Na vsebino

Register transakcijskih računov

Oznake vrst računov
Vstop v aplikacijo

eRTR

TR poslovnih subjektov

TR fizičnih oseb:

  • Elektronsko posredovanje poizvedb
  • Neposredni dostop

Oznaka vrste računa Funkcija računa Imetnik računa Valuta
A TR za opravljanje plačilnega prometa FO  EUR+DEV
B TR za opravljanje plačilnega prometa (osnovni plačilni račun) FO EUR+DEV
C poravnalni račun neposredne udeleženke v plačilnem sistemu poravnalna banka / hranilnica  EUR
TR banke ali hranilnice odprt pri drugi banki ali hranilnici banka / hranilnica  EUR+DEV
D TR za opravljanje plačilnega prometa PU  DEV
F TR skladov in drugi računi, ki jih imetniki odpirajo za tuj račun (posebni računi) PO, ZI, ZBI, KI, FO  EUR+DEV
H TR v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP ZI, ZBI, P, FO  EUR+DEV
K klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov PO  EUR+DEV
TR za opravljanje plačilnega prometa POBI  EUR+DEV
M gotovinski TR pri banki PU  EUR+DEV
P* TR za vplačevanje javno finančnih prihodkov PU  EUR
S TR za opravljanje plačilnega prometa PU  EUR+DEV
T TR za opravljanje plačilnega prometa PO, ZI, P  EUR+DEV
BPD/banke pri BS (za stranke -VP)
U TR ustanovnega kapitala PO oz. KI v ustanavljanju  EUR+DEV
V TR za volilno kampanjo PO, ZI, ZBI, FO  EUR+DEV
Z TR za opravljanje plačilnega prometa ZBI  EUR+DEV
X TR v postopku stečaja ali likvidacije po ZFPPIPP PO oz. PU (javni zavod) v postopku stečaja ali likvidacije  EUR+DEV
PU (javna agencija) v postopku likvidacije
KI, PU (javni sklad) v stečajnem postopku
Y TR v postopku likvidacije po ZGD-1 PO, ZI oz. PU (javni sklad) v postopku redne (prostovoljne) likvidacije  

EUR+DEV 

KI v postopku redne ali prisilne likvidacije
 Kratica Opis 
 BPD borzno posredniška družba
 DEV promet v tuji valuti
 FO fizična oseba – posameznik
 KI kreditna institucija (banka ali hranilnica, v dol. primerih tudi BS)
 PO pravna oseba po ZGD (zasebniki kot fizične osebe z dejavnostjo niso zajeti), vključno s finančnimi institucijami, npr.: zavarovalnice, BPD/člani KDD itd.)
 POBI pravne osebe in njihovi deli brez individualne matične številke
 P podjetnik po ZGD
 PU proračunski uporabnik
 EUR promet v domači valuti
 EUR+DEV promet v domači in tuji valuti
 TR transakcijski račun
 VP vrednostni papirji
 ZBI zasebnik brez individualne matične številke
 ZGD Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo)
 ZI zasebnik z individualno matično številko
 ZFPPIPP Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/09 in 59/09)

Opomba: Oznake vrst transakcijskih računov so priloga Akt o vodenju registra transakcijskih računov (Register predpisov RS). 
* Računi vrste P nimajo matične številke (dodatna pojasnila se pridobijo pri UJP).

 

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?