Dokument je dostopen samo prek iskalnika eObjav v okviru skupin »Zbirka listin« in »Objave vpisov in predložitve listin«