PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Letna in druga poročila

Ponovna uporaba
Vstop v aplikacijo

JOLP

Vpogled v letna poročila


AJPES posreduje:

  • izpise letnih poročil,
  • podatkovne zbirke letnih poročil za naročnike s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov v standardnem izboru za javno objavo,
  • zbirne podatke letnih poročil,
  • podatkovne zbirke in zbirne podatke letnih poročil v nestandardnih izborih po kriterijih naročnika.

AJPES sme podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov, zbranih za namen državne statistike (v standardnem izboru za državno statistiko), posredovati le državnim organom in pravnim osebam, ki so po zakonu pooblaščene za njihovo uporabo v evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene.

AJPES posreduje naročnikom podatkovne zbirke na zgoščenki ali prek FTP strežnika v obliki txt datotek.

Izpis za posamezen poslovni subjekt (na voljo tudi v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku)

Naročilnica

Celotne ali delne podatkovne zbirke, izbor po kriterijih naročnika

Naročilnica

Plačljivo v skladu s Tarifo nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov.

Tarifa

Standardne strukture podatkov iz letnih poročil

AJPES posreduje podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov naročnikom s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov (58. člen ZGD-1 in Tarifa nadomestil za ponovno uporabo LP) v standardni strukturi, ki je za leto 2019 nepremenjena.

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil iz javne objave za leto 2019 je objavljena na spletni strani za razvijalce programske opreme, kjer so na voljo tudi vzorci datotek in navodila za uvoz v Excel.

AJPES posreduje podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene (59. člen ZGD-1). Posreduje jih v standardni strukturi, ki je za leto 2019 nespremenjena.

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil v obsegu državne statistike za leto 2019 je objavljena na spletni strani za razvijalce programske opreme, kjer so na voljo tudi vzorci datotek ter navodila za uvoz v Excel.

 


AJPES posreduje podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in društev naročnikom s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo LP) v standardni strukturi, ki je za leto 2019 nespremenjena, razen za pravne osebe javnega prava - določeni uporabniki. V skladu s spremembo Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava je spremenjena Priloga 3A.

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij ter društev za leto 2019 je objavljena na spletni strani za razvijalce programske opreme, kjer so na voljo tudi vzorci datotek ter navodila za uvoz v Excel.

Standardne strukture podatkov iz letnih poročil za pretekla leta

20182017201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002

Za leta 2016 do 2018 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov nespremenjene.

Za leto 2016 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov spremenjene zaradi Slovenskih računovodskih standardov (2016).

Za leta 2009 do 2015 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov nespremenjene.

Za leto 2009 je spremenjena struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov. Podatek o številu zaposlenih je po novem vključen med finančne podatke izkaza poslovnega izida, leto prej pa je bil med identifikacijskimi podatki.

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil zadrug za leto 2008 je spremenjena v skladu s SRS 34 (2008) – Računovodske rešitve v zadrugah. Strukturi gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov sta ostali nespremenjeni.

Iz strukture standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov za leto 2007 so odstranjeni primerjalni podatki preteklega leta po SRS (2001), ki so bili v bilance stanja za leto 2006 vključeni za predstavitev učinkov prehoda na SRS (2006). Podatki so bili predloženi v EUR brez centov.

Za leto 2006 se je spremenila struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil zaradi uvedbe SRS (2006) za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike. Zadruge so za leto 2006 prvič predložile podatke iz letnih poročil kot samostojna vrsta poslovnih subjektov (pred tem so poročale kot gospodarske družbe). Uvedena je bila nova velikost – mikro.

Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov je v letih 2003, 2004 in 2005 ostala nespremenjena.

Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb ter srednjih in velikih samostojnih podjetnikov za leto 2003 je bila v primerjavi s strukturo standardnega izpisa za leto 2002 nekoliko razširjena.

Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil majhnih samostojnih podjetnikov za leto 2003 je drugačna od strukture standardnega izpisa za leto 2002 zaradi uveljavitve SRS 39 (2003) – računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih s 1.1.2003.

20182017201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 

Za leta 2016 do 2018 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov nespremenjene.

Za leto 2016 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov spremenjene zaradi Slovenskih računovodskih standardov (2016).

Za leta 2007 do 2015 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov nespremenjene.

Iz strukture standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov za leto 2007 so odstranjeni primerjalni podatki preteklega leta po SRS (2001), ki so bili v bilance stanja za leto 2006 vključeni za predstavitev učinkov prehoda na SRS (2006). Podatki so bili predloženi v EUR brez centov.

Za leto 2006 se je spremenila struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil zaradi uvedbe SRS (2006) za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike. Zadruge so za leto 2006 prvič predložile podatke iz letnih poročil kot samostojna vrsta poslovnih subjektov (pred tem so poročale kot gospodarske družbe). Uvedena je bila nova velikost – mikro.

Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov je v letih 2002, 2003, 2004 in 2005 ostala nespremenjena.

Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil majhnih samostojnih podjetnikov je v letih 2003, 2004 in 2005 ostala nespremenjena, za leto 2003 pa je bila drugačna od strukture standardnega izpisa za leto 2002. Za majhne samostojne podjetnike so bili poenoteni obrazci prilagojeni zahtevam SRS 39 (2003) – računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih in potrebam državne statistike.

20182017201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 

Za leta 2016 do 2018 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij in društev nespremenjene.

Za leto 2016 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil spremenjene, razen za pravne osebe javnega prava - določeni uporabniki.

Strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pri nepridobitnih organizacijah in društvih so bile spremenjene zaradi Slovenskih računovodskih standardov (2016), pri pravnih osebah javnega prava - drugi uporabniki pa v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in sicer Priloga 2.

Za leta 2010 do 2015 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij in društev nespremenjene.

Za leto 2010 je spremenjena struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, in sicer Priloge 2, 2/A in 2/B pri drugih uporabnikih enotnega kontnega načrta ter prilogi 3 in 3/B pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Strukturi nepridobitnih organizacij in društev sta ostali nespremenjeni.

Za leti 2008 in 2009 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij in društev nespremenjene.

Za leto 2008 je spremenjena struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, in sicer Prilogi 2 in 2/A pri drugih uporabnikih enotnega kontnega načrta v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Strukturi nepridobitnih organizacij in društev sta ostali nespremenjeni.

AJPES omogoča ponovno uporabo podatkov letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov v skladu s predpisi:

Direktiva 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (EUR-Lex)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Register predpisov RS)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Register predpisov RS)

V skladu s temi predpisi zaračunava nadomestila za ponovno uporabo podatkov iz letnih poročil, ki jih določa: 

Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov (Register predpisov RS)

Nadomestila za ponovno uporabo javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov pa določa:

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu ZGD (Register predpisov RS)

AJPES v skladu z ZGD-1 posreduje- podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov, predloženih na poenotenih obrazcih v obsegu:

  • javne objave naročnikom s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov (58. člen),
  • državne statistike državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene (59. člen).OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?