Na vsebino

Za razvijalce programske opreme

Spletni servisi, strukture, sheme in navodila

1.1. Spletni servis wsPrsInfo

wsPrsInfo je spletni servis, ki je namenjen neposrednemu povezovanju vaših programskih rešitev s Poslovnim registrom Slovenije.

 wsPrsInfo Opis servisa za razvijalce 

 Struktura podatkov PRS 012024

 Nabor podatkov iz šifrantov Poslovnega registra Slovenije

 Več o tej storitvi

1.2. Spletni servis wsEDP

 Navodilo za uporabo spletnega servisa wsEdp

 Več o tej storitvi

2.1. Podatki poslovnih subjektov

AJPES omogoča tudi ponovno uporabo vseh podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov.

2.1.1 Posredovanje podatkov iz Registra transakcijskih računov v XML datotekah

 RTR Prevzemanje podatkov v XML datotekah

Več o tej storitvi

2.2. Podatki fizičnih oseb

Elektronsko vlaganje zahtev in pridobivanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb.

Spletni servis wsRzppInfo razširja paleto servisov posredovanja podatkov, ki jih AJPES nudi uporabnikom v okviru ponovne uporabe informacij javnega značaja iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Spletni servis wsRzppInfo omogoča neposredno prevzemanja podatkov o zastavljenih motornih vozilih.

Podatki se prevzemajo s pomočjo enotne identifikacijske številke vozila (VIN). Servis vrača podatke v obliki podatkovnih struktur XML.

Podrobnejše informacije o spletnem servisu wsRzppInfo za razvijalce programske opreme:
 wsRzppInfo Opis servisa za razvijalce v1.1

7.1 Strukture XML datotek za oddajo vseh vrst letnih in zaključnih poročil

Objavljamo NOVO kontrolno shemo za LP in ZP (spremembe pri POJP), opis Osnovne strukture XML datoteke in primere za vse vrste letnih in zaključnih poročil

LP V1.1

7.1.1 Letna poročila

Osnovna struktura XML datoteke za LP
 LP_Primer_GD
 LP_Primer_SP
 LP_Primer_ZA
 LP_Primer_DR
 LP_Primer_ZP
 LP_Primer_NGDO
 LP_Primer_NGDR

Več o predložitvi podatkov
 

7.1.2 Zaključna poročila

 Osnovna struktura XML datoteke za ZP

  LP ZP Primer DR
  LP ZP Primer GD
  LP ZP Primer SP
  LP ZP Primer ZA
  LP ZP Primer ZP
  LP ZP Primer NGDO
  LP ZP Primer NGDR
 Več o predložitvi podatkov

7.1.3 Premoženjske bilance 

Struktura XML datoteke in kontrolna shema za predložitev premoženjskih bilanc:

 Osnovna struktura XML datoteke za PB
  KPBDO V1.2
  KPBDO vzorec
  KPBDO primer XML UE
 Več o predložitvi podatkov
 

7.2. Vzorci CSV in JSON datotek za prevzem podatkov letnih poročil 

Objavljamo vzorce CSV in JSON datotek, strukture podatkov in navodila za uvoz v Excel iz CSV datoteke z UTF-8 kodo.  

7.2.1. Vzorci CSV datotek

- Gospodarske družbe: jolp, statkum

- Zadruge: jolp, stat, kum

- Samostojni podjetniki: jolp, statkum

- društva: celoten, zožen, kum

- pravne osebe zasebnega prava: celoten, zožen, kum 

- pravne osebe javnega prava: celoten, zožen, kum 

  Pojasnilo:  Vzorci za pravne osebe javnega prava vsebujejo AOP od 001 do 061 (obrazec bilanca stanja),
  ne pa tudi AOP iz drugih obrazcev:  101-930, 301-349, 351-380, 401-486, 500-525, 550-573, 660-693, 700-723,
  800-836, 860-895. Datoteke bodo vsebovale vse AOP oznake.

 

7.2.2 Vzorci JSON datotek

- Gospodarske družbe: jolp, statkum 

- Zadruge: jolp, stat, kum

- Samostojni podjetniki: jolp, statkum

- društva: celoten, zožen, kum

- pravne osebe zasebnega prava: celoten, zožen, kum 

- pravne osebe javnega prava: celoten, zožen, kum 

  Pojasnilo:  Vzorci za pravne osebe javnega prava vsebujejo AOP od 001 do 061 (obrazec bilanca stanja),
  ne pa tudi AOP iz drugih obrazcev:  101-930, 301-349, 351-380, 401-486, 500-525, 550-573, 660-693, 700-723,
  800-836, 860-895. Datoteke bodo vsebovale vse AOP oznake.

