Na vsebino

Uradne objave

Na spletnih straneh za uradne objave se objavljajo podatki in listine, za katere zakon določa, da se objavijo na ta način. To so:

Objave vpisov v poslovni in sodni register in Zbirka listin

Brezplačen vpogled v zbirko listin in podatke ter listine, ki so podlaga za vpis v sodni register in predložitev listin.

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Vpogled v podatke in listine, nastale v postopkih zaradi insolventnosti, vpogled v Vpisnik zadev v postopkih insolventnosti VS RS in Seznam upraviteljev.

Objave gospodarskih družb po ZGD-1

Brezplačen vpogled v objavljene podatke in sporočila gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah in sporočila statusnih preoblikovanj izvajalcev lekarniške dejavnosti.

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Brezplačen vpogled v listine, ki se objavijo skladno z ZKUASP.

Objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih

Brezplačen vpogled v objavljena vabila k dajanju ponudb v postopku notarske prodaje nepremičnin skladno z ZFZ.


Objavo izvede: sodišče (objave v postopkih zaradi insolventnosti), AJPES (objave vpisov v sodni register in predložitve listin, zbirka listin sodnega registra, objave v postopkih registracije samostojnih podjetnikov), AJPES na zahtevo stranke (objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih, objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic), Ministrstvo za pravosodje (seznam upraviteljev).

Osveževanje: sproti (on-line).

Objave v postopkih vpisa v poslovni in sodni register

 Zakon o sodnem registru (ZSReg) (Register predpisov RS)

 Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) (Register predpisov RS)

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Register predpisov RS)

 Pravilnik o posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov (Register predpisov RS)

 Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (Register predpisov RS)

 Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (Register predpisov RS) 

Objave gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1

 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Register predpisov RS)

 Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah (Register predpisov RS)

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

 Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) (Register predpisov RS)

Objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih

Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ) (Register predpisov RS)
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?