Na vsebino


Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 10. 6. 2022

(v 000 EUR)
Leto 2022

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar    2.650 24.940 131.899 77.080 53.686 0 1.134
Februar 2.622 25.555 129.784 73.909 54.937 0 938
Marec 2.755 26.502 129.155 73.970 54.091 0 1.094
April 2.598 24.042 133.192 78.752 53.186 0 1.255
Maj 2.639 24.477 133.409 77.588 54.569 0 1.252

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2022

 NepObv 2022 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2022 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2022 velikost PO - po velikosti

 

 

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2022

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

618
13.417

393
6.232

348
15.755

408
22.969

502
40.346

110
9.425

271
23.755
Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

583
5.327

331
12.102

433
14.350

393
23.421

509
40.890

111
10.140

262
23.554
Marec
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

735
7.204

321
14.098

402
11.863

434
22.439

485
40.449

118
9.866

260
23.236
April
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

610
8.071

299
6.743

369
18.964

409
25.120

544
41.377

114
9.787

253
23.129
Maj
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

671

2.944

282

10.713

303

16.955

452

27.202

566

40.009

112

12.013

253

23.574

 

 

 

 

Datum zadnje objave: 10. 6. 2022

(v 000 EUR) 
Leto 2022 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar    2.651 25.581 27.942 15.011 12.764 145 23
Februar 2.859 26.734 26.443 13.251 12.966 146 81
Marec 2.991 28.004 27.114 13.162 13.728 144 80
April 2.812 28.029 26.744 12.958 13.564 139 82
Maj 2.970 28.814 27.681 13.963 13.495 139 84
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.


.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2022

NepObv 2022 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2022 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)
    Leto 2022

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni
od 91
do
180 dni
od 181
do
365 dni
od 366
do
730 dni
od 731
do
1095 dni
nad
1095 dni
Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
758
3.252
 
 
296
933

318
1.331

372
4.983
 
412
8.533

158
4.259


 337
4.653

Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

883

1.406

368

1.080

314

1.397

420

5.220

376

8.053

151

4.265

347

5.021
 

Marec
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

993
1.678

382
1.054

305
1.491

466
5.646

353
8.070

143
4.117

349
5.058
April
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

793
1.245

380
1.608

299
1.755

356
2.442

504
10.978

135
4.075

345
4.641
Maj
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

927

2.195

361

1.523

308

1.626

361

2.624

531

10.884

138

4.190

344

4.640

 

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2021
 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2021

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 2021202020192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?