Na vsebino


Poročila in načrt objav

Vrsta objave

Zadnje poročilo

Načrt objav

Poslovni register Slovenije (PRS)

Poslovni subjekti v PRS po skupinah, občinah, statističnih regijah, pravnoorganizacijskih oblikah, področjih dejavnosti SKD

četrtletno, do 15. v mesecu za preteklo četrtletje

Število novo registriranih in število ukinjenih poslovnih subjektov

mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec

Število začetih insolventnih postopkov in število izbrisov poslovnih subjektov iz PRS zaradi končanja insolventnega postopka

mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec

Seznam poslovnih subjektov, vpisanih v PRS

četrtletno, do 5. v mesecu za preteklo četrtletje

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP)

Število vpisanih zadev in število vpisanih premičnih v RZPP

mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec

Register transakcijskih računov (RTR)

Število poslovnih subjektov z odprtim transakcijskim računom

mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec

Register zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ)

Seznam vseh zavezancev za informacije javnega značaja

dnevno

Letna poročila poslovnih subjektov – rezultati poslovanja

Gospodarske družbe in zadruge

letno, za preteklo leto, do konca maja 

Samostojni podjetniki

Društva

letno, za preteklo leto, do konca avgusta

Nepridobitne organizacije

Letna poročila poslovnih subjektov - seznam objavljenih poročil Letna in zaključna poročila glej Koledar JOLP
Poročila o prostovoljstvu letno, za preteklo leto, do konca aprila

Podatki o plačilnem prometu poslovnih subjektov

Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 5 dni neprekinjeno

mesečno, do 10. v mesecu za pretekli mesec

Prejemki in izdatki

mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec

Večstranski pobot

Poročila o rezultatih večstranskega pobota

mesečno, naslednji delovni dan po opravljenem pobotu

Javni vpogledi Povezave Ažuriranje
Poslovni register Slovenije dnevno
Letna poročila Javna objava letnih poročil (JOLP) gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov, pravnih oseb javnega prava, društev in političnih strank glej Koledar
Poročila o kampanjah Javna objava poročil o volilnih in referendumskih kampanjah (JVRK)  sproti
Poročila o prostovoljstvu Javna objava poročil o prostovoljstvu (JOPOP) prostovoljskih organizacij, vpisanih v vpisnik v aprilu tekočega leta za preteklo leto
Seznam prostovoljskih organizacij Seznam prostovoljskih organizacij dnevno
eObjave v postopkih vpisov v sodni register eObjave v postopkih vpisov v sodni register neposredno po odločitvi sodišča o vpisu v Sodni register oziroma o vložitvi listin v zbirko listin
eObjave v postopkih zaradi insolventnosti eObjave v postopkih zaradi insolventnosti sproti, neposredno iz aplikacij Vrhovnega sodišča RS
eObjave po Zakonu o gospodarskih družbah eObjave po Zakonu o gospodarskih družbah sproti
eObjave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic eObjave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic sproti
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Register neposestnih zastavnih pravic (eRZPP) sproti  
Register transakcijskih računov Register transakcijskih računov (eRTR) sproti
Register menic, protestiranih zaradi neplačila Register protestiranih menic (eRPM) sproti
Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ) sproti
Register zavezancev za informacije javnega značaja Register zavezancev za informacije javnega značaja (eRZIJZ) dnevno
Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo (eSODD)  sprotiOBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?