Na vsebino

Poročanje o gostih in prenočitvah

Vsebinska navodila

Pomembno

V Uradnem listu RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018 je bil objavljen nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki v 18. členu spreminja oprostitve plačila turistične takse (posamezne oprostitve ukinja ter dodaja nove). Spremembe, ki veljajo z dnem 15. 3. 2018, vplivajo na šifrant Razlogi oprostitve ali delnega plačila turistične takse v sistemu eTurizem AJPES, dnevno poročanje o gostih in prenočitvah, z vidika gostiteljev pa na pobiranje in odvajanje turistične takse.

Šifrant - Razlogi oprostitve ali delnega plačila turistične takse

Pojasnilo na primeru:

Skladno z ZSRT-1 postavka »polovično plačilo (50%) - turisti v kampih« z dnem 15. 3. 2018 ne velja več, glede na veljavni občinski odlok pa je lahko (ni pa to pravilo) posamezni kamp še vedno upravičen do zaračunavanja polovičnega plačila turistične takse tudi po 15. 3. 2018. V tem primeru znižano plačilo ne temelji na oprostitvi, ki velja za turiste v kampih (šifra 13 iz šifranta) temveč se upošteva postavka »polovično plačilo (50%) - predpis občine« (šifra 14 iz šifranta).

Za pravilno razumevanje oprostitev je potrebno poznati vsebino posameznih občinskih odlokov.

Dodatna pojasnila so na voljo tudi na strani Skupnosti občin Slovenije.

Navodila za poročanje v aplikacijo eTurizem

 Navodila za dnevno poročanje o gostih in prenočitvah

 Navodila za mesečno statistično poročanje

 Preverjanje nezaključenih zapisov o gostih

Pojasnila in povezave

Informacije v zvezi s prijavljanjem gostov (spletna stran Policije)

Objava podatkov s področja turizma (spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije)

Odgovori na vprašanja glede promocijske takse - po sestanku z Ministrstvom za Finance (spletna stran Skupnosti občin Slovenije)

Ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?