Na vsebino

Sistem VEM nudi storitve za gospodarske družbe in samostojne podjetnike prek portala VEM , na točkah VEM in pri notarjih.

V sistem VEM je vključenih 146 točk VEM v Sloveniji, AJPES kot točka VEM opravlja storitve v 12 izpostavah. Točke VEM so organizirane tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE), SPIRIT Slovenija, javne agencije, na drugih točkah VEM  ter pri notarjih. Notarji imajo med točkami VEM poseben položaj, saj so pooblaščeni za sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register, medtem ko so ostale točke VEM pooblaščene le za sprejemanje določenih vlog za registracijo gospodarskih družb in njihovih delov, za sprejemanje vseh vrst vlog za poslovne enote ter za sprejemanje vseh vrst vlog za samostojne podjetnike. Registrska sodišča nimajo položaja točke VEM, vendar skladno z Zakonom o sodnem registru prek e-VEM sistema izvajajo postopke po uradni dolžnosti za vse vrste subjektov vpisa v sodni register ter postopke za subjekte vpisa v sodni register, ki vlogo lahko vložijo tudi v pisni obliki (na krajevno pristojnem sodišču).

Vloge za ustanovitev gospodarskih družb je v Sloveniji tako mogoče oddati na okrog 250 mestih, za registracijo samostojnih podjetnikov pa na malo manj kot 150 točkah VEM.

  Ustanovitev Vpis sprememb Izbris

Gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v Sodni register 

Točke VEM (AJPES, OZS, GZS, SPIRIT, upravne enote) DA – za d.o.o., če so izpolnjeni določeni pogoji1   DA – za d.o.o., če so izpolnjeni določeni pogoji1  
DA – za podružnice d.o.o. DA – za podružnice d.o.o. DA – za podružnice d.o.o.
Notarji DA DA DA
Sodišča DA – če je vlogo dovoljeno vložiti v pisni obliki3   DA – če je vlogo dovoljeno vložiti v pisni obliki3 DA – če je vlogo dovoljeno vložiti v pisni obliki3
  DA - za vse spremembe po uradni dolžnosti DA - za vse spremembe po uradni dolžnosti
Oddaljeni dostop (od doma) DA - za enoosebne d.o.o.      

Poslovne enote gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v Sodni register2

Točke VEM (AJPES, OZS, GZS, SPIRIT, upravne enote) DA DA DA

Samostojni podjetniki

Točke VEM (AJPES, OZS, GZS, SPIRIT, upravne enote) DA DA DA
Oddaljeni dostop (od doma) DA DA DA
Opombe:
1. Pogoji so določeni v petem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer: točka VEM lahko sprejme vlogo, ki se nanaša na družbo z omejeno odgovornostjo, če gre za ustanovitev na podlagi družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki je sestavljen na predpisanem obrazcu in če je ustanovitveni kapital v celoti vplačan v denarju; če gre za spremembo družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki je sestavljen na predpisanem obrazcu in se spreminja sedež ali firma; če se spreminjajo podatki o zastopnikih ali poslovnem naslovu; če gre za vpis nameravane firme; če gre za vpis ustanovitev, spremembe podatkov ali prenehanje podružnice d.o.o. Poleg tega lahko točka VEM sprejme vlogo za spremembo dejavnosti vseh vrst subjektov vpisa v Sodni register, ker se dejavnosti vpisujejo samo v poslovni register, ne pa tudi v Sodni register.

2. Poslovne enote so deli poslovnih subjektov, ki se vpišejo samo v poslovni register (skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije) in niso predmet vpisa v Sodni register.

3. Pogoji so določeni v prvem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer: v elektronski obliki morajo biti vloženi:
  • vsi predlogi, ki se nanašajo na subjekt vpisa, organiziran kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo,
  • predlog za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe,
  • vsi predlogi, ki se nanašajo na podružnico gospodarske družbe ali podružnico tujega podjetja.
Drugi predlogi za vpis v sodni register pa so lahko po izbiri predlagatelja vloženi v elektronski ali pisni obliki.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?