Na vsebino

Poslovni register Slovenije

Nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Vstop v aplikacijo

ePRS

  • Iskanje po poslovnih subjektih
  • Iskanje po osebah
  • Kontrola fantazijskega imena

Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov poslovnega registra se zaračunava po Tarifi nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije kot sledi:

Zap.št.  Storitve   Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.1 IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE    a) z zagotovljenimi dnevnimi spremembami  b) z zagotovljenimi tedenskimi spremembami  c) z zagotovljenimi mesečnimi spremembami   
  v ožjem naboru v širšem naboru v ožjem naboru v širšem naboru v ožjem naboru v širšem naboru
1.1.1 Prevzem podatkov o vseh enotah Poslovnega registra Slovenije z    22% DDV 19.928,70 26.903,44 15.942,96 21.523,24 13.285,80 17.936,44 vsako leto, mesečno
brez DDV 16.335,00 22.052,00 13.068,00 17.642,00 10.890,00 14.702,00
  (1.1.1.1 a) (1.1.1.2 a) (1.1.1.1 b) (1.1.1.2 b) (1.1.1.1 c) (1.1.1.2 c)
1.1.2 Prevzem podatkov o subjektih, ki so predmet vpisa v Sodni register z    22% DDV         6.642,90 8.968,22 vsako leto, mesečno
brez DDV         5.445,00 7.351,00
          (1.1.2.1) (1.1.2.2)
1.1.3 Prevzem podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih z    22% DDV         3.985,74 5.380,20 vsako leto, mesečno
brez DDV         3.267,00 4.410,00
          (1.1.3.1) (1.1.3.2)
Zap.št.  Storitve   Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.2 PREVZEM PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE PREKO SPLETNEGA SERVISA    do 500 poizvedb a) do 500 enot b) do 1.000 enot c) do 2.000 enot d) do 5.000 enot  
1.2.1 Prevzem podatkov poslovnih subjektov v minimalnem naboru po izboru uporabnika za izbrano število poslovnih subjektov   z     22% DDV   301,34 542,90 1.084,58 2.712,06 vsako leto, mesečno
brez DDV   247,00 445,00 889,00 2.223,00
    (1.2.1 a) (1.2.1 b) (1.2.1 c) (1.2.1 d)
1.2.2 Prevzem podatkov poslovnih subjektov v minimalnem naboru po izboru uporabnika za določeno število poizvedb  z     22% DDV 211,06         pred opravljeno storitvijo
brez DDV 173,00        
  (1.2.2)        
1.2.3 Prevzem podatkov v ožjem naboru za izbrano število enot PRS  z     22% DDV - 406,26 732,00 1.464,00 3.661,22 vsako leto, mesečno
brez DDV   333,00 600,00 1.200,00 3.001,00
    (1.2.3 a) (1.2.3 b) (1.2.3 c) (1.2.3 d)
1.2.4 Prevzem podatkov o enotah PRS v ožjem naboru za določeno število poizvedb z     22% DDV 284,26         pred opravljeno storitvijo
brez DDV 233,00        
  (1.2.4)        
1.2.5 Prevzem podatkov v širšem naboru za izbrano število enot PRS  z     22% DDV   549,00 988,20 1.977,62 4.942,22 vsako leto, mesečno
brez DDV   450,00 810,00 1.621,00 4.051,00
    (1.2.5 a) (1.2.5 b) (1.2.5 c) (1.2.5 d)
1.2.6 Prevzem podatkov o enotah PRS v širšem naboru za določeno število poizvedb z     22% DDV 384,30         pred opravljeno storitvijo
brez DDV 315,00        
  (1.2.6)        
Zap.št.  Storitve   Osnova za obračun/nadomestilo v EUR  (zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.3 IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE NA PODLAGI POSAMEZNEGA NAROČILA    za vsakih začetih 500 enot  celotna zbirka  
  izdelava ožjega izbora izdelava širšega izbora izdelava ožjega izbora izdelava širšega izbora
z    22% DDV 39,04 52,46     po opravljeni storitvi
brez DDV 32,00 43,00
  (1.3.1) (1.3.3)

z    22% DDV

brez DDV

 

    9.300,06 12.555,02 pred opravljeno storitvijo
7.623,00 10.291,00
(1.3.2) (1.3.4)
Zap.št.  Storitve   Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.4 IZDELAVA ZBIRNIH PODATKOV PO KRITERIJIH NAROČNIKA    stroški dela na uro  
z 22% DDV 19,89 po opravljeni storitvi 
brez DDV 16,30
  (1.4.1)
Zap.št.  Storitve   Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.5 POSREDOVANJE PODATKOV V MREŽO EVROPSKEGA POSLOVNEGA REGISTRA    Osnovni pregled podatkov Pregled podatkov odgovornih oseb Izpisek iz PRS  
z 22% DDV 2,56 3,66 6,34 po opravljeni storitvi, četrtletno 
brez DDV 2,10 3,00 5,20
  (1.5.1) (1.5.2) (1.5.3)

Uredba o sodnem registru med drugim določa, da je AJPES upravičen do nadomestila za izstavitev izpisa v skladu z 48. in 48.a členom Zakona o sodnem registru. Višina nadomestila je določena v Zakonu o sodnih taksah.

Zap. št. Storitev Osnova za obračun Nadomestilo v EUR brez DDV Nadomestilo v EUR z 22 % DDV Rok obračuna oziroma plačila
111 Izstavitev rednega in sestavljenega izpisa iz sodnega registra Posamezna začeta stran izpisa 2,69 3,28 Pred izstavitvijo izpisa
112 Izstavitev naslednjega izvoda rednega in sestavljenega iz sodnega registra Posamezna začeta stran izpisa 1,34 1,64 Pred izstavitvijo izpisa
113 Izstavitev izpisa listine Posamezna začeta stran izpisa 0,16 0,20 Pred izstavitvijo izpisa

Višina nadomestila za izstavitev rednega izpisa iz sodnega registra in izpisa listin se izračuna na podlagi števila strani, ki jih izpis obsega.

Nadomestilo za izpis naslednjega izvoda rednega izpisa iz sodnega registra plača naročnik izpisa, ki želi istočasno več izvodov istega izpisa, za drugi in vsak naslednji izvod izpisa.

Višina nadomestila za izstavitev naslednjih izvodov izpisa se izračuna na podlagi števila strani, ki jih naslednji izvodi izpisa obsegajo.

 

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?