Na vsebino

Letna in druga poročila

Predložitev

Poslovni subjekti predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko, ter druga poročila v predpisanih rokih za posamezno vrsto poslovnega subjekta.

 

Letna in druga poročila lahko predložite izključno prek spletnih aplikacij na portalu AJPES, in sicer se morate:

  • predhodno brezplačno registrirati oziroma prijaviti z uporabniškim imenom in geslom ter
  • vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev.

Predložitev letnega in drugega poročila lahko potrdite:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)
  • z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.

Letno ali drugo poročilo lahko elektronsko podpišete, če ste:

V primeru, da imate veljavno KDP in niste zakoniti zastopnik ter nimate pooblastila za oddajo letnega ali drugega poročila na AJPES, je potrebno za elektronski podpis poročila pripraviti pooblastilo za vpogled/vnos/oddajo podatkov v sistemu Pooblastil AJPES, ki ga potrdi zakoniti zastopnik poslovnega subjekta. Pripravite lahko:

  • generalno pooblastilo (velja za predložitev letnih in drugih poročil),
  • pooblastilo »LP-letna poročila« (velja za letna in zaključna poročila, premoženjske bilance in poročila o prostovoljstvu)
  • pooblastilo »VRK-Volilne in referendumske kampanje«.

Več o pripravi pooblastila je v Priročniku za uporabnike.

Podrobnejša navodila o elektronskem podpisovanju so objavljena na spletnem portalu AJPES v rubriki Elektronsko podpisovanje

Družbe in zadruge

Podatke za državno statistiko predložijo do konca marca za preteklo koledarsko leto, revidirana letna poročila za javno objavo v 8, nerevidirana pa v 3 mesecih po koncu poslovnega leta.

Podjetniki

Podatke za državno statistiko in javno objavo predložijo do konca marca za preteklo koledarsko leto (razen »normirancev«).

Pravne osebe javnega prava

Podatke za državno statistiko in zagotovitev javnosti predložijo do konca februarja za preteklo koledarsko leto.

Društva

Podatke za državno statistiko in javno objavo predložijo do konca marca za preteklo koledarsko leto, revidirana letna poročila v 8 mesecih po koncu koledarskega leta.

Nepridobitne organizacije

Ustanove, zavodi, sindikati itd. predložijo podatke za državno statistiko in zagotovitev javnosti do konca februarja za preteklo koledarsko leto, politične stranke pa do konca marca.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom

Istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike predložijo poročilo o prostovoljstvu, na enotno predpisanem obrazcu.

Poročila o volilnih/referendumskih kampanjah

Organizatorji volilnih/referendumskih kampanj najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložijo poročilo za namen javne objave in revizije.

Zaključna poročila

Družbe, zadruge, podjetniki, društva in politične stranke morajo predložiti zaključno poročilo za namen državne statistike in javne objave v skladu z roki, določenimi s predpisi.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?