Na vsebino


Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 10.1. 2022

(v 000 EUR)
Leto 2021

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar**     2.383 19.698 128.591 87.014 40.425 0 1.151
Februar** 2.239 18.313 119.785 82.417 36.255 1 1.113
Marec** 2.427 17.704 121.168 85.064 34.836 61 1.206
April** 2.452 19.908 120.194 79.532 39.048 1 1.613
Maj 2.781 21.950 125.352 80.876 43.469 1 1.006
Junij 2.719 20.740 122.720 78.910 42.705 1 1.104
Julij 2.703 20.834 130.456 76.170 53.198 1 1.087
Avgust 2.598 20.095 131.309 73.796 56.535 0 978
September 2.858 22.253 138.624 78.192 58.520 0 1.912
Oktober 2.724 22.641 133.662 75.718 55.885 0 2.059
November 2.789 23.166 134.771 76.824 56.534 0 1.412
December 2.848 24.618 132.446 75.785 55.116 0 1.544

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 **Podatki niso neposredno primerljivi s podatki drugih obdobij zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) dne 31. 12. 2020, ki je do 31. 1. 2021 zadržal izvrševanje sklepov v postopkih davčne izvršbe razen v nujnih zadevah in odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), če je dolžnik fizična oseba; razen če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.Objava v Uradnem listu RS št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021- podaljšanje sklepa do 18 4. 2021.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2021

 NepObv 2021 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2021 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2021 velikost PO - po velikosti

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2021

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

236
4.722

 

314
5.691


363
10.083


886
50.903


210
22.171


111
4.350


263
30.670

Februar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

294
4.438
 

168
3.307

325
9.572

868
49.372

217
21.961

112
4.268

255
26.867

Marec
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


408
5.620

303
6.249

241
8.075

885
48.829

223
21.689

107
4.190

260
26.516
April
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

515

9.004

262

5.766

213

6.310

898

52.962

206

21.184

98

2.442

260

22.526

Maj
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

746

5.611

352

8.046

267

7.956

847

54.582

207

22.364

103

4.118

259

22.675

Junij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

653

8.850

445

7.520

206

6.768

488

21.009

572

54.208

102

1.853

253

22.511

Julij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

582

3.959

401

17.833

379

12.488

341

15.146

648

55.682

99

2.706

253

22.642

Avgust
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

546

6.505

311

17.347

374

10.621

387

18.348

600

40.375

124

15.369

256

22.744

September
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

788

12.403

304

7.264

456

21.634

337

20.926

590

39.236

124

13.680

259

23.481

Oktober
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

674

7.201

369

12.971

328

19.848

391

19.840

572

39.966

120

9.818

270

24.018

November
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

746

5.404

349

12.839

331

21.625

424

21.366

549

40.317

118

9.376

272

23.843

December
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

755

10.852

439

7.353

326

14.470

458

27.610

485

39.026

113

9.400

272

23.735

 

 

 

Datum zadnje objave: 10.1. 2022

(v 000 EUR) 
Leto 2021 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar**    2.004 20.714 19.443 4.761 14.166 191 325
Februar** 1.737 18.344 16.242 3.875 11.883 184 300
Marec** 1.611 16.920 15.680 3.923 11.275 184 298
April** 2.130 23.510 21.951 8.997 12.506 157 292
Maj 2.632 28.577 27.592 12.494 14.663 143 292
Junij 2.532 27.974 27.308 12.433 14.398 153 323
Julij 2.344 25.475 26.044 12.411 13.158 165 310
Avgust 2.372 25.698 25.629 12.231 12.938 158 303
September 2.849 27.609 26.802 12.983 13.644 156 19
Oktober 2.803 27.865 28.722 14.948 13.595 162 17
November 2.774 28.333 28.347 14.879 13.297 160 12
December 2.802 27.286 28.421 14.741 13.503 158 19
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 ** Podatki niso neposredno primerljivi s podatki drugih obdobij zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) dne 31. 12. 2020, ki je do 31. 1. 2021 zadržal izvrševanje sklepov v postopkih davčne izvršbe razen v nujnih zadevah in odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), če je dolžnik fizična oseba; razen če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.Objava v Uradnem listu RS št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021- podaljšanje sklepa do 18. 4. 2021.

 


.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2021

NepObv 2021 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2021 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)
    Leto 2021

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni
od 91
do
180 dni
od 181
do
365 dni
od 366
do
730 dni
od 731
do
1095 dni
nad
1095 dni
Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
213
534
 
 
275
2.741

302
1.119

543
6.576
 
221
4.046

110
597

 340
3.829
Februar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

106
245

174
1.988

259
1.134

542
5.524

211
3.403

115
576

330
3.372
Marec
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

104
338

97
1.819

182
740

575
5.529

214
3.351

101
606
 

329
3.299
April
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

704

4.682

10

120

154

2.564

618

6.573

197

2.647

114

1.588

333

3.777

Maj
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

797

1.795

494

4.762

106

2.853

594

8.471

194

4.191

118

1.127

329

4.392

Junij
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

694

1.684

565

4.445

13

155

345

5.409

474

9.921

120

1.213

321

4.482

Julij
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

522

921

303

1.069

318

3.986

259

3.962

504

10.581

116

1.006

322

4.519

Avgust
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

601

1.156

176

559

439

4.680

216

3.664

461

8.184

155

2.991

324

4.395

September
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.004

1.405

257

734

484

5.262

168

3.341

457

7.635

153

3.791

326

4.634

Oktober
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

913

3.137

345

876

241

1.577

354

6.558

459

7.955

156

3.870

335

4.748

November
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

840

1.634

357

2.545

244

1.030

398

6.434

441

8.059

160

4.095

334

4.550

December
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

887

2.070

358

2.530

233

1.117

421

6.558

409

7.324

160

4.201

334

4.620

 

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2021
 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2021

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 2021202020192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?