Na vsebino

Letna in druga poročila

Ponovna uporaba - Naročilnice in tarife

 

Zap. št. Storitev Osnova za obračun Nadomestilo v EUR brez DDV Nadomestilo v EUR z 22 % DDV Rok oziroma obračun plačila
 Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Register predpisov RS)
1 JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL NA SPLETNEM PORTALU
2 KOPIJA OZIROMA IZPIS LETNIH POROČIL, JAVNO OBJAVLJENIH NA SPLETNEM PORTALU
2.1 Kopija oziroma izpis letnega poročila gospodarske družbe, zadruge ali samostojnega podjetnika   7,50 9,15 po izdelavi
2.2 Izpis posameznih podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug ali samostojnih podjetnikov
(zaračuna se a) in b))
a) zahtevek 5,55 6,77 po izdelavi
b) vsak posamezni podatek 0,10 0,12 po izdelavi
2.3 Priprava datotek javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb, zadrug ali samostojnih podjetnikov na elektronskem mediju
(zaračuna se a) in b))
a) zahtevek in zagonski stroški 27,00 32,94 po izdelavi
b) posamezno letno poročilo 5,00 6,10 po izdelavi
 Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov (Register predpisov RS)
1 IZPIS LETNEGA POROČILA
1.1 Izpis vseh podatkov iz poenotenih obrazcev gospodarskih družb ali zadrug ali samostojnih podjetnikov  izpis za posamezen poslovni subjekt 7,50 9,15 po izdelavi
1.2 Izpis letnega poročila za druge pravne osebe  izpis za posamezen poslovni subjekt 7,50 9,15 po izdelavi
1.3 Izpis posameznih podatkov iz letnega poročila za vse vrste poslovnih subjektov
(zaračuna se a) in b))
a) zahtevek 5,55 6,77 po izdelavi
b) vsak posamezni podatek 0,10 0,12 po izdelavi
2 STANDARDNI IZBOR PODATKOV IZ PODATKOVNIH ZBIRK LETNIH POROČIL POSLOVNIH SUBJEKTOV
2.1 Standardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov - za naročnike s pravico do nadaljnje uporabe podatkov
2.1.1 Standardni izbor podatkov o gospodarskih družbah (zožena podatkovna zbirka za javno objavo)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 49.562,00 60.465,64 pred prejemom podatkov
2.1.2 Standardni izbor podatkov o zadrugah (zožena podatkovna zbirka za javno objavo)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 2.478,00 3.023,16 pred prejemom podatkov
2.1.3 Standardni izbor podatkov o samostojnih podjetnikih (zožena podatkovna zbirka za javno objavo)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 29.912,00 36.492,64 pred prejemom podatkov
2.1.4 Standardni izbor podatkov o pravnih osebah javnega prava  del stroškov priprave in posredovanja podatkovne zbirke 12.164,00 14.840,08 pred prejemom podatkov
2.1.5 Standardni izbor podatkov o pravnih osebah zasebnega prava  (zožena podatkovna zbirka za zagotovitev javnosti podatkov)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 5.971,00 7.284,62 pred prejemom podatkov
2.1.6 Standardni izbor podatkov o društvih (zožena podatkovna zbirka za zagotovitev javnosti podatkov)  del stroškov priprave in posredovanja podatkovne zbirke 6.051,00 7.382,22 pred prejemom podatkov
2.2 Standardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov - za naročnike s pravico do lastne uporabe podatkov
2.2.1 Standardni izbor podatkov o gospodarskih družbah (zožena podatkovna zbirka za javno objavo)  neposredni stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 7.080,00 8.637,60 pred prejemom podatkov
2.2.2 Standardni izbor podatkov o zadrugah (zožena podatkovna zbirka za javno objavo)  neposredni stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 354,00 431,88 pred prejemom podatkov
2.2.3 Standardni izbor podatkov o samostojnih podjetnikih (zožena podatkovna zbirka za javno objavo)  neposredni stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 4.273,00 5.213,06 pred prejemom podatkov
2.2.4 Standardni izbor podatkov o pravnih osebah javnega prava  del neposrednih stroškov priprave in posredovanja podatkovne zbirke 7.177,00 8.755,94 pred prejemom podatkov
2.2.5 Standardni izbor podatkov o pravnih osebah zasebnega prava  (zožena podatkovna zbirka za zagotovitev javnosti podatkov)  neposredni stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 1.990,00 2.427,80 pred prejemom podatkov
2.2.6 Standardni izbor podatkov o društvih (zožena podatkovna zbirka za zagotovitev javnosti podatkov)  del neposrednih stroškov priprave in posredovanja podatkovne zbirke 2.128,00 2.596,16 pred prejemom podatkov
3 NESTANDARDNI IZBOR PODATKOV IZ PODATKOVNIH ZBIRK LETNIH POROČIL POSLOVNIH SUBJEKTOV
3.1 Nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov - za naročnike s pravico do nadaljnje uporabe podatkov
3.1.1. Nestandardni izbor podatkov o gospodarskih družbah (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 54.518,00 66.511,96 pred prejemom podatkov
3.1.2 Nestandardni izbor podatkov o zadrugah (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 2.726,00 3.325,72 pred prejemom podatkov
3.1.3 Nestandardni izbor podatkov o samostojnih podjetnikih (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 32.903,00 40.141,66 pred prejemom podatkov
