RNO - register nastanitvenih obratov in eTurizem - podatki o prenočitvah gostov

Strukture XML datotek in kontrolne sheme