudmi,
 • samostojnost in samoiniciativnost pri delu,
 • pripravljenost za pridobivanje in vzdrževanje strokovnega znanja s področja dela,
 • smisel za analitično ter logično delo,
 • sposobnost dela v timu,
 • odločnost in
 • osebno ter poslovno urejenost.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in osebni razvoj.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana.

Rok za prijavo: 15 dni od javne objave na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev ter ter predlogom vizije razvoja, dela in organizacije dela Oddelka za sistemsko podporo, pošljete do 24. 8. 2018 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »DM –VODJA ODDELKA SP«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

Opomba:  V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

Številka:    110-52/2018
Ljubljana,  9. 8. 2018

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri
 2. 6 let delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. zelo dobro znanje angleškega jezika
 5. vozniški izpit B kategorije
 6. 4 – mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela:

 • administracija MS Windows strežnikov, MS Exchange, MS IIS in Linux strežnikov,
 • virtualnih okolij MS Hyper-V, MS Active Directory, skupinskih politik, MS SQL in Oracle podatkovnih zbirk, preventivni nadzor nad sistemi in aplikacijami,
 • varnostno kopiranje in restavriranje podatkov,
 • nadzor in konfiguracija varnostnih sistemov ter
 • opravljanje drugih zahtevnejših del na področju dela.

Od kandidata pričakujemo:

 • dobro poznavanje strežniške in mrežne opreme,
 • Windows in Linux strežnikov,
 • virtualizacije strežnikov, spletnih strežnikov, podatkovnih baz, omrežij in protokolov ter
 • ustrezno poznavanje področja varnosti informacijskih sistemov.

Ponujamo delo v urejenem delovnem okolju, na moderni strojni in programski opremi, s komunikativnimi sodelavci in možnostjo rednega usposabljanja in pridobivanja novih kompetenc. V kolikor kandidat ne izpolnjuje vseh navedenih pričakovanj, pričakujemo željo za pridobivanje novih znanj na navedenih področjih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo, Oddelek za sistemsko podporo.

Rok za prijavo: 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 24. 8. 2018 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SA2–SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

Opomba:  V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:   110-53/2018
Ljubljana,  9. 8. 2018

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. srednja strokovna izobrazba (5. stopnja)  tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri
 2. 6 mesecev delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. vozniški izpit B kategorije
 5. 2 – mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela:

 • nameščanje, vzdrževanje in pomoč uporabnikom pri delu s standardno in namensko programsko opremo,
 • izvajanje postopkov za varnostno shranjevanje podatkov,
 • nadziranje delovanja informacijske infrastrukture in odprava motenj,
 • nadziranje in upravljanje sistemske in namenske programske opreme,
 • nadziranje in izvajanje računalniških programov in postopkov in
 • opravljanje drugih nalog s področja dela službe.

Od kandidata pričakujemo:

 • dobro poznavanje operacijskih sistemov Windows in standardnih orodij,
 • zagotavljanje tehnične podpore s poznavanjem dobre prakse in tehnologij,
 • sposobnost zaznave in odpravljanja tehničnih napak,
 • pozitiven odnos do pomoči uporabnikom ter,
 • izkušnje in znanje na področju vzdrževanja računalniške opreme ter usmerjenost k doseganju ciljev.

Delo zahteva  logično in analitično razmišljanje, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost.

Nudimo timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju ter možnost sprotnega strokovnega izobraževanja. Z izbranim kandidatom bo

sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časomIzbrani kandidat bo lahko delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Maribor, Trg Leona Štuklja 10 v Mariboru ali, glede na kraj bivanja, v izpostavi AJPES Celje oz. izpostavi AJPES Murska Sobota.

Rok za prijavo: 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Območne enote Maribor, Celje, Murska Sobota).

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 24. 8. 2018 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PROGRAMER–SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer elektronski podpis prijave ni potreben. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

Opomba:  V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.


Številka:   110-54/2018
Ljubljana, 9. 8. 2018

 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. visokošolska  univerzitetna  izobrazba (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) – 7. raven strokovne izobrazbe, družboslovne smeri
 2. 1 leto delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. 4 – mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela

 • kontroliranje podatkov in priprava obračuna davka na dodano vrednost,
 • samostojno obračunavanje plač, nadomestil plač in drugih prejemkov zaposlenih, priprava zunanjih in notranjih poročil,
 • obračunavanje sejnin, opravljenega dela dijakov in študentov ter drugih vrst izplačil,
 • vodenje gotovinskega poslovanja,
 • samostojno vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja, in priprava poročil ter usklajevanje s knjigovodskimi evidencami,
 • priprava dokumentacije za izvedbo popisa opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja,
 • kontroliranje in evidentiranje zunanjih knjigovodskih listin (prejetih računov in spremljajoče dokumentacije) in vodenje evidence,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelovanje poročil,
 • odgovarjanje na zahtevna telefonska vprašanja v zvezi z izdanimi računi in e-računi,
 • pridobivanje soglasij za sprejem elektronskih računov ter vodenje in ažuriranje evidence,
 • obračunavanje in zaračunavanje storitev,
 • vodenje in vzdrževanje različnih  šifrantov,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij,
 • opravljanje drugih zahtevnih nalog s področja dela.

Od kandidata pričakujemo: 

 • delovne izkušnje s področja računovodstva,
 • poznavanje sistema obračuna  plač v javnem sektorju,
 • dobro usposobljenost za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office (predvsem delo s preglednicami),
 • poznavanje programa SAOP in NAVISION predstavlja prednost,
 • sposobnost za samostojno in timsko delo,
 • dobro organiziranost, natančnost, zavzemanje za kakovost, strokovnost, funkcionalno usposobljenost ter logično in analitično razmišljanje pri izvajanju delovnih nalog s področja dela,
 • komunikativnost, pripadnost in etičnost.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja in osebni razvoj.

Rok za prijavo: ­­­9 dni od javne objave na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj pošljete do 23. 8. 2018 na naslov:  AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »DM –RAČUNOVODJA«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).


Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Štev.:         110-55/2018
Ljubljana,  14. 8. 2018
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?