Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2019

Novica

Datum: 22.06.2020

Število družb
67.178

 

+429

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

519.505

 

+23.382

       

Povprečna plača na zaposlenega

1.714 EUR

 

+58 

       

Prihodki

103.892 mio EUR

 

+4%

       

Prihodki na tujem trgu

43.049 mio EUR

 

+7%

       

Odhodki

98.452 mio EUR

 

+4%

       

Neto dodana vrednost

24.288 mio EUR

 

+10%

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

46.752 EUR

 

+5%

       

Neto čisti dobiček

4.625 mio EUR

 

+10%

Plačilna disciplina

3.660 plačilno nesposobnih pravnih oseb v letu 2019

 -3%

  Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznostih se je nadaljeval tudi v letu 2019, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša v primerjavi s preteklimi leti. V letu 2020 je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo do konca maja 2020 odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in zadržal izvrševanje v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po Zakonu o davčnem postopku, kar je v mesecu aprilu in maju vplivalo na močno zmanjšanje zneskov in števila tako pravnih oseb kot samostojnih podjetnikov z likvidnostnimi težavami. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti ter v predelovalnih dejavnostih, pri samostojnih podjetnikih tudi v gostinstvu.

 

 

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2019 Indeks*
2019
2018
2019 Indeks*
2019
2018
Število subjektov 67.178 - 52.713 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 519.505 105 44.301 109
Prihodki 103.892.449 104 5.283.057 108
Prihodki na tujem trgu 43.048.704 107 619.578 110
Odhodki 98.452.119 104 4.903.351 108
Neto dodana vrednost 24.288.057 110 1.503.534 111
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 46.752 105 15.498 106
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 4.624.796 110 379.706 102
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 48,8 100 56,4 101

* Podatki za leto 2018 iz letnih poročil, predloženih za leto 2019.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2019, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2019 so družbe v primerjavi z zadnjimi leti imele najugodnejše kazalnike financiranja, gospodarnosti, donosnosti in produktivnosti.

V letu 2019 se je nekoliko znižal delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, na kar je verjetno vplivalo tudi spremenjeno računovodenje poslovnih najemov. Posledično sta se zaradi večjih finančnih obveznosti povečali aktiva in pasiva.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2018 jih je predložilo 54.686 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2019 44.423, v letu 2018 pa 38.233.

Letna poročila za leto 2019 je predložilo tudi 415 zadrug (9 zadrug manj kot za 2018), ki so skupaj ustvarile 765.993 tisoč evrov prihodkov, v enakem obsegu kot leto prej. Zaposlovale so 2.805 delavcev ali 33 manj kot leto prej. Zadruge so v letu 2019 izkazale 2.426 tisoč evrov neto čistega dobička.

 

 

Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb v letu 2019 je najugodnejši, višji kot v vseh predhodnih letih, neto čisti dobiček družb je znašal 4.625 milijonov EUR.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.714 EUR. V primerjavi z letom 2018 (iz podatkov letnih poročil za leto 2019 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 1,9%.

 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?