Na vsebino

Statistike

 

Zavezanci za predložitev posredujejo podatke prek portala AJPES skladno z roki, opredeljenimi za posamezno statistično raziskovanje oziroma drugo zbiranje podatkov.

Podatke za statistična raziskovanja in druga zbiranja podatkov lahko pripravite in/ali predložite prek posamezne spletne aplikacije na portalu AJPES, če ste registrirani za uporabo spletnega portala (imate uporabniško ime in geslo) in če ste pridobili pravice za vpogled/vnos/oddajo podatkov s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta za posamezno storitev ter so evidentirane v sistemu e-Pooblastil AJPES. Do posamezne aplikacije lahko dostopate brez priprave pooblastil:

  • če ste zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in imate kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter digitalno potrdilo dodano v profilu uporabnika, ali
  • če vas je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta že pooblastil za vsa poročanja na AJPES z generalnim pooblastilom.

Generalno pooblastilo ne velja za poročanja, ki vsebujejo osebne podatke (podatki ISPAP, raziskovanje o strukturi plače, eTurizem), zato je potrebno za vpogled/vnos/oddajo tovrstnih podatkov pripraviti posebno pooblastilo..

V kolikor pooblastila še nimate, ga pripravite tukaj, skladno z navodili v Priročniku za uporabnike.

Plače v zasebnem sektorju

Pravne osebe zasebnega sektorja mesečno predložijo zbirne podatke o izplačanih plačah.

Plače v javnem sektorju

Proračunski uporabniki mesečno predložijo podatke o izplačanih plačah v aplikacijo ISPAP.

Statistika finančnih računov

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 (po SKIS) četrtletno predložijo podatke za statistiko finančnih računov.

Četrtletno poročanje

Določeni poslovni subjekti četrtletno predložijo podatke o zalogah, podatke iz poslovnega dela izkaza poslovnega izida, podatke o investicijah in druge podatke o poslovanju.

Statistike plačilnega prometa

Ponudniki plačilnih storitev:

  • dnevno poročajo o neporavnanih obveznostih 
  • mesečno poročajo o prometu na računih 

Poročanje o gostih in prenočitvah

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah
  • mesečno poročajo statistične podatke

Druge statistike

Izbrane statistične enote predložijo podatke za statistična raziskovanja, ki jih AJPES izvaja v sodelovanju s Statističnim uradom RS.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?