Na vsebino

Aplikacija za predložitev zaključnih poročil za leto 2016 je na voljo

Novica

Aplikacija za predložitev zaključnih poročil za leto 2016 je na voljo

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, nad katerimi se je v letu 2016 začel postopek stečaja ali likvidacije, oziroma so bili izbrisani v letu 2016, morajo v skladu z 58. in 59. členom ZGD-1 predložiti zaključno poročilo na dan pred začetkom postopka oziroma na dan pred prenehanjem, v rokih, določenih z zakonom, ki ureja davčni postopek. Pri tem upoštevajo nove Slovenske računovodske standarde (2016), Enotni kontni okvir in Priporočeni enotni kontni načrt. Poslovni subjekti, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, jih začnejo uporabljati 1.1.2016, preostali poslovni subjekti pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.


Zaključno poročilo je treba predložiti za namen državne statistike in brezplačne javne objave.

Tudi društva in nepridobitne organizacije lahko za predložitev zaključnega poročila uporabijo poenotene obrazce spletne aplikacije.

 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?