PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Register transakcijskih računov

Oznake vrst računov
Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Oznaka vrste računa Funkcija računa Imetnik računa Valuta
A TR za opravljanje plačilnega prometa FO  EUR+DEV
B TR za opravljanje plačilnega prometa (osnovni plačilni račun) FO EUR+DEV
C poravnalni račun neposredne udeleženke v plačilnem sistemu poravnalna banka / hranilnica  EUR
TR banke ali hranilnice odprt pri drugi banki ali hranilnici banka / hranilnica  EUR+DEV
D TR za opravljanje plačilnega prometa PU  DEV
F TR skladov in drugi računi, ki jih imetniki odpirajo za tuj račun (posebni računi) PO, ZI, ZBI, KI, FO  EUR+DEV
H TR v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP ZI, ZBI, P, FO  EUR+DEV
K klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov PO  EUR+DEV
TR za opravljanje plačilnega prometa POBI  EUR+DEV
M gotovinski TR pri banki PU  EUR+DEV
P* TR za vplačevanje javno finančnih prihodkov PU  EUR
S TR za opravljanje plačilnega prometa PU  EUR+DEV
T TR za opravljanje plačilnega prometa PO, ZI, P  EUR+DEV
BPD/banke pri BS (za stranke -VP)
U TR ustanovnega kapitala PO oz. KI v ustanavljanju  EUR+DEV
V TR za volilno kampanjo PO, ZI, ZBI, FO  EUR+DEV
Z TR za opravljanje plačilnega prometa ZBI  EUR+DEV
X TR v postopku stečaja ali likvidacije po ZFPPIPP PO oz. PU (javni zavod) v postopku stečaja ali likvidacije  EUR+DEV
PU (javna agencija) v postopku likvidacije
KI, PU (javni sklad) v stečajnem postopku
Y TR v postopku likvidacije po ZGD-1 PO, ZI oz. PU (javni sklad) v postopku redne (prostovoljne) likvidacije  

EUR+DEV 

KI v postopku redne ali prisilne likvidacije
 Kratica Opis 
 BPD borzno posredniška družba
 DEV promet v tuji valuti
 FO fizična oseba – posameznik
 KI kreditna institucija (banka ali hranilnica, v dol. primerih tudi BS)
 PO pravna oseba po ZGD (zasebniki kot fizične osebe z dejavnostjo niso zajeti), vključno s finančnimi institucijami, npr.: zavarovalnice, BPD/člani KDD itd.)
 POBI pravne osebe in njihovi deli brez individualne matične številke
 P podjetnik po ZGD
 PU proračunski uporabnik
 EUR promet v domači valuti
 EUR+DEV promet v domači in tuji valuti
 TR transakcijski račun
 VP vrednostni papirji
 ZBI zasebnik brez individualne matične številke
 ZGD Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo)
 ZI zasebnik z individualno matično številko
 ZFPPIPP Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/09 in 59/09)

Opomba: Oznake vrst transakcijskih računov so priloga Akt o vodenju registra transakcijskih računov (Register predpisov RS). 
* Računi vrste P nimajo matične številke (dodatna pojasnila se pridobijo pri UJP).

 

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?