Na vsebino

Poročanje o gostih in prenočitvah

Splošno

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se podatki poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam. 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.

Vsebina podatkov iz knjige gostov, ki jih gostitelji poročajo prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Zavezanci za poročanje

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

Izvajanje nastanitvene dejavnosti - Koronavirus (SARS-CoV-2)

Izvajalce nastanitvene dejavnosti obveščamo, da so aktualna pojasnila v zvezi z veljavno zakonodajo objavljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer na spletnem mestu državne uprave GOV.SI.  

Turistični boni

Skladno s 35. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) in Uredbo je način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilo sredstev preko informacijskega sistema ter način vodenja in upravljanja evidence bonov v pristojnosti Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Upravičenci do bona lahko od 11. 7. 2020 dalje, glede na 41. člen Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), svoj bon koristijo pri ponudnikih storitev, ki po novem izpolnjujejo pogoje za unovčevanje bonov.

Dodatna pojasnila namenjena tako upravičencem do bona kot ponudnikom storitev – izvajalcem nastanitvene dejavnosti so na voljo na portalu FURS in na spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

FURS je vzpostavil tudi klicni center (tel. št. 08 200 1005) ter pripravil posebno animacijo v zvezi s postopkom koriščenja turističnih bonov.

Na poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem AJPES koriščenje turističnih bonov ne vpliva.

Register nastanitvenih obratov

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO).

Pogoj za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v spletno aplikacijo eTurizem oziroma spletni servis je predhodni vpis nastanitvenega obrata v RNO.

 

Več

Pomembno

Pred začetkom poročanja v aplikacijo eTurizem mora gostitelj oziroma od njega pooblaščena oseba:

  • pridobiti uporabniško ime in geslo za prijavo na portal AJPES z brezplačno registracijo (v kolikor še ni uporabnik portala AJPES),
  • vpisati nastanitveni obrat v Register nastanitvenih obratov (RNO),
  • pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) za upravljanje z uporabniškimi pravicami oz. dodajanje poročevalcev v aplikaciji eTurizem pred prvim poročanjem, nato se za samo oddajo podatkov KDP ne zahteva; s tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov),
  • pridobiti pooblastilo za storitev »eTurizem - poročanje o nočitvah gostov v nastanitvenih obratih in statistiki« v kolikor bo upravljavec s pravicami pooblaščena oseba (generalno pooblastilo ne zadostuje) oz. se pooblastilo ne zahteva, v kolikor bo upravljavec gostitelj sam in ima KDP vpisan v Evidenco digitalnih potrdil ter KDP dodan v profil uporabnika.

Več o pridobitvi pooblastil je na voljo na povezavi, podnaslov »Pravice za poročanje«.

Več o »Upravljanju s pravicami« je na voljo v navodilih, 3. točka.

Posredovanje podatkov o gostih in prenočitvah

Vsebinska navodila

Za namen novega poročanja prek spletnega portala AJPES so na voljo dodatna pojasnila.

 

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za oddajo podatkov prek spletnega portala AJPES je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo eTurizem ali z uvozom XML datoteke v aplikacijo oziroma z uvozom prek spletnega servisa.

Več

Varovanje osebnih podatkov o gostih

Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji morajo pri vodenju svoje knjige gostov, skladno z 39. členom Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), oziroma pri obdelavi osebnih podatkov o gostih, ravnati skladno z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

 

Obvestilo za občine

Skladno z dogovorom o posredovanju podatkov iz sistema eTurizem med Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in AJPES, občine podatkov ne prevzemajo neposredno od AJPES ampak z distribucijo prek posebnega vmesnika.

Več o portalu za distribucijo podatkov eTurizem ter načinu dostopanja občin do teh podatkov je na voljo na spletni strani SOS, kjer je objavljena tudi prijavnica za oddajo kontaktnih podatkov občin za namen prevzema podatkov eTurizem.

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?