PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.


Poslovni register Slovenije

Poročila
Vstop v aplikacijo

ePRS

  • Iskanje po poslovnih subjektih
  • Iskanje po osebah
  • Kontrola fantazijskega imena

Za podatke o številu začetih in končanih postopkov zaradi insolventnosti glej eObjave v postopkih zaradi insolventnosti > Število postopkov.

Namen statistične raziskave 

AJPES objavlja konec vsakega četrtletja zbirne podatke Poslovnega registra Slovenije o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije se med poslovne subjekte štejejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti oziroma s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti ter glavne podružnice tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. 

Periodika

AJPES pripravlja podatke za objavo trimesečno. 

Okviri raziskave

Enota opazovanja: poslovni subjekt in glavna podružnica tujega poslovnega subjekta (s sedem-mestno identifikacijsko številko) 

Zajetje podatkov: vse pravnoorganizacijske oblike posameznih enot opazovanja

Način zbiranja podatkov: Podatki, ki se vodijo v PRS, se pridobijo od primarnih registrskih organov, ki so pooblaščeni za vodenje registrov, evidenc in razvidov o poslovnih subjektih, od poslovnih subjektov in iz drugih virov v skladu z zakonskimi predpisi. AJPES pripravi podatke za potrebe statistične raziskave v zbirni obliki.

Vir podatkov: vzpostavljena podatkovna baza PRS po stanju na določen dan

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije

Datum objave: 14. 10. 2019 (po stanju na dan 30.9. 2019)

AJPES je uvedel že v letu 2008 spremenjen način objavljanja podatkov o gibanju števila poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije na spletnem portalu AJPES. Spremembe se nanašajo na nov način razvrščanja poslovnih subjektov po veljavnih pravnoorganizacijskih oblikah, ki je usklajen z razvrščanjem poslovnih subjektov po pravnoorganizacijskih oblikah na drugih področjih dela AJPES ter na oblikovno in vsebinsko prenovo informacije.

 

Informacije o številu novo registriranih in številu izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah

V Poslovnem registru Slovenije (PRS) je vpisanih okoli 221.000 poslovnih subjektov, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi določene dejavnosti. V primerjavi z letom 2018 sta za leto 2019 značilna večji vpis poslovnih subjektov v PRS in izbris poslovnih subjektov iz PRS. Dinamiko vpisov in izbrisov prikazuje pregled.

 Število novo registriranih in število izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah, v mesecih leta 2019 

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, po četrtletjih

 1. četrtletje 2019

 2. četrtletje 2019

 3. četrtletje 2019

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti SKD in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2019

 2. četrtletje 2019

 3. četrtletje 2019

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2019

 2. četrtletje 2019

 3. četrtletje 2019

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2019

 2. četrtletje 2019

 3. četrtletje 2019

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po pravnoorganizacijskih oblikah, po četrtletjih

 1. četrtletje 2019

 2. četrtletje 2019

 3. četrtletje 2019

Arhiv

 Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, po četrtletjih (2008 - 2018)

Življenjska doba gospodarskih subjektov v Sloveniji - število vpisov in izbrisov po letih (2009 - 2018)

 Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po pravnoorganizacijskih oblikah, po četrtletjih (2008 - 2018)

 Novo registrirani in izbrisani poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije, po mesecih (2009 - 2018)

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti SKD in po skupinah

201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (stanje na zadnji dan četrtletja)

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po skupinah

201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (stanje na zadnji dan četrtletja)

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah

2018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (stanje na zadnji dan četrtletja)

Zbirni podatki o številu poslovnih subjektov v PRS

 31. 12. 200730. 9. 200730. 6. 2007, 31. 3. 2007, 31. 12. 2006 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev in anonimizirano zbiranje podatkov o statistiki uporabe portala. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?