PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Vpis družbe z omejeno odgovornostjo

Splošno

Skladno z Zakonom o sodnem registru je AJPES pooblaščen za upravljanje podatkovne baze sodnega registra kot sestavnega dela Poslovnega registra Slovenije (PRS). Zaradi združitve obeh registrov sta se postopek vpisa v sodni register in postopek vpisa v PRS združila v en postopek.

Postopek vpisa gospodarske družbe v PRS / sodni register:

  • postopek se izvede prek sistema e-VEM v elektronski obliki,
  • predlog za vpis v sodni register je mogoče vložiti na točki SPOT ali pri notarju,
  • postopki vpisa ali spremembe podatkov v PRS / sodnem registru, ki jih gospodarske družbe izvedejo prek točk SPOT, so brezplačni,
  • o predlogu za vpis v sodni register odloči sodišče,
  • podatki o vpisu in listine, ki so podlaga za vpis se objavijo na spletni strani AJPES neposredno po vpisu v sodni register,
  • sklep o vpisu v sodni register prejme gospodarska družba v papirni ali elektronski obliki (v varni elektronski poštni predal).

Zakon o gospodarskih družbah v 10. a členu določa omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb in pridobivanju deležev v gospodarskih družbah. Obstoj omejitve pomeni, da oseba ne more ustanoviti gospodarske družbe oziroma pridobiti deleža v gospodarski družbi, kar se preverja v sistemu e-VEM pred oddajo predloga za vpis oziroma pred vpisom gospodarske družbe v sodni register.

Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v predlogu za vpis, mora (skladno s četrtim odstavkom 4. člena Zakona o sodnem registru, ki velja od 9.10.2013) predlogu za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overi upravna enota, notar ali točka SPOT.

  Zakon o sodnem registru (Register predpisov RS)
  Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Register predpisov RS)
  Uredba o sodnem registru (Register predpisov RS)
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?