PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

Splošno
Vstop v aplikacijo

REZ

Vpogled v podatke o proizvajalcih električne energije


V Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ) se vpišejo osebe, ki želijo v pravnem položaju zasebnika opravljati dejavnost proizvodnje električne energije, dejavnost pa opravljajo le z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za so-proizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW. Fizične osebe, ki dejavnost proizvodnje električne energije opravljajo v pravnem položaju samostojnega podjetnika posameznika ali nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se ne vpisujejo v REZ.

Vpis v register: Vpis fizične osebe v register se opravi na podlagi vloge, v kateri stranka navede svoje podatke (ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča) in številko deklaracije proizvodne naprave, s katero proizvaja električno energijo. Ostale podatke o napravi, ki se vpišejo v register, AJPES pridobi od Agencije za energijo. O vsakem vpisu v register AJPES izda potrdilo, ki ga posreduje stranki in FURS.

Izbris iz registra: AJPES izbriše osebo iz registra na podlagi vloge stranke. Z vpisom prenehanja opravljanja dejavnosti v register, fizični osebi preneha pravni položaj zasebnika.

Podatki registra, razen osebnih podatkov, se na portalu AJPES objavljajo neposredno iz aplikacije. Vpogled v podatke registra je brezplačen.

AJPES podatke registra, vključno z osebnimi podatki, zagotavlja osebam, ki imajo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov določeno v zakonu.

Vir podatkov: fizična oseba

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov o fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije je zagotovljena tudi s povezavo z registrom deklaracij za proizvodnje naprave pri Agenciji za energijo.

 VZOREC vloge za vpis v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije 

Pomembno za upokojence in osebe pred upokojitvijo!

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 13. členu določa, da se obvezno zavarujejo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje po tem zakonu, v 15. členu pa določa, da se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, kamor sodi tudi proizvodnja električne energije. V 13. členu ZPIZ-2 je še določeno, da, če oseba hkrati izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po več zavarovalnih podlagah, določenih v tem zakonu, se obvezno zavaruje po tisti zavarovalni podlagi, ki je v tem zakonu navedena pred drugimi.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?