PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Uradne objave

Na spletnih straneh za uradne objave se objavljajo podatki in listine za katere zakon določa, da se objavijo na ta način. To so:

Objave vpisov v poslovni in sodni register in Zbirka listin

Brezplačen vpogled v zbirko listin in podatke ter listine, ki so podlaga za vpis v sodni register in predložitev listin.

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Vpogled v podatke in listine nastale v postopkih zaradi insolventnosti,  vpogled v Vpisnik zadev v postopkih insolventnosti VS RS in Seznam upraviteljev.

Objave gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1

Brezplačen vpogled v objavljene podatke in sporočila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po Zakonu o gospodarskih družbah.

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Brezplačen vpogled v listine, ki se objavijo skladno z ZKUASP.


Objavo izvede: sodišče (objave v postopkih zaradi insolventnosti), AJPES (objave vpisov v sodni register in predložitve listin, zbirka listin sodnega registra, objave samostojnih podjetnikov), stranka (objave družb, objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic) Ministrstvo za pravosodje (seznam upraviteljev).

Osveževanje: sproti (on-line).

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) nalaga, da kolektivne organizacije na spletnih straneh AJPES objavijo:

  • sklic skupščine,
  • prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma in
  • začasno tarifo skupaj z obrazložitvijo in vabilom k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?