Na vsebino

V aplikaciji eOBJAVE je ponovno omogočeno iskanje objav v postopkih zaradi insolventnosti po datumu objave

Novica
Skladno s 122. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je bil spremenjen z ZFPPIPP-A (Uradni list RS, št. 40/09) in se je začel uporabljati 1. 7. 2009 se podatek o davčni številki in EMŠO dolžnika, ki je potrošnik, ne sme več objavljati; spremenjeni so tudi iskalni pogoji.

V aplikaciji eObjave so podatki in dokumenti o insolventnem postopku zoper dolžnika – potrošnika (razen davčne številke) dostopni na podlagi vnosa kateregakoli iskalnega kriterija (po datumu objave, opravilni številki, sodišču, ki vodi postopek …), razen na podlagi vnosa imena in priimka potrošnika. Podatek o davčni številki potrošnika je dostopen samo na podlagi vnosa davčne številke ter imena in priimka potrošnika.

V aplikaciji eINSOLV je dostop do podatkov o insolventnem postopku zoper dolžnika – potrošnika mogoč na podlagi vnosa enega od naslednjih iskalnih kriterijev:
Iskalnik vrne zadetke, če so iskalni pogoji oziroma kombinacije iskalnih pogojev pravilno vpisane.


Na podlagi vnosa davčne številke ali EMŠO potrošnika pa je dostopna samo informacija ali je nad dolžnikom - potrošnikom začet stečajni postopek.

Podatke o postopkih zaradi insolventnosti v elektronski obliki od 1. 10. 2009 dalje zagotavlja Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS.

VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?