Na vsebino

Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov

Novica

 

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost).

 

Postopek spremembe glavne dejavnosti

 

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije v 13. členu določa merila za določitev glavne dejavnosti, in sicer je glavna dejavnost tista dejavnost, s katero poslovni subjekt ustvarja pretežni del dodane vrednosti. Če podatka o dodani vrednosti ni, se namesto tega upošteva dejavnost, s katero ustvarja največ prihodka ali zaposluje največje število oseb.

 

Samostojni podjetnik vloži prijavo za spremembo glavne dejavnosti na točki SPOT ali preko portala SPOT. Pri spremembi glavne dejavnosti mora upoštevati Zakon o gospodarskih družbah (ZGD‑1), ki v 12. členu določa, da mora firma vsebovati oznako, ki nakazuje dejavnost, ki jo opravlja. Podjetnik mora torej hkrati z glavno dejavnostjo spremeniti tudi firmo s. p., če le-ta po spremembi glavne dejavnosti ne bi bila več ustrezna.

 

Gospodarska družba vloži prijavo za spremembo glavne dejavnosti na točki SPOT. Dejavnost mora biti navedena v aktu o ustanovitvi. Če ta pogoj ni izpolnjen, mora spremeniti tudi akt o ustanovitvi. Pri spremembi glavne dejavnosti mora upoštevati Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki v 12. členu določa, da mora firma vsebovati oznako, ki nakazuje dejavnost, ki jo opravlja, kar pomeni, da mora v določenih primerih hkrati spremeniti tudi firmo.

 

Drugi poslovni subjekti (društva, sindikati, nosilci dopolnilne dejavnosti, itd.)

Prijavo za spremembo glavne dejavnosti vloži stranka osebno ali po pošti na izpostavi AJPES, če je prijava podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pa jo lahko pošlje po elektronski pošti na e-naslov izpostave AJPES. Predlog za spremembo glavne dejavnosti mora upoštevati merila za določitev glavne dejavnosti. Prav tako mora biti dejavnost navedena v aktu o ustanovitvi oziroma mora dovoljenje za njeno opravljanje izhajati iz akta registrskega organa, ki odloča o izpolnjevanju pogojev za opravljanje določene dejavnosti pri posamezni vrsti poslovnega subjekta. Če pogoj ni izpolnjen, mora poslovni subjekt spremembo najprej urediti pri registrskem organu.

 

Podrobnejše informacije v zvezi z unovčevanjem bonov so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS (FURS)

Turistični BON in BON21 | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)

kjer je pojasnjeno tudi, kako lahko na portalu eDavki za poslovni subjekt preverite, ali je upravičen ponudnik storitve za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (BON21).

 

Informacija za ponudnike storitev, ki so opravili vpis spremembe glavne dejavnosti:

FURS podatke AJPES o spremembah v Poslovnem registru Slovenije prevzema enkrat dnevno, zato bo morebiten vpliv spremembe glavne dejavnosti na portalu eDavki razviden naslednji dan po opravljeni spremembi.VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?