Na vsebino


Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 8. 9. 2023

(v 000 EUR)
Leto 2023

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar    2.481 20.149 118.610 76.078 41.829 0 703
Februar 2.511 19.630 118.426 77.004 40.732 0 690
Marec 2.553 19.769 118.894 77.537 40.689 0 668
April 2.438 19.383 119.070 79.069 39.401 0 601
Maj 2.740 20.057 121.927 78.479 42.165 0 1.283
Junij 2.654 20.322 127.749 83.282 42.635 0 1.832
Julij 2.547 19.710 123.075 80.535 40.691 0 1.849
Avgust 2.310 18.987 114.389 72.864 39.608 0 1.916

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2023

 NepObv 2023 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2023 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2023 velikost PO - po velikosti

 

 

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2023

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

616
6.272

343
11.289

228
6.115

357
15.351

384
29.485

284
23.498

269
26.601
Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

680

4.396

268

4.535

302

12.418

327

15.855

380

30.892

280

23.140

274

27.189

Marec
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

720

6.450

299

3.837

287

13.059

305

14.433

395

31.914

273

23.381

274

25.821

April
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

599

9.177

327

3.991

289

13.010

298

10.529

364

33.370

300

22.885

261

26.107

Maj
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

914

8.924

308

7.585

277

7.494

319

16.278

359

32.014

301

23.709

262

25.924

Junij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

772

8.364

375

16.403

287

7.899

294

16.447

347

15.069

234

27.515

345

36.053

Julij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

630

5.317

414

17.775

301

13.175

285

16.341

343

14.314

216

19.354

358

36.798

Avgust
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

443

4.114

301

10.612

365

20.524

310

9.132

333

14.955

198

18.851

360

36.200

 

 

 

 

Datum zadnje objave: 8. 9. 2023

(v 000 EUR) 
Leto 2023 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar    2.845 28.604 28.529 15.132 13.160 135 102
Februar 3.078 29.148 28.732 15.079 13.482 134 36
Marec 3.145 31.087 27.606 13.466 13.980 153 6
April 2.983 30.857 28.788 13.898 14.737 134 19
Maj 3.227 31.891 28.678 13.829 14.665 133 52
Junij 3.140 30.829 28.435 13.015 15.157 128 134
Julij 3.068 28.766 29.162 13.192 15.697 110 163
Avgust 2.779 26.090 25.241 11.977 13.005 111 148
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.


.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2023

NepObv 2023 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2023 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)
    Leto 2023

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni
od 91
do
180 dni
od 181
do
365 dni
od 366
do
730 dni
od 731
do
1095 dni
nad
1095 dni
Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
853
1.483
 
 
273
2.521

296
1.707

349
2.806
 
438
6.049

245
6.485


 391
7.478

Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

994

3.011

354

1.155

332

2.050

324

2.646

461

6.302

227

6.095

386

7.472

Marec
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.047

1.639

409

1.363

282

1.531

325

3.051

476

6.358

 

223

6.370

383

7.293

April
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

868

2.016

389

2.289

291

1.775

352

2.681

393

3.945

313

8.787

377

7.295

Maj
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.168

2.132

334

1.583

292

2.790

352

2.810

387

3.860

318

8.211

376

7.292

Junij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.039

1.957

411

1.985

305

2.887

306

2.489

385

4.032

229

5.401

465

9.683

Julij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

963

3.687

413

1.708

291

2.063

333

3.378

378

3.285

212

5.076

478

9.965

Avgust
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

671

1.161

363

1.246

315

1.859

380

3.804

361

3.036

209

4.331

480

9.805

 

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2022
Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2022

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 20222021202020192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?