PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.


Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 9.10. 2020

(v 000 EUR)
Leto 2020

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar          3.548 30.746 218.759 147.354 70.521 1 884
Februar 3.553 31.103 170.456 101.602 67.927 5 921
Marec 3.425 29.257 167.328 100.899 64.839 5 1.585
April** 2.907 26.242 147.254 90.667 55.276 5 1.306
Maj** 1.048 5.649 42.780 34.165 7.345 0 1.270
Junij 2.831 24.797 161.223 112.229 47.526 2 1.466
Julij 3.339 28.961 157.544 105.797 50.613 2 1.132
Avgust 3.498 29.577 157.156 99.420 56.485 2 1.249
September 3.653 29.462 161.613 102.314 58.359 2 939

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

** Podatki niso neposredno primerljivi s podatki drugih obdobij zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) dne 11. 4. 2020, ki je do 31. 5. 2020 odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in zadržal izvrševanje v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2; razen če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal).

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2020

 NepObv 2020 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2020 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2020 velikost PO - po velikosti

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2020

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

916
41.306

 

485
10.766


578
32.655


516
19.161


456
30.457


224
16.090


373
68.325

Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


919
10.244


510
9.878

463
9.591

623
40.223

440
24.181

225
22.840

373
53.498
Marec
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

712
13.123
 

554
6.069

433
12.279

670
41.134

441
23.769

224
22.540

391
48.415

April*
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.815
91.642
 

85
592

109
1.134

312
13.195

196
6.433

106
4.365

284
29.893
Maj*
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

16
402
 

28
209

101
813

318
6.353

204
4.030

101
2.614

280
28.360
Junij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

1.618
65.036

207
19.565

92
983

284
25.551

241
11.610

103
5.479

286
33.000
Julij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

1.024
20.759

1.342
59.520

61
767

277
26.169

247
11.885

103
5.234

285
33.209
Avgust
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

788
10.306

686
12.378

1.102
57.003

205
4.509
330
28.226
106
11.408
281
33.325
September
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
1.076
11.789
638
16.402
 
1.019
53.535
176
5.571
347
28.471
116
12.118
281
33.727

* Podatki niso neposredno primerljivi s podatki drugih obdobij zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) dne 11. 4. 2020, ki je do 31. 5. 2020 odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in zadržal izvrševanje v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2; razen če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal).

 

 

Datum zadnje objave:  9. 10. 2020

(v 000 EUR) 
Leto 2020 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar          3.469 38.477 37.445 17.252 19.952 180 61
Februar 3.617 38.191 36.978 16.697 20.060 175 46
Marec 3.384 36.264 35.403 15.758 19.416 188 41
April** 2.733 32.056 28.300 12.731 15.330 178 60
Maj** 1.197 7.241 7.056 3.927 2.604 194 332
Junij 2.548 28.313 30.158 13.554 15.968 197 439
Julij 2.788 31.061 30.596 14.062 16.279 191 64
Avgust 2.906 33.783 31.699 14.020 17.118 181 380
September 3.709 37.069 36.978 16.197 20.190 225 366
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

** Podatki niso neposredno primerljivi s podatki drugih obdobij zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) dne 11. 4. 2020, ki je do 31. 5. 2020 odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in zadržal izvrševanje v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2; razen če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal).


.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2020

NepObv 2019 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2019 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)
    Leto 2020

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni
od 91
do
180 dni
od 181
do
365 dni
od 366
do
730 dni
od 731
do
1095 dni
nad
1095 dni
Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
959
1.450
 
 
371
1.276

500
8.881

456
4.243
 
370
5.476

217
3.505

 596
12.614
Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
1.017
1.942
 

452
1.051

401
1.680

554
10.644

380
5.681

221
2.591

592
13.389
Marec
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

750
1.200
 

487
1.286

347
1.545

613
9.106

372
5.570

215
3.223

600
13.474

April*
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 


1.521
17.520

49
154

101
308

343
3.056

197
2.446

111
614

411
4.203
Maj*
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


19
27


26
373

98
279

337
2.615

215
717

106
285

396
2.760
Junij
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

1.246
11.649

143
2.883

78
228

301
4.184

253
1.468

113
3.019

414
6.726
Julij
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

652
1.437
 

1.006
13.566

40
223

294
4.401

269
1.459
 

114
3.091

413
6.419
Avgust
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
613
1.213
349
1.665
846
13.104
226
1.941
341
4.236
116
3.093
415
6.446
September
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
1.323
4.416
499
1.768
799
14.638
168
1.172
374
5.141
123
3.124
423
6.719

* Podatki niso neposredno primerljivi s podatki drugih obdobij zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) dne 11. 4. 2020, ki je do 31. 5. 2020 odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in zadržal izvrševanje v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2; razen če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal).

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2019
 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2019

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 20192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?