3.1.4 Nestandardni izbor podatkov o pravnih osebah javnega prava   stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 13.380,00 16.323,60 pred prejemom podatkov
3.1.5 Nestandardni izbor podatkov o pravnih osebah zasebnega prava (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 6.569,00 8.014,18 pred prejemom podatkov
3.1.6 Nestandardni izbor podatkov o društvih (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 6.656,00 8.120,32 pred prejemom podatkov
3.2 Nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov - za naročnike s pravico do lastne uporabe podatkov
3.2.1 Nestandardni izbor podatkov o gospodarskih družbah (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 7.788,00 9.501,36 pred prejemom podatkov
3.2.2 Nestandardni izbor podatkov o zadrugah (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 389,00 474,58 pred prejemom podatkov
3.2.3 Nestandardni izbor podatkov o samostojnih podjetnikih (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 4.700,00 5.734,00 pred prejemom podatkov
3.2.4 Nestandardni izbor podatkov o pravnih osebah javnega prava   stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 7.895,00 9.631,90 pred prejemom podatkov
3.2.5 Nestandardni izbor podatkov o pravnih osebah zasebnega prava (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 2.190,00 2.671,80 pred prejemom podatkov
3.2.6 Nestandardni izbor podatkov o društvih (nestandardna zožena podatkovna zbirka)  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 2.341,00 2.856,02 pred prejemom podatkov
4 STANDARDNI IZBOR ZBIRNIH PODATKOV PO DEJAVNOSTIH 
4.1 Standardni izbor zbirnih podatkov po dejavnostih za gospodarske družbe  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 545,00 664,90 pred prejemom podatkov
4.2 Standardni izbor zbirnih podatkov po dejavnostih za zadruge  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 27,00 32,94 pred prejemom podatkov
4.3 Standardni izbor zbirnih podatkov po dejavnostih za samostojne podjetnike  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 545,00 664,90 pred prejemom podatkov
4.4 Standardni izbor zbirnih podatkov po dejavnostih za druge pravne osebe   stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 182,00 222,04 pred prejemom podatkov
5 NESTANDARDNI IZBOR ZBIRNIH PODATKOV
5.1 Nestandardni izbor zbirnih podatkov za gospodarske družbe  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 599,00 730,78 pred prejemom podatkov
5.2 Nestandardni izbor zbirnih podatkov za zadruge  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 30,00 36,60 pred prejemom podatkov
5.3 Nestandardni izbor zbirnih podatkov za samostojne podjetnike  stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 599,00 730,78 pred prejemom podatkov
5.4 Nestandardni izbor zbirnih podatkov za druge pravne osebe   stroški priprave in posredovanja podatkovne zbirke 200,00 244,00 pred prejemom podatkov
6 NESTANDARDNI IZBOR DELNE PODATKOVNE ZBIRKE 
6.1 Nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov (delna podatkovna zbirka)
(zaračuna se a) in b) ter c) in/ali d)
a) stroški dela (na uro) 16,30 19,89 pred prejemom podatkov
b) stroški računalniških ur (na uro) 41,90 51,12 pred prejemom podatkov
c) izbor poslovnega subjekta 2,50 3,05 pred prejemom podatkov
d) izbor podatka 0,10 0,12 pred prejemom podatkov
6.2 Nestandardni izbor zbirnih podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov (delna podatkovna zbirka)
(zaračuna se a), b) in c))
a) stroški dela (na uro) 16,30 19,89 pred prejemom podatkov
b) stroški računalniških ur (na uro) 41,90 51,12 pred prejemom podatkov
c) izbor podatka 0,10 0,12 pred prejemom podatkov
7 IZBOR PODATKOV IZ PODATKOVNIH ZBIRK LETNIH POROČIL POSLOVNIH SUBJEKTOV PO 59. ČLENU ZGD-1
7.1 Standardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov
7.1.1 Standardni izbor podatkov o gospodarskih družbah  del neposrednih stroškov priprave in posredovanja podatkovne zbirke 1.062,00 1.295,64 pred prejemom podatkov
7.1.2 Standardni izbor podatkov o zadrugah  del neposrednih stroškov priprave in posredovanja podatkovne zbirke 53,00 64,66 pred prejemom podatkov
7.1.3 Standardni izbor podatkov o samostojnih podjetnikih  del neposrednih stroškov priprave in posredovanja podatkovne zbirke 641,00 782,02 pred prejemom podatkov
7.2 Nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov
7.2.1 Nestandardni izbor podatkov o gospodarskih družbah  del  stroškov priprave in posredovanja  podatkovne zbirke 1.168,00 1.424,96 pred prejemom podatkov
7.2.2 Nestandardni izbor podatkov o zadrugah  del  stroškov priprave in posredovanja  podatkovne zbirke 58,00 70,76 pred prejemom podatkov
7.2.3 Nestandardni izbor podatkov o samostojnih podjetnikih  del  stroškov priprave in posredovanja  podatkovne zbirke 705,00 860,10 pred prejemom podatkov

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?