Na vsebino

Za pregled dovoljenj lastnika za poslovanje družbe na določenem naslovu so pristojna registrska sodišča

Novica

Za pregled dovoljenj lastnika za poslovanje družbe na določenem naslovu so pristojna registrska sodišča

  • AJPES na podlagi 3. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) vodi, upravlja in vzdržuje Poslovni register Slovenije (PRS). PRS je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
  • Sodni register vodi sodišče na podlagi Zakona o sodnem registru (ZSReg), od leta 2008 dalje, na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-B), pa sodni register kot sestavni del PRS upravlja AJPES.
  • Registrski postopki gospodarskih družb sodijo v pristojnost registrskih (okrožnih) sodišč.
  • AJPES je registrski organ za samostojne podjetnike, zato na podlagi 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz PRS, če na podlagi obvestila lastnika objekta ugotovi, da je pri podjetniku v PRS kot njegov poslovni naslov vpisan naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.

 

Dovoljenje lastnika nepremičnine za poslovanje subjekta na naslovu, kjer se nepremičnina nahaja, se zahteva od uveljavitve novele ZGD-1H, to je od 9. 10. 2013 dalje. Pred tem datumom tovrstno dovoljenje v registrskem postopku ni bilo potrebno.

Predlog za spremembo poslovnega naslova družbe je upravičen vložiti zakoniti zastopnik družbe.

 Postopek izbrisa subjekta iz sodnega registra v primeru, da ta nima soglasja osebe, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe, registrsko sodišče uvede skladno z določbo 433. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) na predlog upravičenega predlagatelja (in ne po uradni dolžnosti). Lastnik objekta mora predlogu za izbris priložiti dokaz o lastništvu objekta in ga vložiti pri pristojnem registrskem sodišču (glede na sedež subjekta, katerega izbris predlaga).
    

AJPES je registrski organ za samostojne podjetnike, zato na podlagi 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz PRS, če na podlagi obvestila lastnika objekta ugotovi, da je pri podjetniku v PRS kot njegov poslovni naslov vpisan naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.

 

 

 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?