PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Register nastanitvenih obratov

Splošno

 

AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate. 

Nastanitveni obrati so:

 • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
 • prostori za goste pri sobodajalcih,
 • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so:

 • gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
 • sobodajalci,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.

Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali izbris nastanitvenega obrata iz registra posreduje:

 •  zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v Poslovni register Slovenije, ali
 •  pooblaščena oseba, ki jo zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za posredovanje predloga.  

Zavezanec predloži predlog za  vpis, spremembo ali izbris nastanitvenega obrata v/iz registra:

 • neposredno prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer se predhodno identificira v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES ali
 • osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za predlagatelja opravi vpis prek spletne aplikacije na portalu AJPES.

Pomembno

Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register boste nastanitvene obrate vpisali praviloma prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.


Pred začetkom poročanja v aplikacijo eTurizem mora gostitelj oziroma od njega pooblaščena oseba:

 • pridobiti uporabniško ime in geslo za prijavo na portal AJPES z brezplačno registracijo (v kolikor še ni uporabnik portala AJPES),
 • vpisati nastanitveni obrat v Register nastanitvenih obratov (RNO),
 • pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) za upravljanje z uporabniškimi pravicami oz. dodajanje poročevalcev v aplikaciji eTurizem pred prvim poročanjem, nato se za samo oddajo podatkov KDP ne zahteva; s tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov),
 • pridobiti pooblastilo za storitev »eTurizem - poročanje o nočitvah gostov v nastanitvenih obratih in statistiki« v kolikor bo upravljavec s pravicami pooblaščena oseba (generalno pooblastilo ne zadostuje) oz. se pooblastilo ne zahteva, v kolikor bo upravljavec gostitelj sam in ima KDP vpisan v Evidenco digitalnih potrdil ter KDP dodan v profil uporabnika.


Več o pridobitvi pooblastil preberite tukaj  pod  naslovom »Pravice za poročanje«.
Več o »Upravljanju s pravicami« preberite v Navodilih za dnevno poročanje o gostih in prenočitvah v 3. točki.

 Navodilo za uporabnike spletne aplikacije RNO 

Zavezanci pričnejo poročati podatke o gostih, prenočitvah in nastanitvenih obratih s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register, torej s 1. 1. 2018, s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018. Od 1. 3. 2018 bo prijava gostov možna samo še prek spletne aplikacije »e-Turizem« na portalu AJPES. Več o poročanju si preberite tukaj.

Zakon o gostinstvu (ZGos) (Register predpisov RS)

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Register predpisov RS)


Register nastanitvenih obratov (RNO.zip)

 

Povezane vsebine
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?