Na vsebino

Register zavezancev za informacije javnega značaja

Pravne podlage
Vstop v aplikacijo

eRZIJZ

Pridobite podatke o zavezancih, njihovih prijaviteljih ter pravnih podlagah, na podlagi katerih so /so bili vpisani v register


Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Register predpisov RS)
Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja (Register predpisov RS)

 

Šifra

Vrsta pravne podlage

1

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ

11

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - državni organ

12

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - organ lokalne skupnosti

13

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - javna agencija

14

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - javni sklad

15

Javno podjetje

151

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - javno podjetje kot nosilec javnega pooblastila

152

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - javno podjetje kot izvajalec javne službe na podlagi pogodbe

153

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - javno podjetje kot izvajalec javne službe na podlagi splošnega akta

16

Druga oseba javnega prava

160

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - druga oseba javnega prava

161

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - druga oseba javnega prava kot nosilec javnega pooblastila

162

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - druga oseba javnega prava kot izvajalec javne službe na podlagi pogodbe

163

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - druga oseba javnega prava kot izvajalec javne službe na podlagi splošnega akta

17

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava

18

Izvajalec javne službe, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava

181

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - izvajalec javne službe, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava, na podlagi pogodbe

182

Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - izvajalec javne službe, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava, na podlagi splošnega akta

2

Druga alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ

20*

Druga alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - gospodarska družba v neposredni ali posredni večinski lasti oseb javnega prava

3

Tretja alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ

30*

Tretja alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - pravna oseba zasebnega prava, ki ni gosp. družba, katere
(so)ustanovitelj je oseba javnega prava

31

Tretja alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - pravna oseba zasebnega prava, ki ni gosp. družba, katere  (so)ustanovitelj je oseba javnega prava

*vrsta pravne podlage s šifro 20 in 30 se uporablja le za namen samodejnega vpisa zavezancev v RZIJZ s strani AJPES

 

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?