Na vsebino

Raziskovanje o poslovnih storitvah

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Sporočanje zahtevanih podatkov za statistični namen je obvezno. K temu vas zavezujeta Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in letni program statističnih raziskovanj Statističnega urada Republike Slovenije za posamezno leto. Če poročevalska enota ne sporoči zahtevanih podatkov, in to popolnih in pravilnih (35. člen ZDSta), ali jih ne popravi v skladu z navodili (36. člen ZDSta), je to kršitev navedenega zakona, za katero je v 54. členu predvidena denarna kazen.

Podatke za raziskovanje o poslovnih storitvah morajo predložiti pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, določene v vzorec. V vzorec so vključene enote z 20 ali več osebami, ki delajo.

Podatki se sporočajo v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES (www.ajpes.si) - aplikacija SSP/PS.

Za dostop do spletne aplikacije SSP/PS (Raziskovanje o poslovnih storitvah) za vnos podatkov potrebuje poročevalec pred začetkom oddajanja podatkov ustrezno pooblastilo zastopnika poslovnega subjekta, za katerega bo oddajal podatke. Pooblastilo si uredite v sistemu e-Pooblastila na spletnem portalu AJPES. Če tega pooblastila še niste pridobili, vas prosimo, da to uredite. Zastopnik poslovnega subjekta lahko pooblastilo podpiše elektronsko ali pa ga natisne in podpiše na papirju ter posreduje AJPES-u. Poročevalci potrebujejo za oddajanje podatkov pooblastilo za opravljanje storitve SPP/PS ali generalno pooblastilo za poročanje na AJPES za poslovni subjekt, za katerega bodo sporočali podatke. Podrobnejša navodila v zvezi s pripravo pooblastila so v Priročniku za uporabnike na spletnem portalu AJPES. Poročevalci z urejenim pooblastilom bodo po prijavi na portal AJPES lahko vstopili v aplikacijo za oddajanje podatkov za raziskovanje o poslovnih storitvah v vrstici s hitrimi dostopi z izbiro gumba "SPP/PS" ali s spletne strani raziskovanja. Za tehnično pomoč (pojasnila v zvezi s pripravo pooblastil) se lahko telefonsko obrnete na uslužbence pristojne izpostave AJPES.
Če opravljate drugo dejavnost, prosimo, izpolnite vprašanje/a, kjer se vnese tudi šifra CPA (»Drugi prihodki od prodaje storitev«, kar je zadnje vprašanje pod zap. št. 3., ki je razdeljeno na 3 podvprašanja in/ali vprašanje 2. - »Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala (del zap. št. 1)«). Če boste tudi v bodoče opravljali drugo dejavnost, na AJPES-u spremenite glavno dejavnost. 
Na e-naslov SURS (onqnb`mid-rtqr?fnu-rh) pisno sporočite, kdaj je podjetje prenehalo poslovati oz. nam posredujte sklep stečajnega upravitelja (ali drugo dokumentacijo).
Če prihodkov od prodaje ne morete razvrstiti po storitvah, ki so navedene v vprašalniku, vas prosimo, da ocenite prihodek od prodaje po posameznih storitvah. Za vsebinska oz. metodološka pojasnila vam je na voljo Statistični urad Republike Slovenije, tel. št. 01/234 05 26.
6. odstavek 580. člena Zakona o gospodarskih družbah določa, da z združitvijo (pripojitev oz. spojitev) preide na prevzemno družbo vse premoženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe. Prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba. Prosimo vas, da kot prevzemna družba poročate zahtevane podatke za pripojeno podjetje.
Poročevalci z operacijskim sistemom GNU/Linux lahko oddajo podatke prek portala AJPES oz. dostopajo do aplikacije SSP/PS. Elektronski podpis se za oddajo podatkov SSP-PS ne zahteva, pogoj pa je ustrezno e-Pooblastilo. V primeru, ko ima uporabnik potrjeno »Pooblastilo imetniku kvalificiranega digitalnega potrdila« ali »Pooblastilo fizični osebi na osnovi davčne številke«, namesti ustrezno digitalno potrdilo v profil uporabnika skladno z navodili. V primeru neustreznih komponent, ki jih spletni portal AJPES ne podpira, je potrebno imeti »Pooblastilo na uporabniško ime« (tudi zakoniti zastopniki).
Za tehnično pomoč se lahko obrnete na uslužbence pristojne izpostave AJPES (spletna stran o nudenju telefonske pomoči, Tehnična pomoč Centrale AJPES).
Če vam podatkov ne uspe oddati prek spletne aplikacije, vas prosimo, da izpolnjen papirni vprašalnik pošljete na Statistični urad RS, lahko tudi po e-pošti na onqnb`mid-rtqr?fnu-rh.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?