Na vsebino

Problematika javnosti ločenega osebnega transakcijskega računa za poslovne namene

Novica

Problematika javnosti ločenega osebnega transakcijskega računa za poslovne namene


AJPES v skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) upravlja register transakcijskih računov na osnovi podatkov, ki jih za vodenje registra AJPES posredujejo banke. Pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah AJPES ne določa.

AJPES v zadnjem času prejema izjave strank v zvezi z objavo osebnih računov fizičnih oseb (računi vrste A), ki jih samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, odpirajo kot ločen transakcijski račun za poslovne namene. Ločenost računov zahteva oziroma določa 3. odstavek 37. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), pri čemer pa ugotavljamo, da imetniki teh računov prejemajo napačne informacije glede možnosti javne objave računov vrste A, zaradi česar imajo nato pri poslovanju težave (pridobitev raznih subvencij, nezaupljivost poslovnih partnerjev ipd.).

Kriterije za določitev oznak vrst računov določa 9. člen Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt), v prilogi Akta pa so navedene oznake vrste računa glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.

Kadar so imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v poslovni register, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), kot je to določeno z Aktom, vodijo pa se v poslovnem delu registra transakcijskih računov, zaradi česar se zanje običajno uporablja izraz »poslovni« računi (naj poudarimo, da zakonodaja termina "poslovni račun" ne pozna). V skladu z določili 1. odstavka 146. člena ZPlaSS in 4. člena Akta so podatki o transakcijskih računih samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v Poslovni register Republike Slovenije – PRS (to pomeni, da jim je dodeljena matična številka) javni in brezplačno dostopni preko spletnega portala AJPES.

Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb pa so osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in torej niso javno dostopni. Iz navedenega izhaja, da ločen osebni transakcijski račun oziroma račun vrste A ne more biti javno dostopen.

AJPES ne more objaviti računov fizičnih oseb v poslovnem delu RTR, kot tudi v Poslovnem registru Slovenije iz več razlogov:
Banke in hranilnice so dolžne ob odprtju računa pri komitentu vedno preveriti namen odpiranja transakcijskega računa (torej za kakšen namen namerava komitent uporabljati transakcijski račun) in temu ustrezno označiti vsak transakcijski račun. Transakcijski računi, ki jih za namen poslovanja odprejo subjekti vpisa v Poslovni register Slovenije (med katere sodijo tudi podjetniki posamezniki, ne glede na to, ali gre pri odpiranju transakcijskega računa v praksi dejansko za t. i. »osebni« račun, ali ne) morajo biti označeni z oznako vrste računa T in ne z oznako A. Računi vrste T so nato javni.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?