PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Uradne objave

Na spletnih straneh za uradne objave se objavljajo podatki in listine za katere zakon določa, da se objavijo na ta način. To so:

Objave vpisov v poslovni in sodni register in Zbirka listin

Brezplačen vpogled v zbirko listin in podatke ter listine, ki so podlaga za vpis v sodni register in predložitev listin.

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Vpogled v podatke in listine nastale v postopkih zaradi insolventnosti,  vpogled v Vpisnik zadev v postopkih insolventnosti VS RS in Seznam upraviteljev.

Objave gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1

Brezplačen vpogled v objavljene podatke in sporočila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po Zakonu o gospodarskih družbah.

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Brezplačen vpogled v listine, ki se objavijo skladno z ZKUASP.


Objavo izvede: sodišče (objave v postopkih zaradi insolventnosti), AJPES (objave vpisov v sodni register in predložitve listin, zbirka listin sodnega registra, objave samostojnih podjetnikov), stranka (objave družb, objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic) Ministrstvo za pravosodje (seznam upraviteljev).

Osveževanje: sproti (on-line).

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) nalaga, da kolektivne organizacije na spletnih straneh AJPES objavijo:

  • sklic skupščine,
  • prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma in
  • začasno tarifo skupaj z obrazložitvijo in vabilom k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma.

Rešitev, ki bi kolektivnim organizacijam omogočila objave navedenih listin še ni na voljo. Kolektivne organizacije naj se za dodatna pojasnila obrnejo na Urad RS za intelektualno lastnino.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?