LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

eINSOLV

Vpogled v Vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti VS RS

Search results

Poizvedba v bazi INS vpisnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ob 11.08.2020   20:48

Iskalni pogoji:


Ni zadetkov za navedene iskalne pogoje!

Iskanje lahko ponovite s spremenjenimi iskalnimi pogoji.

Aplikacija vrne podatek o postopku zaradi insolventnosti, če so v iskalniku izpolnjena polja:
  • opravilna številka postopka
  • dolžnik (ime in priimek dolžnika oziroma naziv poslovnega subjekta) ali matična številka ali davčna številka, ko ne gre za potrošnika
  • dolžnik (ime in priimek), naslov in rojstni datum, ko gre za potrošnika
  • dolžnik (ime in priimek dolžnika) in EMŠO, ko gre za potrošnika
  • dolžnik (ime in priimek) in davčna številka, ko gre za potrošnika
Informacija o tem ali je nad fizično osebo (potrošnikom) začet postopek zaradi insolventnosti, se vrne v primeru, če je v iskalnik vnesena EMŠO ali davčna številka. Popolni podatki iz 1. točke prvega odstavka 122. člena ZFPPIPP-A so na voljo le v primeru iskanja po zgoraj navedenih kombinacijah.

REPEAT SEARCHCOOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?