Na vsebino

Register transakcijskih računov

Splošno

Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Register transakcijskih računov (RTR) je enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih (glej oznake vrst računov) in o njihovih imetnikih transakcijskih računov poslovnih subjektov in fizičnih oseb, odprtih pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji. Po zaprtju transakcijskega računa se podatki iz RTR prenesejo v Arhiv RTR, kjer se hranijo še pet let po zaprtju (razen podatka, da sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju, ki se briše po 1 letu).

Z uveljavitvijo Splošnih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija, ki je začela veljati z dnem 20.03.2023, računi bank in hranilnic, ki jih je odprla in jih vodi Banka Slovenije niso več označeni z oznakami v strukturi IBAN. Na voljo so na povezavi eRTR v sklopu povezane vsebine.

Vir podatkov: banke, Banka Slovenije ter Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov o imetnikih transakcijskih računov je zagotovljena tudi s povezavo RTR s centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in Poslovnim registrom Slovenije.

Plačljiva storitev

Naročite celotno zbirko podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov

Način prevzema: FTP
Oblika: xml
Obseg: Vsi transakcijski računi poslovnih subjektov
Frekvenca: dnevne spremembe ali mesečni presek

V primeru uporabe podatkov za izvajanje javnih nalog v
organu ali izmenjavo informacij med organi za izvajanje
njihovih nalog, zaprosilo posredujete na
qsq-m`qnbhk`?`iodr-rh .

Naročilnica  Cenik  Struktura in vsebina

Vzorec

Naročite se na popravke oznake R v RTR

Popravki se avtomatsko posredujejo naročnikom, ki pri svojem delu potrebujejo podatke o spremembah oznake R tudi za preteklo obdobje. 

Na elektronski naslov qsq-hmen?`iodr-rh sporočite, da bi želeli prejemati navedene informacije in nam v ta namen sporočite elektronski naslov.

Stuktura in vsebina

Plačljiva storitev

Pridobite podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb

Elektronsko vlaganje zahtev

Zahteve v elektronski obliki lahko vložijo fizične osebe in poslovni subjekti. V imenu poslovnega subjekta zahteve lahko vlagajo zakoniti zastopniki ali od njega pooblaščene osebe.

Več
Pisno vlaganje zahtev

Zahteva za pridobitev podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb se lahko pošlje po pošti na izpostavo AJPES Celje ali Novo mesto na posebnem obrazcu.
 

Več

Neposredni dostop

Neposredni dostop do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb imajo samo osebe in organi v 195. členu Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPIaSSIED).

Več

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?