PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki



Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 10. 3. 2017

(v 000 EUR)
Leto 2017

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar          4.394 75.829 319.713 234.668 84.170 - 874
Februar 4.378 76.184 321.271 233.758 86.601 - 912

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2017

 NepObv 2017 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2017 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2017 velikost PO - po velikosti

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2017

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
1.217
23.067

604
17.329

750
35.190

618
48.665

482
55.442

246
33.076

477
106.943
Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.200
25.627

624
19.007

749
32.112

611
50.622

474
56.935

248
31.894

472
105.074

 

 

Datum zadnje objave: 10. 3. 2017

(v 000 EUR) 
Leto 2017 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar          4.612 169.694 96.045 52.239 43.502 248 55
Februar

4.412

168.750 91.563 48.708 42.592 213 50
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2017

NepObv 2017 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2017 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2017

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.336
6.202

415
1.559

515
6.961

504
5.448

569
14.120

387
30.660

886
31.095
Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.068
2.366


513
1.386


536
6.525


477
5.686


562
14.238


387
30.223 


869
31.139

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2016
 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2016

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?