Na vsebino

Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Splošno

Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno

AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov za davčne, statistične in druge z zakoni predpisane namene v skladu z 287. členom  Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED):

  • temelji na podatkih, ki jih AJPES zagotavljajo ponudniki plačilnih storitev (banke, hranilnice in Uprava Republike Slovenije za javna plačila),
  • AJPES izbere le tiste poslovne subjekte, ki v posameznem mesecu niti v 5 zaporednih dneh niso uspeli poravnati dospelih obveznosti,
  • podatki so zbrani izključno za statistične, davčne in druge z zakoni določene namene, zato tovrstni podatki za posamezne poslovne subjekte niso na voljo javnosti.

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov in davčnega dolga, do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Zbirni podatki o dospelih neporavnanih obveznostih in njihovi trendi so pomemben pokazatelj plačilne (ne)discipline oziroma plačilne sposobnosti poslovnih subjektov.

Zajetje podatkov: vse pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno.

Viri podatkov: evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov pri ponudnikih plačilnih storitev.

Obseg podatkov

V letu 2023 je bilo evidentiranih povprečno mesečno 2.548 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi ter 3.108 samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?