Na vsebino

Identifikator pravnih subjektov LEI

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Legal Entity Identifier (LEI) oz. identifikator pravne osebe je edinstvena 20-mestna koda, ki se dodeljuje po standardu ISO 17442 »Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)« (Finančne storitve – identifikator pravne osebe). Namen LEI je globalna enolična identifikacija pravne osebe.

Sistem globalnega identifikatorja pravnih subjektov (LEI) je decentraliziran sistem, ki vključuje lokalne operativne enote (LOUs), GLEIF in končne uporabnike, ki dostopajo do odlagališča LEI prek licence za odprte podatke. Sistem vključuje tudi druge partnerje, ki sodelujejo ali podpirajo GLEIF prek posameznega sporazuma. Nadzor na GLEIS izvaja Nadzorni odbor LEI (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee – LEI  ROC).

GLEIF je neprofitna organizacija, ustanovljena za podporo izvajanja in uporabe LEI. GLEIF zagotavlja integriteto delovanja globalnega LEI sistema. GLEIF upravlja  tehnično infrastrukturo ter zagotavlja brezplačen dostop do celotne svetovne baze podatkov o LEI.

LEI vsebuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enolično identifikacijo pravnih subjektov, ki sodelujejo v finančnih transakcijah. Podatki, ki so trenutno na voljo (podatki prve ravni) zagotavljajo odgovor na vprašanje "kdo je kdo". Dopolnitev predstavljajo podatki druge ravni, ki omogočajo odgovor na vprašanje "kdo ima v lasti koga".

Pri poročanju o obvladujočih družbah morajo vlagatelji za svojo neposredno (»Direct Parent«) in končno matično družbo (»Ultimate Parent«) obvezno vnesti podatke za zapis o odnosu (»Relationship Record«) ali uveljaviti izjemo od poročanja. V primeru uveljavitve izjeme od poročanja morajo vlagatelji navesti razlog.

Razlogi za uveljavljanje izjeme so lahko:

Fizične osebe (Natural Persons) Pravna oseba je pod nadzorom fizičnih oseb, brez kakršne koli vmesne pravne osebe, ki bi ustrezala opredelitvi računovodske-konsolidacije obvladujoče družbe.
Ni konsolidacije (Non Consolidating) Pravna oseba je pod nadzorom obvladujočih družb, za katere se ne pripravlja konsolidiranih računovodskih izkazov.
Neznane osebe (No Known Person) Osebe, ki nadzorujejo družbo niso poznane (npr. razpršena lastniška struktura).
Pravne ovire (Legal Obstacles) Ovire v zakonih ali predpisih preprečujejo posredovanje ali objavo teh informacij. AJPES ne preverja ali analizira pravne veljavnosti ovire.
Neobstoj privolitve (Consent Not Obtained) Za posredovanje ali objavo podatkov je potrebno soglasje obvladujoče družbe, ki pa ni bilo izdano oziroma z obvladujočo družbo ni bilo možno vzpostaviti stika. Pridobivanje morebitnih soglasij je dolžnost vlagatelja. AJPES ne preverja ali analizira pravne veljavnosti ovire.
Zavezujoče pogodbene obveznosti (Binding Legal Commitments) Zavezujoče pogodbene obveznosti preprečujejo posredovanje ali objavo podatkov. AJPES ne preverja ali analizira pravne veljavnosti ovire.
Oškodovanje ni izključeno (Detriment not Excluded) Vlagatelj se je posvetoval z obvladujočo družbo o posredovanju podatkov v GLEIS, vendar ne more potrditi, da posredovanje ali objava podatkov ne bi škodilo vlagatelju ali obvladujoči družbi. Izjema vključuje vse razloge, ki jih, na podlagi izjave vlagatelja, v podobnih okoliščinah za sprejemljive upoštevajo oblastni organi.
Razkritje škodljivo (Disclosure Detrimental) Razkritje teh informacij bi škodilo vlagatelju ali obvladujoči družbi. Izjema vključuje vse razloge, ki jih, na podlagi izjave vlagatelja, v podobnih okoliščinah za sprejemljive upoštevajo oblastni organi.

V primeru razkritja matične družbe morajo vlagatelji vnesti LEI matične družbe oziroma vnesti osnovne podatke, če matična družba nima LEI. 

Strošek LEI predstavlja začetno nadomestilo za izdajo in letno nadomestilo za podaljševanje veljavnosti LEI kode. 

Izdajatelji LEI - imenovani tudi lokalni registrski organi LOU - kot je AJPES,  omogočajo registracijo, obnovo in druge LEI storitve ter delujejo kot enotna dostopna točka za pravne osebe, ki želijo pridobiti LEI.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?