 Več o naročanju podatkov
 

7.2.3. Strukture podatkov:

Struktura_gospodarstvo_javna_objava_2023
Struktura_gospodarstvo_drzavna_statistika_2023
Struktura_negospodarstvo_2023

7.2.4. Navodila za prepis podatkov v MS Excel

Navodilo-excel-csv-utf8

Informacije na tem področju so namenjene izvajalcem informacijskih rešitev zavezancev za poročanje na AJPES, kot to opredeljujeta Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)  in Pravilnik o prijavi in odjavi gostov.

1.12.2017 Spletni servis wsETurizemPorocanje (navodila in opis)

8.9.2017 Testni servis wsETurizemPorocanje (navodila in opis)

5.12.2017 Opisi vhodnih  XML Struktur in kontrolne sheme za poročanje

5.12.2017 Opisi izhodnih XML Struktur in kontrolne sheme za prevzem podatkov

Več o tej storitvi:

Register nastanitvenih obratov

Poročanje o gostih in prenočitvah

Izmenjava podatkov s ponudniki plačilnih storitev

AJPES je 1.7.2010 prevzel vodenje in upravljanje Registra transakcijskih računov in uvedel nov način izmenjave podatkov med AJPES in ponudniki plačilnih storitev za:

Informacije za vzpostavitev izmenjave podatkov med AJPES in ponudniki plačilnih storitev za register transakcijskih računov.

 RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.3

 RTR izmenjava podatkov z bankami - Vsebinska pojasnila k podatkom v RTR

Opis spletnih servisov wsRtrIzmenjava in wsRtrInfo lahko najdete v zadnji verziji tehničnega protokola, dostop do spletnih servisov pa na spodnjih povezavah:

Nove informacije za vzpostavitev izmenjave podatkov med AJPES in ponudniki plačilnih storitev za register transakcijskih računov, ki bodo veljale od 02.03.2024 dalje.

Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR_verzija 1.6 z dne 14. 9. 2021

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.4

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.4.SS

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.5

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.5.SS

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.6

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.6.SS

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.7

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.7.SS

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.8

RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.8.SS

 rtr_pod_v1.8

rtr_odgovor_v0.5

rtr_iskanje_v0.4

rtr_seznam_spr_v0.3

rtr_seznam_v0.6

Informacije za izmenjavo podatkov med ponudniki plačilnih storitev in AJPES o prometu in stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov.

ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2012 10 17)

 ZplaSS SPAPP sifrant napak (2010 07 01) 

24.06.2010 Obvestilo

Obveščamo vas, da lahko že od 29.6. 2010 dalje na produkcijsko področje FTP PPS_IME za SPAPP posredujete podatke o prometu in stanjih na transakcijskih računih pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost za mesece januar, februar, marec, april in maj 2010, in sicer za vsak mesec v svoji datoteki. Rok za sprejem in obdelavo tovrstnih podatkov za junij 2010 pa ostaja nespremenjen, to je četrti delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

28.05.2010 Obvestilo

Objavljamo dopolnjeno verzijo tehničnega navodila za dospele neporavnane obveznosti in stanja na računih v katerih smo uskladili imena datotek za izmenjavo podatkov.

Arhiv dokumentacije

ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 05 28)

 ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 04 12)

 ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 03 26)

Objavljamo NOVO vlogo za menjavo strežniškega digitalnega potrdila za testno in produkcijsko okolje za potrebe:
-    Registra transakcijskih računov (RTR) – preverjanje istovetnosti podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, odprtih pri drugih bankah za potrebe izvajanja plačilnih storitev,
-    RTR – za namene izvrševanja sklepov o izvršbi,
-    NODURS – posredovanje podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov.
 

Vloga za menjavo strežniškega digitalnega potrdila

Dodatne informacije v zvezi z izmenjavo podatkov lahko najdete na strani pogosta vprašanja.

Objavljene so informacije in dokumenti povezani z navedeno izmenjavo podatkov. Vsebina se sproti dopolnjuje, vključena so morebitna dodatna vprašanja in odgovori ponudnikov plačilnih storitev, če je vsebina zanimiva tudi za ostale ponudnike.

 

XSD sheme za izmenjavo podatkov

Register transakcijskih računov

Shema za oddajo podatkov servisu wsRtrIzmenjava prek metode RtrPodOddaj

Dospele neporavnane obveznosti

Shema za oddajo podatkov servisu wsBlokIzmenjava prek metode BlokPodOddaj

Promet in stanja na transakcijskih računih poslovnih subjektov

Shema za oddajo podatkov prek ftp

Shema odgovora
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?