Na vsebino

Plače v zasebnem sektorju

Splošno
Vstop v aplikacijo

PLAČE

Rok za predložitev:

  • Obrazec ZAP/M: mesečno, ob izplačilu plač (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)
  • Obrazec - Izplačilo regresa za letni dopust: ob vsakem izplačilu (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)
Še 14 dni

do konca oddaje podatkov


AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja in raziskovanje o izplačanem regresu za letni dopust za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, ki bremenijo delodajalca. Podatke poročajo ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, in sicer za redna, zaostala in izredna izplačila.

Zavezanci za poročanje

Podatke posredujejo vse pravne osebe zasebnega sektorja (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe zasebnega prava, društva), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo oziroma kot določa Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M).

Obveščamo  vas, da smo objavili podrobnejše Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za statistično raziskovanje Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). Novo navodilo je dopolnjeno s podrobnejšimi informacijami glede poročanja podatkov o številu prejemnikov minimalne plače.

Pojasnila Statističnega urada RS glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v času izrednih razmer

Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, so (oz. bodo) sprejeti ukrepi Vlade RS med drugim vplivali na obstoječe oblike zaposlitev in/ali izplačevanje plač in nadomestil. Statistični urad RS (SURS) je za nekatere od teh (novih) specifičnih primerov pripravil kratka pojasnila glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M, ki jih zavezanci sporočajo prek spletnega portala AJPES v okviru statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah.

 

Pojasnila SURS so dostopna na povezaviPomembno: dopolnjen je Primer 12 - sporočanje kriznega dodatka in dodan Primer 14 - sporočanje minimalne plače v primeru povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Posredovanje podatkov o plačah

Vsebinska navodila

Za namen sporočanja podatkov o izplačanih plačah je Statistični urad Republike Slovenije opredelil vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije PLAČE je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Pravne osebe zasebnega sektorja poročajo AJPES podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust za statistične namene.

AJPES podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust mesečno posreduje Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki podatke o plačah objavlja na svoji spletni strani in na podatkovnem portalu SI-STAT (za vpogled v podatke plač izberete povezavo: Demografsko in socialno področje – Trg dela – Plače in stroški dela). Podatki o regresu se ne objavijo, ampak so vhod v druga statistična raziskovanja.

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?