Na vsebino

Rezultati 11. kroga vecstranskega pobota v letu 2014 (21.11.2014)

Novica

Rezultati 11. kroga vecstranskega pobota v letu 2014 (21.11.2014)

Dolzniki so v 11. krog obveznega in prostovoljnega pobota v letu 2014 – skladno z Zakonom o preprecevanju zamud pri placilih - prijavili svoje obveznosti v skupnem znesku 529.419.643 evrov, pobotanih pa je bilo 37.047.295 evrov. Delezi pobotanih obveznosti glede na prijavljene je 7,0 %, glede na dejansko sodelujocee obveznosti pa 16,0 %. Medsebojna zadolzenost poslovnih subjektov se je tako v 44. krogih obveznega vecstranskega pobota (od aprila 2011) skupaj zmanjšala za 2 milijardi in 202 milijonov evrov.

Poslovni subjekti racune za opravljeno storitev pobota prevzemajo hkrati z rezultati pobota. Rezultate pobota lahko pridobijo zakoniti zastopniki ali od njih pooblašcene osebe poslovnih subjektov – dolznikov.

Upniki (njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblašcene osebe) lahko s pomocjo spletne rešitve Vpogled v podatke vecstranskega pobota preverijo, ali so njihovi dolzniki prijavili v pobot svoje obveznosti do njih in v kakšnem znesku. Spletna rešitev deluje v okviru aplikacije ePobot.

Upniki lahko dolznike - za katere ugotovijo, da zapadlih in neplacanih obveznosti do njih niso prijavili v obvezni vecstranski pobot, pa bi jih morali - prijavijo Financni upravi RS prek njene aplikacije NF-Upnik v sistemu eDavki. Vec informacij na spletni strani eDavki - Obvestila.

 Poročilo o večstranskem pobotu 21.11.2014.pdf (598 kB)


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?