PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Uradne objave

Na spletnih straneh za uradne objave se objavljajo podatki in listine za katere zakon določa, da se objavijo na ta način. To so:

Objave vpisov v poslovni in sodni register in Zbirka listin

Brezplačen vpogled v zbirko listin in podatke ter listine, ki so podlaga za vpis v sodni register in predložitev listin.

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Vpogled v podatke in listine nastale v postopkih zaradi insolventnosti,  vpogled v Vpisnik zadev v postopkih insolventnosti VS RS in Seznam upraviteljev.

Objave gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1

Brezplačen vpogled v objavljene podatke in sporočila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po Zakonu o gospodarskih družbah.

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Brezplačen vpogled v listine, ki se objavijo skladno z ZKUASP.


Objavo izvede: sodišče (objave v postopkih zaradi insolventnosti), AJPES (objave vpisov v sodni register in predložitve listin, zbirka listin sodnega registra, objave samostojnih podjetnikov), stranka (objave družb, objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic) Ministrstvo za pravosodje (seznam upraviteljev).

Osveževanje: sproti (on-line).

Objave v postopkih vpisa v poslovni in sodni register

 Zakon o sodnem registru (ZSReg) (Register predpisov RS)

 Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) (Register predpisov RS)

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Register predpisov RS)

 Pravilnik o posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov (Register predpisov RS)

 Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (Register predpisov RS)

 Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (Register predpisov RS) 

Objave gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1

 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Register predpisov RS)

 Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah (Register predpisov RS)

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

 Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) (Register predpisov RS)
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?