PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Vpis sobodajalca

Pogosta vprašanja

Registracija sobodajalcev

Kategorizacija je razvrščanje nastanitvenih obratov po vrsti, kakovosti opremljenosti in storitvah v različne kakovostne skupine - kategorije.

Nastanitveni obrati, razvrščeni v skupine so:
- hoteli, moteli, penzioni in gostišča;
- kampi;
- apartmaji-počitniška stanovanja in počitniške hiše;
- sobe;
- kmetije z nastanitvijo;
- marine.

Kategorija se označuje z zvezdicami, razen pri kmetijah z nastanitvijo, kjer se označuje z jabolki. Kategorija nastanitvenega obrata velja 5 let (za nastanitvene obrate, ki jih ocenijo ocenjevalci) oziroma do spremembe kategorije (za nastanitvene obrate, ki jih izvajalci dejavnosti ocenijo sami).
Do treh zvezdic ali jabolk kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu, v skladu s standardi, ki so za posamezno vrsto nastanitvenega obrata oziroma kategorijo določeni v prilogi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

V primerih, ko se ocenjuje:
- hotel in kamp s štirimi ali petimi zvezdicami,
- hotel s štirimi ali petimi zvezdicami in oceno superior,
- motel, penzion in gostišče s štirimi zvezdicami,
- apartma - počitniško stanovanje in počitniška hiša s štirimi zvezdicami,
- soba s štirimi zvezdicami ali
- kmetija z nastanitvijo s štirimi jabolki,
pa mora kategorijo nastanitvenega obrata določiti (zunanji) ocenjevalec.

Kategorizacija nastanitvenih obratov je obvezna.
Sobodajalec lahko kategorizacijske liste izpolni ročno ali prek elektronskega sistema kategorizacije nastanitvenih obratov, ki na enostaven način in po korakih omogoča pridobitev ustrezne kategorije. Elektronski sistem kategorizacije je dostopen na spletnih straneh Slovenske turistične organizacije.

Pomembni dokumenti, register ocenjevalcev in ostale informacije so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 
Izvajalec dejavnosti mora izpolnjen evidenčni list, kategorizacijski list, poročilo o samoocenitvi ter poročilo o ocenitvi (v primeru ocene s strani ocenjevalca) hraniti v nastanitvenem obratu, tako da so dostopni inšpekcijskemu organu.
Kategorija nastanitvenega obrata (število zvezdic ali jabolk) mora biti vidno označena na zunanji strani objekta ali v prostorih za sprejemanje gostov. Označevalna tabla mora biti izdelana v skladu s Sklepom o določitvi simbolov za označevanje kategorije in obliki označevalnih tabel za posamezno vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ne. Finančni urad vpiše sobodajalca kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost v davčni register po uradni dolžnosti, na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije.
Po vpisu sobodajalca v Poslovni register Slovenije mora sobodajalec plačevati turistično takso, voditi knjigo gostov, imeti mora označevalne table, plačevati davek od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti in pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kadar oseba ni obvezno zavarovana kot samozaposlena oseba.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?