PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Za razvijalce programske opreme

Spletni servisi, strukture, sheme in navodila

1.1. Spletni servis wsPrsInfo

wsPrsInfo je spletni servis, ki je namenjen neposrednemu povezovanju vaših programskih rešitev s Poslovnim registrom Slovenije.
 wsPrsInfo Opis servisa za razvijalce 

 Struktura podatkov PRS 042016

 Več o tej storitvi

1.2. Spletni servis wsEDP

 Navodilo za uporabo spletnega servisa wsEdp

 Več o tej storitvi

2.1. Podatki poslovnih subjektov

AJPES omogoča tudi ponovno uporabo vseh podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov.

2.1.1 Posredovanje podatkov iz Registra transakcijskih računov v XML datotekah

 RTR Prevzemanje podatkov v XML datotekah (V1.4 26.8.2015)

Več o tej storitvi

2.2. Podatki fizičnih oseb

Elektronsko vlaganje zahtev in pridobivanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb.

Spletni servis wsRzppInfo razširja paleto servisov posredovanja podatkov, ki jih AJPES nudi uporabnikom v okviru ponovne uporabe informacij javnega značaja iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Spletni servis wsRzppInfo omogoča neposredno prevzemanja podatkov o zastavljenih cestnih in tirnih vozilih, motornih kolesih ter prikolicah in polprikolicah.

Podatki se prevzemajo s pomočjo enotne identifikacijske številke vozila (VIN). Servis vrača podatke v obliki podatkovnih struktur XML.

Podrobnejše informacije o spletnem servisu wsRzppInfo za razvijalce programske opreme:
 wsRzppInfo Opis servisa za razvijalce v1.0

Struktura XML datoteke za vse vrste letnih in zaključnih poročil je enaka. Objavljamo končno kontrolno shemo za LP in ZP, opis Osnovne strukture XML datoteke in primere za vse vrste letnih in zaključnih poročil.

LP V1.0

7.1 Letna poročila

Osnovna struktura XML datoteke za LP
 LP_Primer_GD
 LP_Primer_SP
 LP_Primer_ZA
 LP_Primer_DR
 LP_Primer_ZP
 LP_Primer_NGDO
 LP_Primer_NGDR

Več o predložitvi podatkov

7.2 Zaključna poročila

 Osnovna_struktura_XML_datoteke_za_ZP

  LP ZP Primer DR

  LP ZP Primer GD

  LP ZP Primer SP

  LP ZP Primer ZA

  LP ZP Primer ZP

 Več o predložitvi podatkov

7.3 Premoženjske bilance 

Struktura XML datoteke in kontrolna shema za predložitev premoženjskih bilanc:

 Osnovna struktura XML datoteke za PB

  KPBDO V1.0

  KPBDO vzorec

  KPBDO primer XML UE

 Več o predložitvi podatkov

8.1 Večstranski pobot

 Strukture zapisov podatkov v datotekah sistema večstranskega pobota

Primer datoteke s prijavo v obvezni in prostovoljni pobot obveznosti za uvoz v spletno aplikacijo ePobot: PDF, XML

Primer datoteke z rezultati pobota (rezultati_primer.xml)

 Testiranje aplikacije ePobot

Kontrole dodatnih podatkov od 4. kroga obveznega pobota (21.6.2011) lahko najdete tukaj.

Več o tej storitvi

8.2 Revidirana in konsolidirana letna poročila

 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil v neenotni obliki za leto 2015

 RKLP vzorec

Več o tej storitvi

8.3 Spletni servis ws proFi-Po

 Navodilo za uporabo spletnega servisa wsProFipo 

 Struktura standardnega izbora podatkov ProFiPo

ProFiPo_v0_6

Več o tej storitvi

Informacije na tem področju so namenjene izvajalcem informacijskih rešitev zavezancev za poročanje na AJPES, kot to opredeljujeta Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)  in Pravilnik o prijavi in odjavi gostov. Informacije bodo v fazi razvoja informacijskih rešitev postopno dopolnjevane, da bo možna pravočasna priprava rešitev pri izvajalcih.

14. 4. 2017   eTurizem_Info_za_razvijalce_(V1_0_2017_04_14).pdf ( kB)

Sklop Aktivnosti 2017 Predviden začetek Predviden zaključek Opomba
Okvirni časovni načrt izvedbe
RNO Izdelava osnutka XML strukture maj maj - junij  
RNO Priprava testnih XML datotek za prevzem junij julij - avgust  
RNO Namestitev v produkcijsko okolje   november Začetek produkcijskega polnjenja RNO 1.12. 2017
--- --- --- --- ---
WS Usklajevanje funkcionalnosti WS z izvajalci IS poročevalcev april maj  
WS Izdelava osnutka XML strukture maj junij  
WS Izdelava prve verzije WS junij julij - september  
WS Priprava tesnega okolja julij julij  
WS Potrditev končne verzije XML in WS   september  
WS Testiranje julij september - oktober  
WS Verifikacija   november  
WS Namestitev v produkcijo   december  

Izmenjava podatkov s ponudniki plačilnih storitev

AJPES je 1.7.2010 prevzel vodenje in upravljanje Registra transakcijskih računov in uvedel nov način izmenjave podatkov med AJPES in ponudniki plačilnih storitev za:

Informacije za vzpostavitev izmenjave podatkov med AJPES in ponudniki plačilnih storitev za register transakcijskih računov.

 RTR izmenjava podatkov z bankami - Tehnični protokol Ver 2.1

 RTR izmenjava podatkov z bankami - Vsebinska pojasnila k podatkom v RTR

Opis spletnih servisov wsRtrIzmenjava in wsRtrInfo lahko najdete v zadnji verziji tehničnega protokola, dostop do spletnih servisov pa na spodnjih povezavah:

Informacije za izmenjavo podatkov med ponudniki plačilnih storitev in AJPES o prometu in stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov.

ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2012 10 17)

 ZplaSS SPAPP sifrant napak (2010 07 01) 

24.06.2010 Obvestilo

Obveščamo vas, da lahko že od 29.6. 2010 dalje na produkcijsko področje FTP PPS_IME za SPAPP posredujete podatke o prometu in stanjih na transakcijskih računih pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost za mesece januar, februar, marec, april in maj 2010, in sicer za vsak mesec v svoji datoteki. Rok za sprejem in obdelavo tovrstnih podatkov za junij 2010 pa ostaja nespremenjen, to je četrti delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

28.05.2010 Obvestilo

Objavljamo dopolnjeno verzijo tehničnega navodila za dospele neporavnane obveznosti in stanja na računih v katerih smo uskladili imena datotek za izmenjavo podatkov.

Arhiv dokumentacije

ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 05 28)

 ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 04 12)

 ZplaSS Tehnična navodila AJPES-banke (2010 03 26)

Dodatne informacije v zvezi z izmenjavo podatkov lahko najdete na strani pogosta vprašanja.

Objavljene so informacije in dokumenti povezani z navedeno izmenjavo podatkov. Vsebina se sproti dopolnjuje, vključena so morebitna dodatna vprašanja in odgovori ponudnikov plačilnih storitev, če je vsebina zanimiva tudi za ostale ponudnike.

Spletni servisi (WS)

XSD sheme, ki jih uporabljajo spletni servisi za izmenjavo podatkov, lahko najdete na tej povezavi.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?