PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.


Statistike plačilnega prometa

Neporavnane obveznosti - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 10. 12. 2019

(v 000 EUR)
Leto 2019

Število
pravnih
oseb

Število
zadev v
blokadah*
Povprečni dnevni
znesek dospelih
neporavnanih
obveznosti
Od tega povprečni dnevni znesek dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova
sodnih
sklepov o
izvršbi
davčnega
dolga in
stroškov
davčne
izvršbe
zakonite
preživnine,
odškodnine
za škodo ...
izvršnice
Januar          3.878 63.752 243.942 173.720 68.932 - 1.289
Februar 3.710 62.880 231.243 164.400 65.714 - 1.129
Marec 3.782 61.812 237.873 167.347 69.748 - 778
April 3.514 60.286 229.260 164.308 64.403 - 549
Maj 3.642 57.685 231.393 166.207 64.683 - 503
Junij 3.659 56.306 238.215 172.057 65.713 - 445
Julij 3.612 54.384 244.624 173.859 70.358 - 406
Avgust 3.554 54.396 242.664 169.371 72.810 - 482
September 3.594 31.074 230.717 158.519 71.399 - 799
Oktober 3.690 31.606 231.466 155.713 74.669 - 1.083
November 3.654 32.086 221.256 147.194 73.094 - 968

*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.

 

Pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2019

 NepObv 2019 PD 5D PO - po področjih dejavnosti

 NepObv 2019 SR 5D PO - po statističnih regijah

 NepObv 2019 velikost PO - po velikosti

(v 000 EUR)

 

 

Leto 2019

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni

od 91
do
180 dni

od 181
do
365 dni

od 366
do
730 dni

od 731
do
1095 dni

nad
1095 dni

Januar
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 

1.259
20.509

 

431
9.618


446
53.338


529
28.559


561
39.215


247
23.628


405
69.075

Februar 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


939
4.874


573
10.424


463
53.445


551
24.125


520
37.471


265
30.557


399
70.346

Marec 
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.009
16.785

625
12.640

428
12.061

519
58.132

529
37.269

276
31.574

396
69.412
April
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

873
8.927

439
11.830

487
12.859

501
57.026

539
40.394

272
29.390

403
68.835
Maj
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.088
10.149


389
6.698


476
17.766


485
53.305


541
39.459


260
28.817


403
75.200

Junij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

957
6.558

548
7.743

489
21.733

466
51.786

548
40.163

251
29.328

400
80.904

Julij
- število pravnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


909
18.432

549
7.688

399
13.894

599
58.600

541
41.757

258
23.695

397
80.558

Avgust
-število pravnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR


840
14.405

493
8.898

482
10.927

551
59.325

529
44.134

252
19.585

407
85.389

September
-število pravnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.087

34.541

414

8.306

470

8.966

548

25.741

507

75.983

201

13.231

367

63.949

Oktober
-število pravnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.029

15.771

635

28.920

480

11.621

491

22.490

489

73.665

196

15.791

370

63.208

November
-število pravnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR

997

13.304

544

7.694

553

34.054

531

18.487

459

69.293

203

13.783

367

64.640

 

 

Datum zadnje objave:  10. 12. 2019

(v 000 EUR) 
Leto 2019 Število samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb Število zadev v blokadah* Povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti Od tega povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova:
sodnih sklepov o izvršbi davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe zakonite preživnine, odškodnine za škodo… izvršnice
Januar          3.868 139.987 52.685 23.115 29.161 257 152
Februar 3.828 131.291 49.991 21.307 28.394 217 73
Marec 3.910 127.982 47.521 19.908 27.325 199 90
April 3.278 123.581 45.614 19.384 25.953 196 81
Maj 3.646 121.184 46.046 19.218 26.572 185 72
Junij 3.895 117.447 46.069 19.223 26.526 207 114
Julij 3.687 85.007 43.466 18.950 24.164 188 165
Avgust 3.551 80.445 42.543 18.884 23.314 189 157
September 3.662 38.648 40.294 17.224 22.743 201 127
Oktober 3.777 39.855 39.041 16.968 21.756 190 126
November 3.717 38.938 37.815 17.385 20.112 189 129
*Število zadev v blokadah pomeni število posamičnih zadev, ki se nanašajo na neporavnane obveznosti.


