To content

ePRS

Iskanje po osebah

VNOS ISKALNIH POGOJEV

Vpogled v podatke, v kateri enoti poslovnega registra je določena oseba ustanovitelj oziroma družbenik, zastopnik in član organa nadzora je omogočen na podlagi vnosa ustreznih iskalnih pogojev.
Pri fizičnih osebah je dostop do podatkov omogočen na podlagi vnosa kombinacije osebnega imena ter EMŠO oziroma osebnega imena in davčne številke oziroma osebnega imena ter naslova prebivališča vpisanega v poslovni register, pri pravnih osebah pa z uporabo imena oz. firme, matične ali davčne številke.


Iskanje po fizičnih osebah

Iskanje po pravnih osebahCOOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?