Na vsebino


Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Poročila
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih
  • po ID zastavne pravice

  Prisilna sodna zastavna pravica Prisilna upravna zastavna pravica Prostovoljna notarska zastavna pravica Sodna prepoved razpolaganja Upravna prepoved razpolaganja Skupna vsota %
Motorna vozila,
13.230 1.963 4.874 470 405 16.451 27,765%
Zaloge ali oprema na prostem
8.360 813 54.306 46 1.187 25.722 43,412%
Zaloge ali oprema v prostoru 8.423 833 31.293 28 105 17.078 28,823%
Skupna vsota 30.013 3.609 90.473 544 1.697 59.251 100,000%

V stolpcu Skupna vsota se seštevajo različne premičnine (če so na isti premični vpisane različne vrste pravic hkrati, se v stolpcu Skupna vsota šteje kot ena premičnina).

Pojasnilo: Število premičnin ni enako številu pravic. Ena premičnina oz. premoženje je lahko predmet večih pravic.

 

 

MESEC Prostovoljna zastava Prisilna sodna zastavna pravica Prisilna upravna zastavna pravica Sodna prepoved razpolaganja Upravna prepoved razpolaganja Skupaj
JANUAR 134 123 72 18 7 354
FEBRUAR 159 74 45 4 0 282
MAREC 76 190 33 11 6 316
APRIL 58 287 10 12 1 368
MAJ 55 692 54 0 4 805
JUNIJ 49 619 100 20 1 789

Pojasnilo: Zadeva je vpisana za posamezno terjatev; v zadevi je lahko vpisana ena ali več premičnin.

 

 

 
                 
Leto
Prostovoljna notarska zastavna pravica
Prisilna sodna zastavna pravica Prisilna upravna zastavna pravica Sodna prepoved razpolaganja Upravna prepoved razpolaganja Prepoved razpolaganja
Rubež
SKUPAJ
2007
19.544
         
3.123
19.544
2008
23.601
         
3.795
23.601
2009
29.394
         
5.474
29.394
2010
32.533
         
7.253
32.533
2011
38.271
         
9.508
38.271
2012
46.812
        418
15.791
47.230
2013 51.943         972 36.741 52.915
2014 70.493         1.268 55.759 71.761
2015 77.898         1.305 67.465 79.203
2016 76.371         1.735 79.368 78.106
2017 78.333         1.772 75.018 80.105
2018 76.383         1.647 71.917 78.030
2019 80.104         1.546 70.157 81.650
2020 89.351 27.462 3.182 462 1.666     122.123

Pojasnilo: Število premičnin ni enako številu zastavnih pravic. Posamezna premičnina ima lahko več zastavnih pravic.  
 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?