PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki



Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 10. 11. 2017

(v 000 EUR)
Leto 2017

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar          4.394 75.829 319.713 234.668 84.170 - 874
Februar 4.378 76.184 321.271 233.758 86.601 - 912
Marec 4.303 77.513 313.663 231.852 80.592 - 1.219
April 3.982 82.644 295.834 213.826 81.054 - 954
Maj 4.270 85.301 276.150 194.648 80.125 - 1.377
Junij 4.204 81.496 269.334 186.025 82.020 - 1.289
Julij 3.964 79.614 267.195 183.716 82.151 - 1.328
Avgust 4.078 78.206 261.382 179.470 80.549 - 1.363
September 4.197 78.814 276.008 192.083 82.424 - 1.501
Oktober 4.223 79.747 269.140 180.100 87.741 - 1.299

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2017

 NepObv 2017 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2017 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2017 velikost PO - po velikosti

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2017

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
1.217
23.067

604
17.329

750
35.190

618
48.665

482
55.442

246
33.076

477
106.943
Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.200
25.627

624
19.007

749
32.112

611
50.622

474
56.935

248
31.894

472
105.074
Marec 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.093
26.753

760
20.375

628
28.296

631
50.757

474
64.102

255
31.461

462
91.919
April 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


856
20.428


623
22.480

594
27.377

712
38.092

465
65.634

273
32.368

459
89.455
Maj 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.302
12.239


491
16.562


583
30.394


682
42.688


489
56.077


268
35.199


455
82.991

Junij 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.127
11.587


661
17.442

580
33.048

623
41.142

499
47.440

271
40.056

443
78.619
Julij 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

887
14.448

660
11.396

567
32.851

653
44.881

498
44.879

268
33.707

431
85.033
Avgust 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.050
9.508

460
9.158

636
26.058

721
49.995

505
46.489

274
33.988

432
86.186
September 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.151
13.162

507
7.310

564
17.604

719
60.616

543
49.631

270
33.158

443
94.528
Oktober 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.190
16.903

574
5.575

519
16.349

684
59.345

551
57.706

262
25.649

443
87.613

 

 

Datum zadnje objave:  10. 11. 2017

(v 000 EUR) 
Leto 2017 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar          4.612 169.694 96.045 52.239 43.502 248 55
Februar

4.412

168.750 91.563 48.708 42.592 213 50
Marec 4.582 171.133 92.423 49.224 42.899 216 84
April 4.363 177.399 90.406 48.282 41.842 206 76
Maj 4.454 185.092 89.138 47.427 41.438 191 82
Junij 4.286 184.432 87.318 47.250 39.818 167 83
Julij 4.011 182.161 85.425 47.340 37.847 164 74
Avgust 4.133 181.169 85.559 46.996 38.337 159 67
September 4.252 182.034 88.081 48.603 39.238 170 69
Oktober 4.245 181.618 83.393 45.116 37.933 208 136
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.


.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2017

NepObv 2017 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2017 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2017

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.336
6.202

415
1.559

515
6.961

504
5.448

569
14.120

387
30.660

886
31.095
Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.068
2.366


513
1.386


536
6.525


477
5.686


562
14.238


387
30.223 


869
31.139

Marec 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.278
4.605

539
2.257

438
2.729

540
8.448

541
13.898

375
12.145

871
48.341
April 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.075
1.999

490
2.264

462
2.639

551
8.201

530
14.878

385
11.538

870
48.887

Maj 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.260
3.665


412
2.336

424
2.990

572
8.158

538
11.733

382
11.746

866
48.510
Junij 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.095
4.915

471
2.368

444
3.365

523
6.616

523
9.895

386
12.983

844
47.176
Julij 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

894
2.154

426
2.205

407
4.401

579
7.160

506
9.679

361
12.778

838
47.048
Avgust 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.061
2.049

383
2.804

433
3.597

556
7.147

509
10.481

355
12.625

836
46.856
September 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.158
4.569

426
2.730

375
2.739

541
7.752

563
10.171

357
13.707

832
46.413
Oktober 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.207
4.429

403
1.648

364
3.446

538
7.931

542
8.768

344
10.950

847
46.221

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2016
 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2016

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?