Na vsebino

Plače v zasebnem sektorju

Splošno
Vstop v aplikacijo

PLAČE

Rok za predložitev:

  • Obrazec ZAP/M: mesečno, ob izplačilu plač (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)
Še 9 dni

do konca oddaje podatkov


AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, ki bremenijo delodajalca. Podatke poročajo ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, in sicer za redna, zaostala in izredna izplačila.

Zavezanci za poročanje

Podatke posredujejo vse pravne osebe zasebnega sektorja (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe zasebnega prava, društva), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo oziroma kot določa Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M).

Vzporedno poročanje podatkov o plačah

Obveščamo vas, da je glede na dogovor med Statističnim uradom RS in AJPES podaljšano prehodno obdobje, v katerem poteka vzporedno poročanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, tako Finančni upravi RS na REK-O obrazcih kot AJPES na obrazcih ZAP/M. Zadnje poročanje podatkov AJPES prek spletne aplikacije Plače je predvideno v aprilu 2024 (podatki o izplačanih plačah za marec 2024).

 

V skladu z načrtovanim prenehanjem obveznosti poročanja podatkov na obrazcih ZAP/M vas prosimo, da si v zvezi s pravilnostjo poročanja podatka o šifri kolektivne pogodbe na obrazcih REK-O preberete pojasnilo Statističnega urada RS.

Posredovanje podatkov o plačah

Vsebinska navodila

Za namen sporočanja podatkov o izplačanih plačah je Statistični urad Republike Slovenije opredelil vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije PLAČE je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Pravne osebe zasebnega sektorja poročajo AJPES podatke za statistične namene.

AJPES podatke o izplačanih plačah mesečno posreduje Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki podatke o plačah objavlja na svoji spletni strani in na podatkovnem portalu SI-STAT (za vpogled v podatke plač izberete področje oziroma povezavo Plače in stroški dela).

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?