Na vsebino

Za pridobitev podatkov o tem, kje je posamezna oseba družbenik, ustanovitelj ali član organa nadzora, so pristojna registrska sodišča

Novica

Za pridobitev podatkov o tem, kje je posamezna oseba družbenik, ustanovitelj ali član organa nadzora, so pristojna registrska sodiščaAJPES v zadnjem času prejema vse več zaprosil strank za posredovanje podatkov o posamezni osebi, in sicer stranke potrebujejo podatke, v katerem subjektu je posamezna oseba družbenik, ustanovitelj ali član organa nadzora.

50. člen ZSReg v 2. odstavku določa, da nihče nima pravice do dostopa do podatkov na način, ki bi mu omogočal ugotovitev naslednjih dejstev:
1. ali je določena oseba ustanovitelj (družbenik) v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj (družbenik);
2. ali je določena oseba član uprave oziroma nadzornega sveta v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je član uprave oziroma nadzornega sveta.

V skladu z 51. členom ZSReg imajo, ne glede na določbo prejšnjega člena, naslednje osebe pravico do dostopa do naslednjih podatkov:

1. upnik ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov o tem:
2. državni organ ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov o tem: 3. pravna oseba (subjekt vpisa) ima pravico do vpogleda in izpisa podatkov o tem:
O dostopu do podatkov o tem, kje je določena oseba družbenik, zastopnik, ustanovitelj, član organa nadzora ipd. v skladu z 52. členom ZSReg odloči pristojno registrsko (okrožno) sodišče na podlagi obrazložene pisne zahteve upravičene osebe iz 51. člena ZSReg. Zahtevi morajo biti predložene listine in drugi dokazi o obstoju okoliščin, zaradi katerih je dostop do podatkov dopusten.

Zaradi navedenega AJPES podatkov o tem, ali in v katerem subjektu vpisa je posamezna oseba družbenik, ustanovitelj ali član organa nadzora prosilcem ne more posredovati.

VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?