PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Splošno

Pomembno

Velja ne-izpodbojna domneva, da se je stranka postopka zaradi insolventnosti ali druga oseba seznanila z vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke v tem postopku ali drugega pravnega dejanja, ki je bilo objavljeno v rubriki Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti, s potekom osmih dni po objavi tega pravnega dejanja.

Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti

Objave podatkov in listin nastalih v postopkih zaradi insolventnosti.

Vpogled v vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti VS RS

Osnovni podatki o postopkih zaradi insolventnosti in seznam opravljenih procesnih dejanj za posameznega dolžnika.

Seznam upraviteljev

Seznam upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in seznam njihovih postopkov.


Kaj objavljamo?

Prek aplikacije eObjave so dostopni podatki in dokumenti nastali v postopkih zaradi insolventnosti, ki jih na spletni strani AJPES neposredno objavljajo stečajna sodišča.

Objavljamo:

 • podatke o posameznem postopku prisilne poravnave, stečaju, prisilni likvidaciji, poenostavljeni prisilni poravnavi, preventivnem prestrukturiranju in stečaju zapuščine.
 • sodne sklepe, izdane v postopkih (razen v ZFPPIPP določenih izjem),
 • oklice o začetku postopka, oklice o razpisih naroka in druge oklice ali pozive za glasovanje, ki jih po ZFPPIPP izda sodišče,
 • zapisnike o narokih in poteku sej upniškega odbora,
 • poročila upraviteljev, v postopku prisilne poravnave pa tudi poročila insolventnega dolžnika,
 • sezname preizkušenih terjatev,
 • vloge strank v postopkih in druga sodna pisanja, za katere ZFPPIPP določa, da se objavijo,
 • v stečajnem postopku tudi vse razpise javnih dražb in vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.

Objavljena so procesna dejanja v postopkih zaradi insolventnosti zoper:

 • gospodarsko družbo,
 • samostojnega podjetnika,
 • zasebnika (zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik, in kot poklic opravlja določeno dejavnost),
 • potrošnika (fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik) – podatki so dostopni na podlagi opravilne številke ali davčne številke ter imena in priimka dolžnika. Na podlagi iskanja samo po davčni številki je dostopna samo informacija ali postopek zaradi insolventnosti obstaja,
 • drugo osebo (izbrisana pravna oseba, kadar teče postopek stečaja nad po izbrisu najdenim premoženjem).

Podatki so dostopni brezplačno.

Posredovanje podatkov o postopkih v informatizirani obliki

Posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki je v pristojnosti Centra za informatiko na Vrhovnem sodišču RS. Podrobnejša pravila določa Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov.

Je iskalnik po Vpisniku zadev v postopkih zaradi insolventnosti, ki ga vodi Vrhovno sodišče RS. Na voljo so osnovni podatki o posamezni zadevi (postopku zaradi insolventnosti) in seznam opravljenih procesnih dejanj.

Iskanje podatkov o potrošniku je omogočeno na podlagi opravilne številke in na podlagi vnosa naslednjih kombinacij podatkov:

 • EMŠO ter ime in priimek,
 • davčna številka ter ime in priimek (na podlagi vnosa samo EMŠO ali davčne številke je dostopna samo informacija ali je postopek zaradi insolventnosti začet),
 • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in rojstni datum.

Ministrstvo za pravosodje objavlja aktualni seznam upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti ter seznam zadev oziroma postopkov, ki jih vodijo oziroma so jih vodili.

Ažuriranje: Objave se izvajajo on-line.

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?