To content

eINSOLV

Vpogled v Vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti VS RS

Search results

Dolžnik Opravilna številka Matična številka Davčna številka Rojstni datum Tip postopka
VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d. 1803/2021 5971101000 23087226 postopek prisilne poravnave

REPEAT SEARCHCOOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?