RNO - register nastanitvenih obratov in eTurizem - podatki o prenočitvah gostov

Strukture XML datotek in kontrolne sheme

Seznam vsebuje:
 • Vzorce izhodnih, oz. vhodnih XML dokumentov,
 • XSD sheme XML dokumentov, ki vsebujejo tudi komentarje in pojasnila podatkovnih vsebin.

Izhodne datoteke so objavljene na FTP strežniku. Za dostop do FTP strežnika poterbujete ustrezne pravice (geslo in uporabniško ime).
 • ftp://prenos.ajpes.si/eturizem
  • RNO: dnevni podatki registra nastanitvenih obratov
  • ETUR:
   • DAN: dnevna poročila o prenočitvah gostov
   • MES: mesečna poročila o prenočitvah gostov
RNO - Register nastanitvenih obratov
Vzorec podatkov registra nastanitvenih obratov.RNO_v02_20171205.xml
XML datoteka vsebuje zadnje stanje podatkov nastanitvenih obratov in se kreira dnevno.
Struktura naziva datoteke. Primer: RNO_v02_20171205.xml
 • RNO: register nastanitvenih obratov,
 • v02: verzija XML strukture in vsebine,
 • 20171205: datum na katerega se nanaša XML datoteka (5.12.2007).
XSD shema: RNO_v02_Schema.xml

eTurizem

Poročanje o prenočitvah gostov
Dnevno poročanje
Vzorec podatkov: ETUR_D_v03_20171205.xml
XML datoteka vsebuje zadnje stanje na dan in se kreira dnevno.
Struktura naziva datoteke. Primer: ETUR_D_v02_20171205.xml
 • ETUR_D: dnevni podatki o prenočitvah gostov,
 • v03: verzija XML strukture in vsebine,
 • 20191205: datum na katerega se nanaša XML datoteka (5.12.2019).
XSD shema: ETUR_D_v03_Schema.xml
Mesečno poročanjev
Vzorec podatkov mesečnega poročanja o prenočitvah gostov: ETUR_M_v02_20171211.xml
V datoteko so vključeni zadnji zapisi v podatkovno bazo, ki so bili vpisani v določenem obdobju in se !nanašajo na to obdobje. Načeloma vsebujejo podatke za tekoči mesec in dva pretekla meseca.
Struktura naziva datoteke. Primer: ETUR_M_v02_20171211.xml
 • ETUR_M: mesečni podatki o prenočitvah gostov,
 • v02: verzija XML strukture in vsebine,
 • 20171211: datum na katerega se nanaša XML datoteka (11.12.2007).
XSD shema: ETUR_M_v02_Schema.xml
Oddaja podatkov o prenočitvah gostov (WEB servis ali prenos datotek)
V aplikaciji eTurizem laho oddate podatke:
 • z uporabo spletnega servisa: opis in navodila so tukaj,
 • s prenosom (upload) XML datotek. Vzorci in shem so spodaj. Šifranti in struktura oddanih podatkov pri prenosu, so enaki kot pri spletnem servisu.
Oddaja podatkov iz knjige gostov (dnevno poročanje)
Vzorec XML podatkov o prenočitvah: testData.xml
XSD shema: guestBookSchema
Oddaja mesečnega poročila o prenočitvah gostov
Vzorec XML podatkov mesečnega poročila o prenočitvah: testDataMR.xml
XSD shema: GuestBookMRschema.xml
Šifranti
XML datoteka s šifranti: codeList/codeList_v02.xml
XSD shema: codeList/codeList_v02_Schema.xml