Na vsebino

Od 14. maja 2010 so na voljo nove bonitetne ocene AJPES S.BON

Novica

NOVE BONITETNE OCENE SLOVENSKIH PODJETIJ ZA LETO 2010


Zavarujte svoje terjatve!


Spoštovani !

Vabimo vas, da pri svojem poslovanju začnete čim prej uporabljati nove bonitetne ocene slovenskih podjetij AJPES S. BON, ki jih nudimo od tega tedna naprej. Z bonitetnimi ocenami AJPES S.BON napovedujemo dogodek neplačila v letu 2010 za posamezno slovensko podjetje. Zato vam priporočamo, da jih uporabite za preverjanje plačilne sposobnosti svojih kupcev, ponudnikov javnih naročil in drugih poslovnih partnerjev, s katerimi že poslujete ali nameravate varno in odgovorno poslovati v prihodnje.

Podatki o poslovanju slovenskih podjetij v letu 2009 kažejo, da se je dejansko število dogodkov neplačila - stečajev, likvidacij, prisilnih poravnav in blokad transakcijskega računa - v letu 2009 glede na leto 2008 povečalo kar za 116 %. Hkrati ti podatki dokazujejo, da smo z bonitetnimi ocenami po modelu AJPES S.BON (na podlagi podatkov za leto 2008) zelo dobro napovedali pojav dogodka neplačila za leto 2009, saj je kar 70 % vseh podjetij, ki smo jim za leto 2009 izračunali špekulativne bonitetne ocene SB6 do SB10, dejansko imelo likvidnostne težave, izkazane kot blokada transakcijskega računa pri bankah za več kot 5 dni.Ocenjujemo, da bo tudi v letu 2010 med slovenskimi podjetji stopnja pojavnosti dogodka neplačila visoka. K taki oceni nas vodi analiza značilnosti bonitetnih ocen po modelu AJPES S.BON za leto 2010, ki si jo lahko ogledate na spletnem portalu AJPES na naslovu: Trendi zadolževanja v letu 2009 in bonitetne ocene za leto 2010. Visoko stopnjo pojavnosti dogodka neplačila v letu 2010 pa kaže tudi za 42 % višja stopnja dejanske pojavnosti dogodka neplačila v prvih štirih mesecih leta 2010, glede na enako obdobje leta 2009.

V tako zaostrenih finančnih razmerah je preverjanje bonitete poslovnih partnerjev za netvegano in uspešno poslovanje ključnega pomena.

Ker je dobra bonitetna ocena podjetja pomembna konkurenčna prednost, verjamemo, da vas ne nazadnje zanima tudi to, kam na lestvico bonitetnih ocen slovenskih podjetij od SB1 do SB10d za leto 2010 se uvršča vaše podjetje in kam se uvrščajo vaši neposredni tekmeci.

Najhitrejši dostop do naših novih bonitetnih ocen si lahko zagotovite prek interneta z uporabo spletne bonitetne informacije eS.BON. Več o vsebini te bonitetne informacije lahko preberete na spletnem portalu AJPES na naslovu: eS.BON, še več o vseh ostalih vrstah bonitetnih informacij S.BON pa na naslovu: ostale vrste S.BON.


V pričakovanju vaših naročil novih bonitetnih ocen slovenskih podjetij po modelu AJPES S.BON in drugih bonitetnih informacij AJPES

vas lepo pozdravljamo.


V imenu sodelavcev bonitetne dejavnosti AJPES

mag. Romana Logar, l. r.,
direktorica AJPESVSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?