Na vsebino


Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 10. 4. 2024

(v 000 EUR)
Leto 2024

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar    2.592 21.651 108.319 59.966 46.770 77 1.505
Februar 2.468 19.921 97.932 53.957 42.473 77 1.426
Marec 2.535 19.159 102.251 56.088 44.394 77 1.691

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2024

 NepObv 2023 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2023 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2023 velikost PO - po velikosti

 

 

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2024

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

818
11.213

335
10.669

313
13.709

305
16.006


267
14.362


208
14.077

346
28.283
Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

703

6.319

335

6.358

348

12.035

285

19.751

257

13.788

202

14.224

338

25.458

Marec
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

734

9.390

391

7.123

315

10.032

302

22.606

248

13.381

205

13.584

340

26.135

 

 

 

 

Datum zadnje objave: 10. 4. 2024

(v 000 EUR) 
Leto 2024 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar    3.213 27.840 27.419 15.021 12.194 144 60
Februar 3.137 27.658 27.710 15.262 12.281 136 31
Marec 3.313 28.343 28.554 15.471 12.897 132 55
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.


.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2024

NepObv 2023 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2023 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)
    Leto 2024

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni
od 91
do
180 dni
od 181
do
365 dni
od 366
do
730 dni
od 731
do
1095 dni
nad
1095 dni
Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
1.096
2.264
 
 
364
982

348
3.834

378
3.390
 
342
3.705

240
4.212


 445
9.033

Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

                     932

                    2.103

427

1.316

387

3.962

345

3.027

357

3.937

252

4.337

437

9.028

Marec
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

                    1.096

                    2.048

 

451

2.104

335

1.624

361

4.905

369

4.350

264

4.355

437

9.168

 

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2023
Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2023

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 202320222021202020192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?