PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Za razvijalce programske opreme

Spletni servisi, strukture, sheme in navodila

1.1. Spletni servis wsPrsInfo

wsPrsInfo je spletni servis, ki je namenjen neposrednemu povezovanju vaših programskih rešitev s Poslovnim registrom Slovenije.
 wsPrsInfo Opis servisa za razvijalce 

 Struktura podatkov PRS 042016

 Nabor podatkov iz šifrantov Poslovnega registra Slovenije

 Več o tej storitvi

1.2. Spletni servis wsEDP

 Navodilo za uporabo spletnega servisa wsEdp

 Več o tej storitvi

2.1. Podatki poslovnih subjektov

AJPES omogoča tudi ponovno uporabo vseh podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov.

2.1.1 Posredovanje podatkov iz Registra transakcijskih računov v XML datotekah

 RTR Prevzemanje podatkov v XML datotekah (V1.4 26.8.2015)

Več o tej storitvi

2.2. Podatki fizičnih oseb

Elektronsko vlaganje zahtev in pridobivanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb.

Spletni servis wsRzppInfo razširja paleto servisov posredovanja podatkov, ki jih AJPES nudi uporabnikom v okviru ponovne uporabe informacij javnega značaja iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Spletni servis wsRzppInfo omogoča neposredno prevzemanja podatkov o zastavljenih cestnih in tirnih vozilih, motornih kolesih ter prikolicah in polprikolicah.

Podatki se prevzemajo s pomočjo enotne identifikacijske številke vozila (VIN). Servis vrača podatke v obliki podatkovnih struktur XML.

Podrobnejše informacije o spletnem servisu wsRzppInfo za razvijalce programske opreme:
 wsRzppInfo Opis servisa za razvijalce v1.0

Struktura XML datoteke za vse vrste letnih in zaključnih poročil je enaka. Objavljamo končno kontrolno shemo za LP in ZP, opis Osnovne strukture XML datoteke in primere za vse vrste letnih in zaključnih poročil.

LP V1.0

7.1 Letna poročila

Osnovna struktura XML datoteke za LP
 LP_Primer_GD
 LP_Primer_SP
 LP_Primer_ZA
 LP_Primer_DR
 LP_Primer_ZP
 LP_Primer_NGDO
 LP_Primer_NGDR

Več o predložitvi podatkov

7.2 Zaključna poročila

 Osnovna_struktura_XML_datoteke_za_ZP

  LP ZP Primer DR

  LP ZP Primer GD

  LP ZP Primer SP

  LP ZP Primer ZA

  LP ZP Primer ZP

 Več o predložitvi podatkov

7.3 Premoženjske bilance 

Struktura XML datoteke in kontrolna shema za predložitev premoženjskih bilanc:

 Osnovna struktura XML datoteke za PB

  KPBDO V1.0

  KPBDO vzorec

  KPBDO primer XML UE

 Več o predložitvi podatkov

Informacije na tem področju so namenjene izvajalcem informacijskih rešitev zavezancev za poročanje na AJPES, kot to opredeljujeta Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)  in Pravilnik o prijavi in odjavi gostov. Informacije bodo v fazi razvoja informacijskih rešitev postopno dopolnjevane, da bo možna pravočasna priprava rešitev pri izvajalcih.

 

8. 9. 2017     Objavljena je nova verzija WS s vsemi pripadajočimi dodatnimi informacijami in predlogami

 

Zadnje informacije o spletnem servisu wsEturizemPorocanje, povezavo na testni WS, demo kodo in šifrante najdete na tej  povezavi.

