Na vsebino


Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Poročila
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih
  • po ID zastavne pravice

  Prisilna sodna zastavna pravica Prisilna upravna zastavna pravica Prostovoljna notarska zastavna pravica Sodna prepoved razpolaganja Upravna prepoved razpolaganja Skupna vsota %
Motorna vozila
16.542 2.498 5.137 499 484 19.418 30,965%
Zaloge ali oprema na prostem
8.486 822 54.635 46 1.188 25.851 41,223%
Zaloge ali oprema v prostoru 8.708 902 31.778 28 108 17.441 27,812%
Skupna vsota 33.736 4.222 91.550 573 1.780 62.710 100,000%

V stolpcu Skupna vsota se seštevajo različne premičnine (če so na isti premični vpisane različne vrste pravic hkrati, se v stolpcu Skupna vsota šteje kot ena premičnina).

Pojasnilo: Število premičnin ni enako številu pravic. Ena premičnina oz. premoženje je lahko predmet večih pravic.

 

 

MESEC Prostovoljna zastava Prisilna sodna zastavna pravica Prisilna upravna zastavna pravica Sodna prepoved razpolaganja Upravna prepoved razpolaganja Skupaj
JANUAR 118 53 36 16 7 230
FEBRUAR 247 64 43 8 0 362
MAREC 164 183 49 10 7 413
APRIL 115 177 2 11 2 307
MAJ 121 464 31 0 3 619
JUNIJ 266 471 83 30 4 854
JULIJ 160 317 45 3 5 530
AVGUST 57 376 42 0 1 476
SEPTEMBER 209 772 115 12 2 1.110
OKTOBER 49 548 101 4 5 707
NOVEMBER 184 577 167 2 1 931
DECEMBER 188 501 56 7 15 767

Pojasnilo: Zadeva je vpisana za posamezno terjatev; v zadevi je lahko vpisana ena ali več premičnin.

 

 

 
                 
Leto
Prostovoljna notarska zastavna pravica
Prisilna sodna zastavna pravica Prisilna upravna zastavna pravica Sodna prepoved razpolaganja Upravna prepoved razpolaganja Prepoved razpolaganja
Rubež
SKUPAJ
2007
19.544
         
3.123
19.544
2008
23.601
         
3.795
23.601
2009
29.394
         
5.474
29.394
2010
32.533
         
7.253
32.533
2011
38.271
         
9.508
38.271
2012
46.812
        418
15.791
47.230
2013 51.943         972 36.741 52.915
2014 70.493         1.268 55.759 71.761
2015 77.898         1.305 67.465 79.203
2016 76.371         1.735 79.368 78.106
2017 78.333         1.772 75.018 80.105
2018 76.383         1.647 71.917 78.030
2019 80.104         1.546 70.157 81.650
2020 89.351 27.462 3.182 462 1.666 0 0 122.123
2021 91.550 33.736 4.222 573 1.780 0 0 131.861

Pojasnilo: Število premičnin ni enako številu zastavnih pravic. Posamezna premičnina ima lahko več zastavnih pravic.  
 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?