Na vsebino

Zaradi sprememb predpisov so v aplikacijah eOBJAVE in eINSOLV spremenjeni iskalni pogoji za iskanje podatkov o osebnih stečajih

Novica
Skladno s 122. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je bil spremenjen z ZFPPIPP-A (Uradni list  RS, št. 40/09) in se je začel uporabljati 1. 7. 2009 se podatek o davčni številki in EMŠO dolžnika, ki je potrošnik, ne sme več objavljati. Zato objave o insolventnih postopkih v aplikaciji eObjave o dolžniku – potrošniku na podlagi iskalnega kriterija od… do… po datumu objave in datumu dejanja niso več dostopni.
 
Objave o dolžnikih – potrošnikih so dostopne na podlagi vnosa opravilne številke ali kombinacije podatkov o davčni številki in imenu in priimku dolžnika.
 
V aplikaciji eINSOLV je mogoče na podlagi davčne številke ali EMŠO preveriti ali je nad dolžnikom – potrošnikom začet stečajni postopek. Dostop do podatkov o insolventnem postopku zoper dolžnika – potrošnika pa je mogoč na podlagi vnosa enega od naslednjih iskalnih kriterijev:
 
Iskalnik vrne zadetke, če so iskalni pogoji oziroma kombinacije iskalnih pogojev pravilno vpisane.
 
Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS bo od 1. 10. 2009 dalje omogočil posredovanje podatkov v postopkih zaradi insolventnosti  v elektronski obliki (kot spletno storitev) uporabnikom, ki bodo v ustrezni elektronski obliki posredovali eno od navedenih kombinacij podatkov za posameznega ali več dolžnikov.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?