Pogosta vprašanja

Zgodovinski dokumenti:

6. 7. 2017      eTurizem_WS_Shema_in_podatki-dodatna_pojasnila_(2017_07_06).pdf

1. 6. 2017       eTurizem_Vzorec_rnoTest_(2017_05_25).xml

31. 5. 2017    eTurizem_Obvestilo in vabilo_(2017_05_31)

31. 5. 2017    eTurizem_wsETurizemPorocanje_(V1_0_2017_05_30)

14. 4. 2017     eTurizem_Info_za_razvijalce_(V1_0_2017_04_14)

Sklop Aktivnosti 2017 Predviden začetek Predviden zaključek Opomba

Okvirni časovni načrt izvedbe

RNO Izdelava osnutka XML strukture maj maj - junij Objavljeno 1.6.2017
RNO Priprava testnih XML datotek za prevzem junij julij - avgust  
RNO Namestitev v produkcijsko okolje   november Začetek produkcijskega polnjenja RNO 1.12. 2017
--- --- --- --- ---
WS Usklajevanje funkcionalnosti WS z izvajalci IS poročevalcev april maj Realizirano 6. 6. 2017
WS Izdelava osnutka XML strukture maj junij Objavljeno 31.5.2017
WS Izdelava prve verzije WS junij julij - september Objavljeno 31.5.2017
WS Priprava tesnega okolja julij julij Objavljeno 31.5.2017
WS Priprava druge verzije WS september september Objavljeno 8.9.2017
WS Potrditev končne verzije XML in WS   september  
WS Testiranje julij september - oktober Testiranje je možno od 31.5.2017
WS Verifikacija   november  
WS Namestitev v produkcijo   december  

 

Izmenjava podatkov s ponudniki plačilnih storitev

AJPES je 1.7.2010 prevzel vodenje in upravljanje Registra transakcijskih računov in uvedel nov način izmenjave podatkov med AJPES in ponudniki plačilnih storitev za:

Informacije za vzpostavitev izmenjave podatkov med AJPES in ponudniki plačilnih storitev za register transakcijskih računov.

 RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.1

 RTR izmenjava podatkov z bankami - Vsebinska pojasnila k podatkom v RTR

Opis spletnih servisov wsRtrIzmenjava in wsRtrInfo lahko najdete v zadnji verziji tehničnega protokola, dostop do spletnih servisov pa na spodnjih povezavah:

Informacije za izmenjavo podatkov med ponudniki plačilnih storitev in AJPES o prometu in stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov.

ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2012 10 17)

 ZplaSS SPAPP sifrant napak (2010 07 01) 

24.06.2010 Obvestilo

Obveščamo vas, da lahko že od 29.6. 2010 dalje na produkcijsko področje FTP PPS_IME za SPAPP posredujete podatke o prometu in stanjih na transakcijskih računih pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost za mesece januar, februar, marec, april in maj 2010, in sicer za vsak mesec v svoji datoteki. Rok za sprejem in obdelavo tovrstnih podatkov za junij 2010 pa ostaja nespremenjen, to je četrti delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

28.05.2010 Obvestilo

Objavljamo dopolnjeno verzijo tehničnega navodila za dospele neporavnane obveznosti in stanja na računih v katerih smo uskladili imena datotek za izmenjavo podatkov.

Arhiv dokumentacije

ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 05 28)

 ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 04 12)

 ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 03 26)

Dodatne informacije v zvezi z izmenjavo podatkov lahko najdete na strani pogosta vprašanja.

Objavljene so informacije in dokumenti povezani z navedeno izmenjavo podatkov. Vsebina se sproti dopolnjuje, vključena so morebitna dodatna vprašanja in odgovori ponudnikov plačilnih storitev, če je vsebina zanimiva tudi za ostale ponudnike.

 

XSD sheme za izmenjavo podatkov

Register transakcijskih računov

Shema za oddajo podatkov servisu wsRtrIzmenjava prek metode RtrPodOddaj

Dospele neporavnane obveznosti

Shema za oddajo podatkov servisu wsBlokIzmenjava prek metode BlokPodOddaj

Promet in stanja na transakcijskih računih poslovnih subjektov

Shema za oddajo podatkov prek ftp

Shema odgovora
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?