Na vsebino

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

Splošno
Vstop v aplikacijo

REZ

Vpogled v podatke o proizvajalcih električne energije


V Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ) se vpišejo osebe, ki želijo v pravnem položaju zasebnika opravljati dejavnost proizvodnje električne energije, dejavnost pa opravljajo le z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za so-proizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW. 

Vpis v register: Vpis fizične osebe v register se opravi na podlagi vloge, v kateri stranka navede svoje podatke (ime in priimek, DŠ, naslov prebivališča, naslov nepremičnine  na oziroma v kateri je nameščena proizvodna naprava, naziv proizvodne naprave, zaporedna številka zadeve pod katero se vodi postopek izdaje deklaracije za proizvodno napravo pri Agenciji za energijo. Podatke o proizvodni napravi in o deklaraciji AJPES pridobi brezplačno pri Agenciji za energijo. O vsakem vpisu v register AJPES izda potrdilo, ki ga posreduje stranki in FURS.

Izbris iz registra: AJPES izbriše osebo iz registra na podlagi vloge stranke. Z vpisom prenehanja opravljanja dejavnosti v register, fizični osebi preneha pravni položaj zasebnika.

AJPES za izbris proizvajalca fizične osebe iz registra po uradni dolžnosti pridobi podatke  o zaporedni številki zadeve pod katero se vodi postopek pridobivanja deklaracije ter datum prenehanja veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo iz registra deklaracij proizvodnih naprav.

Podatki registra, razen osebnih podatkov, se na portalu AJPES objavljajo neposredno iz aplikacije. Vpogled v podatke registra je brezplačen.

AJPES podatke registra, vključno z osebnimi podatki, zagotavlja osebam, ki imajo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov določeno v zakonu.

Vir podatkov: fizična oseba in Agencija za energijo

Osveževanje: sproti (on-line) ter na podlagi podatkov s strani Agencije za energijo. Pravilnost podatkov o fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije je zagotovljena tudi s povezavo z registrom deklaracij za proizvodnje naprave pri Agenciji za energijo.

 VZOREC vloge za vpis v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije 

 VZOREC vloge za izbris iz Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?