.

 

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, leto 2019

NepObv 2019 PD 5D SP - po področjih dejavnosti
NepObv 2019 SR 5D SP - po statističnih regijah

(v 000 EUR)
    Leto 2019

Neprekinjeno število dni evidentiranih dospelih
neporavnanih obveznosti

do 30 dni od 31
do
90 dni
od 91
do
180 dni
od 181
do
365 dni
od 366
do
730 dni
od 731
do
1095 dni
nad
1095 dni
Januar
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR
 
1.203
3.212
 
386
1.271

368
2.156

393
3.834
 
464
9.726

297
6.566

 757
25.918
Februar 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.066
1.947

435
867

415
2.627

407
3.760

463
8.304

290
6.608

752
25.878
Marec 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.128
2.427

530
1.227

351
1.942

397
3.224

457
7.451

305
6.178

742
25.072
April 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.011
1.495

436
1.198

387
1.818

407
3.579

425
5.815

304
6.965

748
24.745
Maj 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

 

1.001
3.013

 

395
1.009

 

362
1.448

 

427
3.955

 

424
4.798

 

297
6.921

 

740
24.901

Junij 
- število s.p. in drugih fiz.oseb.
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.242
4.022

487
2.888

369
1.695

411
3.770

407
4.453

277
6.541

702
22.701

Julij
- število s.p. in drugih fizičnih oseb
- povprečni dnevni znesek v 000 EUR


1.077
2.244

462
2.697

346
1.687

433
3.402

406
4.660

285
6.644

678
22.131

Avgust
-število s.p. in drugih fizičnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR


899
3.579
 

474
1.217

395
2.998

426
3.253

406
4.599

286
7.229

665
19.669
September
-število s.p. in drugih fizičnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.245

8.158

408

1.004

407

2.781

409

2.832

365

5.374

252

4.736

576

15.410

Oktober
-število s.p. in drugih fizičnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.184

2.409

585

6.701

437

3.051

385

2.650

370

5.464

243

4.339

573

14.426

November
-število s.p. in drugih fizičnih oseb
-povprečni dnevni znesek v 000 EUR

1.140

1.827

448

1.517

527

6.696

404

3.946

384

5.592

235

4.031

579

14.226

                                              

 

Evidenca vsebuje le dospele neporavnane obveznosti iz naslova sodnih sklepov o izvršbi, iz naslova davčnega dolga in stroškov davčne izvršbe ter iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, od 29. 12. 2012 dalje pa tudi dospele neporavnane obveznosti iz naslova izvršnice do uvedbe postopkov zaradi insolventnosti, ne pa tudi ostalih neporavnanih obveznosti iz naslova neplačanih računov med upniki in dolžniki.

Arhiv

 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi - 2003-2018
 Poslovni subjekti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi po dnevih - 2003-2018

Podatki mesečnih poročil o dospelih neporavnanih obveznostih so na voljo v ZIP datotekah po letih, ki vsebujejo PDF datoteke:

  • po vrstah poslovnih subjektov (pravne osebe, samostojni podjetniki),
  • po številu dni blokade (nad 5 dni neprekinjeno, nad 60 dni neprekinjeno, nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih)
  • po velikostih, področjih dejavnosti in statističnih regijah.

 

Neporavnane obveznosti in dodatni kriterij

Pravne osebe

Samostojni podjetniki

Na voljo od leta

Ime datoteke

Na voljo od leta

Ime datoteke

nad 5 dni neprekinjeno

po velikosti

2011

NepObv_LLLL_velikost_PO

 

 

po področjih dejavnosti

2003

NepObv_LLLL_PD_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_PD_5D_SP

po statističnih regijah

2003

NepObv_LLLL_SR_5D_PO

2010

NepObv_LLLL_SR_5D_SP

nad 60 dni neprekinjeno*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60D_SP

nad 60 dni v zadnjih 90 dnevih*

po področjih dejavnosti

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_PD_60dV90D_SP

po statističnih regijah

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_PO

2012

NepObv_LLLL_SR_60dV90D_SP

* Podatki so na voljo do vključno leta 2015.

Leto 2018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-2003
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev in anonimizirano zbiranje podatkov o statistiki uporabe portala. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?